ข่าวสารบ้านเรา

ขนส่งสงขลา มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

เมื่อ: 09:51 น. 24 ก.พ. 60   460 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน”

IMG_4863.JPG

เมื่อเวลา 14.00 น. วานนี้ (23 ก.พ. 60) ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน โครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

นางพศมน เจตน์ครองสุข หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการ และเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป พร้อมได้จัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน โดยนำรายได้ทั้งหมดจากการประมูลเข้ากองทุนฯ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากรถ ในปี พ.ศ. 2560 กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ 2560 มอบให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการมอบความสุขแก่ประชาชน อันได้แก่ ผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถ ใช้ถนน มีความสุขที่ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีคุณภาพจากกองทุนฯ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ประชาชนทุกคนมีความสุขที่ได้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากขึ้น ผ่านมาตรการการกำกับ ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ ได้มีความสุขกับการเป็นเจ้าของเลขมงคล เลขที่ถูกใจ และมีความสุขที่ได้ร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถ ใช้ถนน สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึงความห่วงใย และความใส่ใจต่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ประกอบกับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สามารถนำไปสร้างความสุข สร้างคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ และสังคมได้อย่างมากมาย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการมอบความสุขให้กับผู้ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ด้วยการมอบของขวัญให้แก่ผู้พิการที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน ด้วยความไม่ระมัดระวัง ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาได้มอบอุปกรณ์ให้กับผู้พิการจากการใช้รถ ใช้ถนน แล้ว ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2558 รวมมูลค่า 8,671,670 บาท ในปี 2559 กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาได้มอบอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 14 ราย ได้แก่ รถนั่งไฟฟ้าจำนวน 1 คัน รถนั่งธรรมดา จำนวน 8 คัน ขาเทียม จำนวน 4 ขา และเตียงนอน 1 เตียง เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้รับรู้ว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้ง เป็นการมอบความสุขพร้อมกำลังใจ รวมถึงการสร้างความมั่นใจแก่ผู้พิการให้มีความเป็นตัวเองได้มากขึ้น และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความภูมิใจในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ด้าน นางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ภาครัฐได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย คือ การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปี 2563 ซึ่งเป็นเป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อการดำเนินการและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีทิศทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ จังหวัดสงขลาจะอยู่เคียงข้างและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของผู้พิการที่ได้รับอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและคอยดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงถือว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการมอบของขวัญให้กับประชาชนอย่างแท้จริงอีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน การแสดงดนตรีและขับร้องเพลงของศิลปิน “สมศักดิ์ เหมรัญ” ผู้พิการแขนซ้ายจากการใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากเวทีการประกวด “ไทยแลนด์ ก๊อตทาเลนต์” ปี 2554 ผู้ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน การให้ข้อคิด ข้อเตือนใจแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน การร่วมมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการ จำนวน 14 ราย การมอบของขวัญแก่ผู้พิการที่เข้าร่วมงาน จำนวน 64 ราย และการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน อีกด้วย

IMG_4833.JPGIMG_4835.JPGIMG_4836.JPGIMG_4838.JPGIMG_4843.JPGIMG_4844.JPGIMG_4823.JPGIMG_4830.JPG

 
เมื่อ: 09:51 น. 24 ก.พ. 60   460 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ

 • Oho Tanapon (February 24, 2017 10:01)
  ขอชื่นชมครับ

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ปชช.ทยอยเดินทางกลับทำงานหลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ ด้านขนส่งสั่งคุมเข้ม
ขนส่งสงขลาเริ่มปฏิบัติการตรวจเข้มรถโดยสารตามมาตรการ777 รับการเดินทางช่วงปีใหม่
ขนส่งสงขลา จัดประมูลป้ายที่เบียนสวยหมวด ขท ยังได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม
ขนส่งสงขลา พร้อมประมูลป้ายเลขสวย หมวด ขท ขุมทรัพย์มากมี ขับดีปลอดภัย
ข่าวล่าสุด
Dr.Team เปิดตัวศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หาดใหญ่ จุดเริ่มต้นของผิวสมบูรณ์แบบ
เมื่อ: 16:52เศรษฐกิจบ้านเรา
ทน.หาดใหญ่จัดกิจกรรมวันครู มอบโล่ รางวัลครูดีเด่นเทศบาลนครหาดใหญ่
เมื่อ: 16:06ประชาสัมพันธ์
ม.อ.จัดทำขาเทียมมอบชีวิตใหม่ให้เด็กหญิงสู้ชีวิตให้เพื่อนอุ้มไปเรียนแม้ไร้ขา ที่สะบ้าย้อย
เมื่อ: 15:55รอบรั้วการศึกษา
แฟนๆ SOTUS ชาวหาดใหญ่ เตรียมตัว ร่วมงาน SOTUS S NATION Y FAN MEETING
เมื่อ: 15:51ประชาสัมพันธ์

 1. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  43247 ครั้ง
 2. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  26797 ครั้ง
 3. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  25699 ครั้ง
 4. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  24675 ครั้ง
 5. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  18474 ครั้ง
 6. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  13871 ครั้ง
 7. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  12271 ครั้ง
 8. ชีวิตสุดลำเค็ญ พ่อและลูกชายวัย 10 ขวบ ต้องกินนอนภายในรถตุ๊กตุ๊กริมถนน
  9355 ครั้ง
 9. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  9294 ครั้ง
 10. สิบโทซิ่งกระบะเสียหลักพุ่งลงคูกลางถนนสายเอเชีย จะนะ บาดเจ็บสาหัส
  9060 ครั้ง
 1. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  5385 ครั้ง
 2. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  5045 ครั้ง
 3. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  2975 ครั้ง
 4. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  2809 ครั้ง
 5. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  2281 ครั้ง
 6. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  2244 ครั้ง
 7. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  2110 ครั้ง
 8. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  1789 ครั้ง
 9. 2 พี่น้องนักตกปลา เป็นฮีโร่ช่วยสาว จากการคิดสั้นฆ่าตัวตายกระโดดสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา
  1411 ครั้ง
 10. ชีวิตสุดลำเค็ญ พ่อและลูกชายวัย 10 ขวบ ต้องกินนอนภายในรถตุ๊กตุ๊กริมถนน
  1410 ครั้ง