ข่าวสารบ้านเรา

ขนส่งสงขลา มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

เมื่อ: 09:51 น. 24 ก.พ. 60   389 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน”

IMG_4863.JPG

เมื่อเวลา 14.00 น. วานนี้ (23 ก.พ. 60) ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน โครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

นางพศมน เจตน์ครองสุข หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการ และเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป พร้อมได้จัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน โดยนำรายได้ทั้งหมดจากการประมูลเข้ากองทุนฯ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากรถ ในปี พ.ศ. 2560 กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ 2560 มอบให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการมอบความสุขแก่ประชาชน อันได้แก่ ผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถ ใช้ถนน มีความสุขที่ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีคุณภาพจากกองทุนฯ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ประชาชนทุกคนมีความสุขที่ได้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากขึ้น ผ่านมาตรการการกำกับ ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ ได้มีความสุขกับการเป็นเจ้าของเลขมงคล เลขที่ถูกใจ และมีความสุขที่ได้ร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถ ใช้ถนน สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึงความห่วงใย และความใส่ใจต่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ประกอบกับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สามารถนำไปสร้างความสุข สร้างคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ และสังคมได้อย่างมากมาย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการมอบความสุขให้กับผู้ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ด้วยการมอบของขวัญให้แก่ผู้พิการที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน ด้วยความไม่ระมัดระวัง ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาได้มอบอุปกรณ์ให้กับผู้พิการจากการใช้รถ ใช้ถนน แล้ว ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2558 รวมมูลค่า 8,671,670 บาท ในปี 2559 กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาได้มอบอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 14 ราย ได้แก่ รถนั่งไฟฟ้าจำนวน 1 คัน รถนั่งธรรมดา จำนวน 8 คัน ขาเทียม จำนวน 4 ขา และเตียงนอน 1 เตียง เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้รับรู้ว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้ง เป็นการมอบความสุขพร้อมกำลังใจ รวมถึงการสร้างความมั่นใจแก่ผู้พิการให้มีความเป็นตัวเองได้มากขึ้น และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความภูมิใจในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ด้าน นางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ภาครัฐได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย คือ การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปี 2563 ซึ่งเป็นเป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อการดำเนินการและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีทิศทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ จังหวัดสงขลาจะอยู่เคียงข้างและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของผู้พิการที่ได้รับอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและคอยดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงถือว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการมอบของขวัญให้กับประชาชนอย่างแท้จริงอีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน การแสดงดนตรีและขับร้องเพลงของศิลปิน “สมศักดิ์ เหมรัญ” ผู้พิการแขนซ้ายจากการใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากเวทีการประกวด “ไทยแลนด์ ก๊อตทาเลนต์” ปี 2554 ผู้ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน การให้ข้อคิด ข้อเตือนใจแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน การร่วมมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการ จำนวน 14 ราย การมอบของขวัญแก่ผู้พิการที่เข้าร่วมงาน จำนวน 64 ราย และการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน อีกด้วย

IMG_4833.JPGIMG_4835.JPGIMG_4836.JPGIMG_4838.JPGIMG_4843.JPGIMG_4844.JPGIMG_4823.JPGIMG_4830.JPG

 
เมื่อ: 09:51 น. 24 ก.พ. 60   389 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ

 • Oho Tanapon (February 24, 2017 10:01)
  ขอชื่นชมครับ

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ขนส่งสงขลา จัดประมูลป้ายที่เบียนสวยหมวด ขท ยังได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม
ขนส่งสงขลา พร้อมประมูลป้ายเลขสวย หมวด ขท ขุมทรัพย์มากมี ขับดีปลอดภัย
ขนส่งสงขลา จัดทำโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์
ผู้ประกอบการรถตู้รวมตัวเรียกร้องขอผ่อนปรนการบังคับใช้ยาแรงรถตู้สาธารณะ
ข่าวล่าสุด
ท่องเที่ยวมาเลฯ เปิดสัมมนาการท่องเที่ยวทางรถไฟสู่ประเทศมาเลเซีย
เมื่อ: 16:51เศรษฐกิจบ้านเรา
สุภาพชนขับขี่และทำบุญ Gentleman's Ride 2017 @HATYAI
เมื่อ: 16:32ประชาสัมพันธ์
โตโยต้าพิธาน Yaris yes, that's Right! Bright Night Party เร้าใจสายตื๊ด
เมื่อ: 15:42ประชาสัมพันธ์
รพ.จีนบุกหาดใหญ่ เสวนาให้ความรู้โรคมะเร็ง เผยเทคนิคฆ่ามะเร็งระยะสุดท้าย
เมื่อ: 14:57เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. สภ.รัตภูมิ เตือนภัยบุคคลอันตรายก่อเหตุลักทัรพย์-ข่มขืนพื้นที่รัตภูมิ-หาดใหญ่ยังหนีลอยนวล
  90186 ครั้ง
 2. จับได้แล้วโจรบุกเดี่ยวปล้นร้านทองที่คลองแงะ สารภาพก่อเหตุมาโชกโชน
  19203 ครั้ง
 3. หนุ่ม30 เปิดบ้านตั้งวงก๊งเหล้ากับเพื่อนแต่กลับกระหน่ำยิง3 นัดเสียชีวิต
  12166 ครั้ง
 4. ปิดฉากชีวิต ประพร เอกอุรุ ปิดตำนานสส.ติดดินนักการเมืองขวัญใจชาวสงขลา
  11955 ครั้ง
 5. เหตุเกิดที่สงขลา เกือบนอนคุกขับรถผิดคันรุ่นสีเดียวกันจากหน้า7-11 ตร.ตามไปเจอถึงกับงง
  10039 ครั้ง
 6. อาทิตย์ 24 ก.ย.อาจมีรถติดในหลายพื้นที่เนื่องจากมีการสอบราชการส่วนท้องถิ่น
  9750 ครั้ง
 7. ชาวบ้านฝากถามย้อนยุควิถีไทยที่สวนหย่อมเซียงตึ๊ง กับภาพนี้งานเดียวกันจริงหรือ
  8112 ครั้ง
 8. เปิดเฟสแรกตลาดน้ำบางกล่ำที่ท่าน้ำวัดบางหยี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  7364 ครั้ง
 9. ใกล้เปิดใช้แล้วสะพานใหม่เชื่อมคลองหวะ-จันทร์วิโรจน์
  5946 ครั้ง
 10. บ้านพรุ 1ตำบล 2เทศบาล เมืองนี้มีหลายอย่างน่าสนใจ (100ปีหาดใหญ่)
  5727 ครั้ง
 1. สภ.รัตภูมิ เตือนภัยบุคคลอันตรายก่อเหตุลักทัรพย์-ข่มขืนพื้นที่รัตภูมิ-หาดใหญ่ยังหนีลอยนวล
  14680 ครั้ง
 2. จับได้แล้วโจรบุกเดี่ยวปล้นร้านทองที่คลองแงะ สารภาพก่อเหตุมาโชกโชน
  3136 ครั้ง
 3. เปิดเฟสแรกตลาดน้ำบางกล่ำที่ท่าน้ำวัดบางหยี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  2170 ครั้ง
 4. หนุ่ม30 เปิดบ้านตั้งวงก๊งเหล้ากับเพื่อนแต่กลับกระหน่ำยิง3 นัดเสียชีวิต
  1974 ครั้ง
 5. 72 ปีญ.ว.จากส.ข.3 โรงเรียนชายล้วนสู่หาดใหญ่วิทยาลัย ฟ้า-แดงอันเกรียงในวันนี้
  1151 ครั้ง
 6. ชาวบ้านจับจระเข้ที่หลุดจากฟาร์มในอ.สิงหนคร ได้อีก1 ตัวเร่งสูบน้ำค้นหาก่อนถึงหน้าฝน
  1096 ครั้ง
 7. อาทิตย์ 24 ก.ย.อาจมีรถติดในหลายพื้นที่เนื่องจากมีการสอบราชการส่วนท้องถิ่น
  883 ครั้ง
 8. เหตุเกิดที่สงขลา เกือบนอนคุกขับรถผิดคันรุ่นสีเดียวกันจากหน้า7-11 ตร.ตามไปเจอถึงกับงง
  874 ครั้ง
 9. ปิดฉากชีวิต ประพร เอกอุรุ ปิดตำนานสส.ติดดินนักการเมืองขวัญใจชาวสงขลา
  708 ครั้ง
 10. ชาวบ้านฝากถามย้อนยุควิถีไทยที่สวนหย่อมเซียงตึ๊ง กับภาพนี้งานเดียวกันจริงหรือ
  690 ครั้ง