ข่าวสารบ้านเรา

ขนส่งสงขลา มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

เมื่อ: 09:51 น. 24 ก.พ. 60   515 ครั้ง

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน โครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน”

IMG_4863.JPG

เมื่อเวลา 14.00 น. วานนี้ (23 ก.พ. 60) ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน โครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

นางพศมน เจตน์ครองสุข หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้นำหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการ และเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป พร้อมได้จัดตั้งกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน โดยนำรายได้ทั้งหมดจากการประมูลเข้ากองทุนฯ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากรถ ในปี พ.ศ. 2560 กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา จึงได้จัดทำโครงการ “Happiness for All : ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ 2560 มอบให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการมอบความสุขแก่ประชาชน อันได้แก่ ผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถ ใช้ถนน มีความสุขที่ได้รับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่มีคุณภาพจากกองทุนฯ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ประชาชนทุกคนมีความสุขที่ได้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยมากขึ้น ผ่านมาตรการการกำกับ ควบคุม ดูแล และบริหารจัดการให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนฯ ได้มีความสุขกับการเป็นเจ้าของเลขมงคล เลขที่ถูกใจ และมีความสุขที่ได้ร่วมทำบุญช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้รถ ใช้ถนน สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้สาธารณชนได้ทราบถึงความห่วงใย และความใส่ใจต่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน ประกอบกับเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเงินที่ได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สามารถนำไปสร้างความสุข สร้างคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นๆ และสังคมได้อย่างมากมาย

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการมอบความสุขให้กับผู้ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน ด้วยการมอบของขวัญให้แก่ผู้พิการที่เกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน ด้วยความไม่ระมัดระวัง ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาได้มอบอุปกรณ์ให้กับผู้พิการจากการใช้รถ ใช้ถนน แล้ว ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2558 รวมมูลค่า 8,671,670 บาท ในปี 2559 กรมการขนส่งทางบก โดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน และสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาได้มอบอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ จำนวน 14 ราย ได้แก่ รถนั่งไฟฟ้าจำนวน 1 คัน รถนั่งธรรมดา จำนวน 8 คัน ขาเทียม จำนวน 4 ขา และเตียงนอน 1 เตียง เพื่อให้กลุ่มคนเหล่านั้นได้รับรู้ว่าภาครัฐไม่ได้ทอดทิ้ง เป็นการมอบความสุขพร้อมกำลังใจ รวมถึงการสร้างความมั่นใจแก่ผู้พิการให้มีความเป็นตัวเองได้มากขึ้น และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความภูมิใจในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

ด้าน นางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ภาครัฐได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย คือ การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปี 2563 ซึ่งเป็นเป้าหมายของทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เพื่อการดำเนินการและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีทิศทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ จังหวัดสงขลาจะอยู่เคียงข้างและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของผู้พิการที่ได้รับอุบัติเหตุจากการใช้รถ ใช้ถนน โดยได้มอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและคอยดูแลอย่างต่อเนื่อง จึงถือว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่ต้องการมอบของขวัญให้กับประชาชนอย่างแท้จริงอีกทางหนึ่งด้วย

กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน การแสดงดนตรีและขับร้องเพลงของศิลปิน “สมศักดิ์ เหมรัญ” ผู้พิการแขนซ้ายจากการใช้รถ ใช้ถนน ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากเวทีการประกวด “ไทยแลนด์ ก๊อตทาเลนต์” ปี 2554 ผู้ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน การให้ข้อคิด ข้อเตือนใจแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน การร่วมมอบอุปกรณ์แก่ผู้พิการ จำนวน 14 ราย การมอบของขวัญแก่ผู้พิการที่เข้าร่วมงาน จำนวน 64 ราย และการจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน อีกด้วย

IMG_4833.JPGIMG_4835.JPGIMG_4836.JPGIMG_4838.JPGIMG_4843.JPGIMG_4844.JPGIMG_4823.JPGIMG_4830.JPG

 
เมื่อ: 09:51 น. 24 ก.พ. 60   515 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ

 • (February 24, 2017 10:01)
  ขอชื่นชมครับ

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ขนส่งสงขลา เริ่มตรวจเข้มคนขับรถโดยสารสาธารณะเน้นย้ำความปลอดภัยก่อนถึงสงกรานต์
ขนส่งสงขลา พร้อมจัดประมูลเลขทะเบียนหมวด ขธ นำรายได้ช่วยผู้ประสบภัยทางถนน
ศึกษาแผนอัพเกรดสถานีขนส่งคนโดยสารหาดใหญ่ ลบภาพลักษณ์เดิมเพิ่มการใช้เทคโนโลยี
ปชช.ทยอยเดินทางกลับทำงานหลังสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่ ด้านขนส่งสั่งคุมเข้ม
ข่าวล่าสุด
จังหวัดเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่
เมื่อ: 15:35ข่าวสารบ้านเรา
ตามจากสัญญาณโทรศัพท์ ตร.แกะรอยตามจับหนุ่มวิ่งราวทรัพย์ได้ทันควันอ้างหาเงินเลี้ยงลูก
เมื่อ: 15:28ข่าวสารบ้านเรา
ขนส่งสงขลา เริ่มตรวจเข้มคนขับรถโดยสารสาธารณะเน้นย้ำความปลอดภัยก่อนถึงสงกรานต์
เมื่อ: 15:22ข่าวสารบ้านเรา
ปศุสัตว์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันสุนัขบ้าแก่หมาจรจัดที่บ้านป้าแมว ที่มีกว่า 40ตัวแล้ว
เมื่อ: 15:17ข่าวสารบ้านเรา

 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  47736 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  15868 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  12594 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  11144 ครั้ง
 5. พบกับการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  9387 ครั้ง
 6. ธปท. แถลงข่าวเปิดตัว ธนบัตรแบบใหม่ พร้อมออกใช้ วันจักรี 6 เมษายน 2561
  7739 ครั้ง
 7. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  7693 ครั้ง
 8. ส่องสนามนครสงขลา ระฆังเลือกตั้งเริ่มเมื่อไหร่รับรองสนุกแน่ๆ
  7098 ครั้ง
 9. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อำเภอเทพา
  6957 ครั้ง
 10. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  6648 ครั้ง
 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  10144 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  3146 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  1428 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  1257 ครั้ง
 5. เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
  707 ครั้ง
 6. ของขาด เพิ่มความแซ่บเต็มพิกัดเพลงใหม่จากกล้วย คลองหอยโข่ง
  693 ครั้ง
 7. ร้องเรียนไฟส่องสว่างถนนสายเอเชียช่วงหาดใหญ่-รัตภูมิ ไม่ติดหลายจุดมาก
  526 ครั้ง
 8. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  462 ครั้ง
 9. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  416 ครั้ง
 10. กิมหยงชงข่าวเล่าขานเรื่องบ้านเรา 01-03-61
  404 ครั้ง