รอบรั้วการศึกษา

ม.หาดใหญ่ นำองค์ความรู้สู่ชุมชนบางเหรียง ร่วมมืออนุรักษ์ป่าชายเลนและจัดการขยะ

เมื่อ: 11:46 น. 4 ก.ค. 60   722 ครั้ง

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำองค์ความรู้สู่ชุมชนบางเหรียง ร่วมมือกับชาวบ้าน ฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลนและการจัดการและสร้างมูลค่าขยะชุมชนแบบบูรณาการ หวังไว้ในอนาคตให้ชุมชนบางเหรียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ใหม่ของจังหวัดสงขลา

page.jpg

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำทีมวิจัยโครงการ การพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในเทศบาล ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่สำรวจและศึกษา พร้อมกำหนดวิธีปฎิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุมชนบางเหรียงให้เป็นต้นแบบชุมชนสีเขียวและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ ซึ่งมีอยู่ 2 แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงานที่ 1 การจัดการและสร้างมูลค่าขยะชุมชนแบบบูรณาการ และแผนงานที่ 2 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าชายเลน

นำทีมโดย ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ , ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก  ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ผศ.กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการ สำนักวิชาการ พร้อมทีมงานและนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ เปิดเผยว่า โครงการนี้ ได้รับงบสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีเป้าหมายสำคัญในการนำองค์ความรู้ งานวิจัย นำไปพัฒนาชุมชน  และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ก็ได้เลือกชุมชนบางเหรียง ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง เคยได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว แต่ก็ยังมีปัญหาหลายอย่างภายในชุมชน โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้นำองค์ความรู้ และทุนที่ได้ไปร่วมแก้ปัญหาในชุมชนโดยจะทำอยู่ 2 เรื่องหลัก คือเรื่องป่าชายเลน และ การจัดการขยะ

IMG_9816.JPG

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์

ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก กล่าวด้วยว่า สำหรับเรื่องป่าชายเลน ของชุมชนบางเหรียงนั้น เป็นพื้นที่ใกล้กับหาดใหญ่ และเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญ เป็นแหล่งปลูกผักที่มีชื่อเสียง แต่ป่าชายเลนของบางเหรียงกลับมีสภาพที่ต้องช่วยกันฟื้นฟู โดยทาง ม.หาดใหญ่จะจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนต่อเนื่อง ซึ่งเริ่ม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ที่ หมู่ 12 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา และจะจัดครั้งที่ 2 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2560

IMG_9814.JPG

ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก

ด้าน ผศ.ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก เปิดเผยว่า เราจะให้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่มาเป็นฐานข้อมูลช่วยระบุพื้นที่ป่าชายเลน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ในส่วนของเรื่องการจัดการและสร้างมูลค่าขยะชุมชนแบบบูรณาการ นั้น ม.หาดใหญ่จะเริ่มจากให้ความรู้กลุ่มนักเรียนและให้ไปถ่ายทอดวิธีการจัดการขยะแก่ผู้ปกครอง ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ลดขยะในชุมชน ปลูกฝังเยาวชนให้รักษาสิ่งแวดล้อม

IMG_9811.JPG

ผศ.ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก

ผศ.กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการการพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในเทศบาล ตำบลบางเหรียง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากเทศบาลตำบลบางเหรียง โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และ เทศบาลตำบลบางเหรียง ไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะขยาย ผู้รู้ หรือปราชญ์ชาวบ้านให้มีมากขึ้น นอกจากนี้ทางโรงเรียน ชุมชน ชาวบ้าน ก็มีส่วนร่วม ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ในการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

IMG_9810.JPG

ผศ.กันย์ณิภัฐ สุวรรณอ่อน

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ กล่าวปิดท้ายว่า โครงการการพัฒนาชุมชนสีเขียว โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในเทศบาล โครงการนี้ ท้ายที่สุดแล้วก็หวังไว้ว่า ในอนาคตให้ชุมชนบางเหรียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่ใหม่ของจังหวัดสงขลา เพราะบางเหรียงก็เหมือนเพชรในตม เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของหาดใหญ่ มีทั้งป่าชายเลน พืชผักต่างๆ อาหารอร่อย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก และหากโครงการนี้แล้วเสร็จบางเหรียงก็จะเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมากขึ้นอย่างแน่นอน

19551638_1994249094140273_590283090_o.jpg19551691_1994248944140288_852878058_o.jpg19551707_1994248700806979_1023045982_o.jpg19578921_1994249110806938_91141214_o.jpg19647989_1994249107473605_2026988913_o.jpgIMG_9821.JPGIMG_9833.JPGIMG_9843.JPG

 
เมื่อ: 11:46 น. 4 ก.ค. 60   722 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.หาดใหญ่ นำทีมเสริมความรู้ 10 ชุมชน ยกระดับการท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้
ม.หาดใหญ่พาสื่อไปปีนัง สัมภาษณ์ นศ.ดิษยะศริน ฟุ้งประสบการณ์ที่มาเลเซีย
ม.หาดใหญ่ จัด Hatyai Innovation Talk ครั้งที่ 1 เน้นสาระด้านเทคโนโลยี
ม.หาดใหญ่จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9
ข่าวล่าสุด
สงขลาไบค์วีค คึกคักกลางสายฝนส่งเสริมการท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจ-ช่วยสังคม
เมื่อ: 21:14เศรษฐกิจบ้านเรา
รถบรรทุกกฟภ.ชนจยย.และเสาไฟเสียหายทำไฟดับเป็นวงกว้างที่สทิงพระ
เมื่อ: 21:35ข่าวสารบ้านเรา
Thai Angel Cycling รีบสมัครด่วนครั้งแรกกับการแข่งปั่นจักรยานหญิงล้วน ชิงถ้วยพระราชทาน
เมื่อ: 15:00รายงานพิเศษ
กอ.รมน.ร่วมสภ.รัตภูมิ แกะรอยจับกุม 2หนุ่มใหญ่รับจ้างขนเฮโรอีนเกือบ 2กก.มูลค่าเกือบ 2ล.
เมื่อ: 14:35ข่าวสารบ้านเรา

 1. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  49489 ครั้ง
 2. พม่าไม่ได้ยึดแค่มหาชัย ที่สงขลาบ้านเราก็ไม่น้อยหน้า
  28563 ครั้ง
 3. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  27967 ครั้ง
 4. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  26895 ครั้ง
 5. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  24718 ครั้ง
 6. ขนมจีนมุสลิมเส้นหลากหลายสีสันสดใสที่สะเดา สร้างจุดขายใหม่เพิ่มรายได้งดงาม
  19702 ครั้ง
 7. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  18608 ครั้ง
 8. เปิด10 อันดับรายได้สูงสุด ธุรกิจ-นายหัวหมื่นล้านปักษ์ใต้
  18521 ครั้ง
 9. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  13987 ครั้ง
 10. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  12316 ครั้ง
 1. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  5385 ครั้ง
 2. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  5203 ครั้ง
 3. พม่าไม่ได้ยึดแค่มหาชัย ที่สงขลาบ้านเราก็ไม่น้อยหน้า
  4267 ครั้ง
 4. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  3262 ครั้ง
 5. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  2811 ครั้ง
 6. ขนมจีนมุสลิมเส้นหลากหลายสีสันสดใสที่สะเดา สร้างจุดขายใหม่เพิ่มรายได้งดงาม
  2806 ครั้ง
 7. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  2281 ครั้ง
 8. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  2245 ครั้ง
 9. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  2113 ครั้ง
 10. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  1820 ครั้ง