ข่าวสารบ้านเรา

ขนส่งสงขลา มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

เมื่อ: 09:51 น. 24 ก.พ. 60   422 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน”

IMG_4863.JPG

เมื่อเวลา 14.00 น. วานนี้ (23 ก.พ. 60) ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน โครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

นางพศมน เจตน์ครองสุข หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการ และเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป พร้อมได้จัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน โดยนำรายได้ทั้งหมดจากการประมูลเข้ากองทุนฯ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากรถ ในปี พ.ศ. 2560 กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ 2560 มอบให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการมอบความสุขแก่ประชาชน อันได้แก่ ผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถ ใช้ถนน มีความสุขที่ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีคุณภาพจากกองทุนฯ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ประชาชนทุกคนมีความสุขที่ได้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากขึ้น ผ่านมาตรการการกำกับ ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ ได้มีความสุขกับการเป็นเจ้าของเลขมงคล เลขที่ถูกใจ และมีความสุขที่ได้ร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถ ใช้ถนน สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึงความห่วงใย และความใส่ใจต่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ประกอบกับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สามารถนำไปสร้างความสุข สร้างคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ และสังคมได้อย่างมากมาย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการมอบความสุขให้กับผู้ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ด้วยการมอบของขวัญให้แก่ผู้พิการที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน ด้วยความไม่ระมัดระวัง ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาได้มอบอุปกรณ์ให้กับผู้พิการจากการใช้รถ ใช้ถนน แล้ว ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2558 รวมมูลค่า 8,671,670 บาท ในปี 2559 กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาได้มอบอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 14 ราย ได้แก่ รถนั่งไฟฟ้าจำนวน 1 คัน รถนั่งธรรมดา จำนวน 8 คัน ขาเทียม จำนวน 4 ขา และเตียงนอน 1 เตียง เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้รับรู้ว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้ง เป็นการมอบความสุขพร้อมกำลังใจ รวมถึงการสร้างความมั่นใจแก่ผู้พิการให้มีความเป็นตัวเองได้มากขึ้น และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความภูมิใจในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ด้าน นางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ภาครัฐได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย คือ การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปี 2563 ซึ่งเป็นเป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อการดำเนินการและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีทิศทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ จังหวัดสงขลาจะอยู่เคียงข้างและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของผู้พิการที่ได้รับอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและคอยดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงถือว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการมอบของขวัญให้กับประชาชนอย่างแท้จริงอีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน การแสดงดนตรีและขับร้องเพลงของศิลปิน “สมศักดิ์ เหมรัญ” ผู้พิการแขนซ้ายจากการใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากเวทีการประกวด “ไทยแลนด์ ก๊อตทาเลนต์” ปี 2554 ผู้ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน การให้ข้อคิด ข้อเตือนใจแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน การร่วมมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการ จำนวน 14 ราย การมอบของขวัญแก่ผู้พิการที่เข้าร่วมงาน จำนวน 64 ราย และการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน อีกด้วย

IMG_4833.JPGIMG_4835.JPGIMG_4836.JPGIMG_4838.JPGIMG_4843.JPGIMG_4844.JPGIMG_4823.JPGIMG_4830.JPG

 
เมื่อ: 09:51 น. 24 ก.พ. 60   422 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ

 • Oho Tanapon (February 24, 2017 10:01)
  ขอชื่นชมครับ

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ขนส่งสงขลา จัดประมูลป้ายที่เบียนสวยหมวด ขท ยังได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม
ขนส่งสงขลา พร้อมประมูลป้ายเลขสวย หมวด ขท ขุมทรัพย์มากมี ขับดีปลอดภัย
ขนส่งสงขลา จัดทำโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์
ผู้ประกอบการรถตู้รวมตัวเรียกร้องขอผ่อนปรนการบังคับใช้ยาแรงรถตู้สาธารณะ
ข่าวล่าสุด
ชวนทุกคนมาอิ่มอร่อยกันที่งาน Coffee & Bakery Fest HatYai 2017
เมื่อ: 12:41ประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ รวมใจทำดีอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นเคียงข้างชาวใต้
เมื่อ: 12:31ประชาสัมพันธ์
มรภ.สงขลา ชวน นร.ชายแดนใต้ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
เมื่อ: 12:21รอบรั้วการศึกษา
จับงูอยากดัง เลื้อยเข้าสำนักงานเคเบิ้ลท้องถิ่นหาดใหญ่ งูยาวเกือบ 2 เมตร
เมื่อ: 12:16ข่าวสารบ้านเรา

 1. อุกอาจ คนร้ายบุกยิงนายกอบต.เขาพระ รัตภูมิ ดับคาร้านกาแฟ ตร.เร่งหาปมสังหารโหด
  33809 ครั้ง
 2. เตรียมแผนอพยพคนในแท่นและเรือขุดเจาะในทะเลตลอด 24 ชั่วโมง หากคลื่นลมวิกฤติ
  14835 ครั้ง
 3. เช็คด่วนเส้นทางวิ่งและจุดพัก ตูน บอดี้แสลม พื้นที่จ.สงขลา 6-9 พ.ย.นี้
  10285 ครั้ง
 4. เตือนภัย ทุ่งปรือตกหนักกว่า 140 มม. ทุ่งลุงพื้นที่ต่ำเตรียมตัวรับมวลน้ำ
  8675 ครั้ง
 5. ไอเดียบรรเจิด นศ.ม.อ. จำลองพระเมรุมาศ มาประดิษฐานบนกระทง
  7411 ครั้ง
 6. สนข.แย้มข่าวดีเตรียมเปิดประมูลโมโนเรลหาดใหญ่ปี 62 เส้นทางเริ่มต้นคลองหวะ-ตลาดเกษตร
  7362 ครั้ง
 7. รถกระบะชนกับรถเก๋งหน้าสำนักสงฆ์วังมะพร้าว นาหม่อม เจ็บ 1ราย
  5435 ครั้ง
 8. อำเภอบางกล่ำ ไม่ได้เกิดจากความต้องการของประชาชน? (บทความ)
  4317 ครั้ง
 9. บอกให้โลกรู้ว่าคนสงขลารัก ตูน bodyslam ร่วมให้กำลังใจตูนวิ่งเบตง – แม่สาย
  3982 ครั้ง
 10. ลุงครื้น หาดใหญ่ ดังเลยหลังประกาศตามหาปลาลูกแหยงจากหายจากหน้าตะกร้ารถ
  3576 ครั้ง
 1. อุกอาจ คนร้ายบุกยิงนายกอบต.เขาพระ รัตภูมิ ดับคาร้านกาแฟ ตร.เร่งหาปมสังหารโหด
  3795 ครั้ง
 2. เตรียมแผนอพยพคนในแท่นและเรือขุดเจาะในทะเลตลอด 24 ชั่วโมง หากคลื่นลมวิกฤติ
  1778 ครั้ง
 3. เตือนภัย ทุ่งปรือตกหนักกว่า 140 มม. ทุ่งลุงพื้นที่ต่ำเตรียมตัวรับมวลน้ำ
  1021 ครั้ง
 4. เช็คด่วนเส้นทางวิ่งและจุดพัก ตูน บอดี้แสลม พื้นที่จ.สงขลา 6-9 พ.ย.นี้
  877 ครั้ง
 5. ไอเดียบรรเจิด นศ.ม.อ. จำลองพระเมรุมาศ มาประดิษฐานบนกระทง
  821 ครั้ง
 6. สนข.แย้มข่าวดีเตรียมเปิดประมูลโมโนเรลหาดใหญ่ปี 62 เส้นทางเริ่มต้นคลองหวะ-ตลาดเกษตร
  653 ครั้ง
 7. รถกระบะชนกับรถเก๋งหน้าสำนักสงฆ์วังมะพร้าว นาหม่อม เจ็บ 1ราย
  552 ครั้ง
 8. บอกให้โลกรู้ว่าคนสงขลารัก ตูน bodyslam ร่วมให้กำลังใจตูนวิ่งเบตง – แม่สาย
  531 ครั้ง
 9. โปรดหลีกเส้นทางหาดใหญ่-สงขลาสายเก่า น้ำท่วมขังช่วงหน้าปตท.ควนหิน
  509 ครั้ง
 10. มรภ.สงขลา ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นทำวิจัย จิตภาพโนราคลองแดน
  464 ครั้ง