ข่าวสารบ้านเรา

ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน ปัญหาเตาเผาขยะจีเดคที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง

เมื่อ: 14:14 น. 17 ก.ค. 60   886 ครั้ง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาตามที่เมื่อวันที่ 8 ก.ค.60 เวลา 00.30 น. ได้เกิดเหตุการณ์มีเขม่าปนเปื้อนน้ำมันฟุ้งกระจายจากปลายปล่องควันของโรงกำจัดขยะ บจ.จีเดค ทั่วบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ อาทิ หมู่บ้านอิงกมลสนามบิน หมู่บ้านเออบาน่า ฯลฯ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน และเวลา 14.00 น. ชุดเคลื่อนที่เร็ว ศดธ. สข. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนง.ทสจ.สข. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และ เทศบาลเมืองควนลัง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ทม.ควนลัง ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกครั้ง ในวันที่ 16 ก.ค. 60 นั้น 

 (16 ก.ค.60) ณ หมู่บ้านอิงกมล สนามบิน ชุดเคลื่อนที่เร็ว ศดธ.สข. พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สนง.ทสจ.สข.,สนง.ทถ.สข.,สนง.อต.สข.,สนง.กกพ.12,สนง.สวล.ที่ 16, สนง.สสจ.สข., สนง.พลังงาน.สข., คณะการจัดการ สวล. ม.อ., อ.หาดใหญ่, ทน.หญ และทม.ควนลัง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้ากำจัดขยะของบริษัท จีเดค จำกัด ให้กับประชาชนในหมู่บ้านอิงกมล และหมู่บ้านใกล้เคียง ที่มาร่วมรับฟัง ประมาณ 300 คน ซึ่งผลการประชุมสรุปได้ว่า 

1.ปัญหาความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบมากที่สุด คือ ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะ มาจาก 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณสถานที่ทิ้งขยะเดิม (ภูเขาขยะ) และลานเก็บขยะของโรงงาน โดยภูเขาขยะมีบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการร่วมกัน 3 ฝ่าย เมื่อวันที่ 9 ก.ค.57 ประกอบด้วย ทน.หาดใหญ่ ทม.ควนลัง และ บจ.จีเดค แต่การบริหารจัดการไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงข้างต้น โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินการ แต่ขยะในบริเวณลานทิ้งของโรงงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างหลังคาครอบโรงเรือน พร้อมติดตั้งระบบการกำจัดกลิ่น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.60 

2.ปัญหาเขม่าเถ้าฟุ้งกระจาย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 00.30 น.ของวันที่ 8 ก.ค.60 บจ.จีเดค ได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว โดยการล๊อกประตูปิดเปิดถุงกรองฝุ่น

3.ปัญหาน้ำเสีย ทน.หาดใหญ่ ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียไว้ ซึ่งน้ำเสียจะมีในกรณีฝนตกและชะล้างขยะลงมาจากภูเขาขยะ สำหรับโรงงานมีการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียไว้แล้ว

4.การตรวจวัดค่าสารปนเปื้อนจากปากปล่อง จะทำการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง (เฉลี่ย 3 เดือน/ ครั้ง)โดยใน 2 ครั้ง จะให้ สนง.ทสจ.สข.ประสานไปยังกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรฯ เข้ามาดำเนินการตรวจวัดค่า และจะนำผลการตรวจวัดมาแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ บจ.จีเดค ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทำให้ไม่สามารถที่จะกำหนดแนวทางการแก้ไข และระยะเวลาแล้วเสร็จได้ ซึ่งจะต้องกำชับให้ผู้บริหารของ ทน.หาดใหญ่ และ บจ.จีเดค จะต้องให้ความสำคัญ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ค.60) เวลา 14.00 น. เทศบาลนครหาดใหญ่จะมีการประชุมในเรื่องดังกล่าว คาดว่าจะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมชี้แจงในวันนี้เข้าเสนอในที่ประชุมด้วย

ทั้งนี้ แม้ว่าผลการประชุมชี้แจงยังไม่สามารถได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาภูเขาขยะ ที่ประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านอิงกมล สนามบิน และ เออบาน่า เชื่อว่าจะส่งกลิ่นเหม็น มากกว่าลานขยะของโรงงาน แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ ในฐานะคู่สัญญา จะต้องเข้มงวดกวดขันในการบริหารสัญญาอย่างจริงจัง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สนง.กกพ. เขต 12 สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ทม.ควนลัง เป็นต้น จะต้องใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบาทภารกิจในการเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาครั้งนี้อย่างจริงจัง ซึ่ง ศดธ.สข.จะนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนประชาชนจากหมู่บ้านอิงกมลสนามบิน และหมู่บ้านเออบาน่าต่อไป

90.jpg91.jpg92.jpg

 
เมื่อ: 14:14 น. 17 ก.ค. 60   886 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ

 • เสรี ศรีทวีกูล (July 17, 2017 18:24)
  ถ้าไม่สร้าง? ระยะยาวจะทำอย่างไรครับ ต้องจัดโซนนิ้ง สำหรับพื้นที่เหล่านี้ ห้ามสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว
  ( ได้รับการถูกใจจาก 2 ผู้อ่าน )
  • ภัทร ครัวโชคดี (July 18, 2017 17:52)
   คงจะล้นแบบนี้ในระยะยาว ทำไมเขาไม่ไปดูงานโรงขยะประเทศอื่นที่ทำได้ผลมาใช้
  • ภัทร ครัวโชคดี (July 18, 2017 17:52)
   เกาะล้านเคยไปไหม ตอนนี้ขยะล้นจนจะลงทะเลแล้วส่กลิ่นรุนแรงมาก
  • เสรี ศรีทวีกูล (July 18, 2017 18:28)
   ถ้าประชาชนทุกคนมีวินัย คัดแยกขยะจากครัวเรือน ปัญหาขยะจะหมดไป เหลือเฉพาะขยะชนิดพิเศษ เช่นขยะติดเชื้อ ขยะจากโรงพยาบาล ขยะเคมี พวกนี้ต้องมีวิธีจัดการพิเศษ ปัญหาคือประชาชนไม่เข้าใจ เดี่ยวนี้มีเทคโนโลยีจำกัดขยะใหม่ๆ เยอะ แต่ประชาชนไม่เข้าใจ
 • เม เลิศ (July 17, 2017 14:38)
  มอ จะสร้างเตาเผ่าขยะมีพิษ ใครจะยอม... มอ เอาที อ่างน้ำ ทำซิ ที่เหลือเยอะ

ข่าวล่าสุด
เซ็นทาราหาดใหญ่ เตรียมจัดงาน Wedding Fair นำเชฟชาวญี่ปุ่นมาสาธิตทำอาหาร
เมื่อ: 11:37ประชาสัมพันธ์
สงขลาจัดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ปี 2560
เมื่อ: 11:34ข่าวสารบ้านเรา
เปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่จังหวัดสงขลาในวันแรกคึกคัก
เมื่อ: 10:58ข่าวสารบ้านเรา
สปข.6 นำคณะไปศึกษาดูงานที่สถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติแห่งมาเลเซีย (RTM)
เมื่อ: 10:52ประชาสัมพันธ์

 1. ตร.หาดใหญ่ไล่ล่า 2นักค้ายาหลังพยายามทิ้งของกลางและขับรถหลบหนีแต่ไปไม่รอด
  38593 ครั้ง
 2. สะพานแขวนบางกล่ำ ของเก่าก็รื้อไปของใหม่สร้างไม่เสร็จ 3.3 ล้านนี้ใครรับผิดชอบ
  20835 ครั้ง
 3. อบจ.เฮ รับมอบที่สนามกอล์ฟ 90ไร่ริมหาดสมิหลามาพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ
  16532 ครั้ง
 4. ควันหลงสงขลาเกมส์ ค่าชุดวอร์ม 1,500 หักจากนักกีฬาด้วยหรือ
  14520 ครั้ง
 5. สงขลาอยู่ยากขนาดนี้เลยหรือ คุณตาขาพิการวัย85 โดนปล้นกลางวันแสกๆ
  11739 ครั้ง
 6. หนุ่มซิ่งจยย.แหกด่านยิงใส่ตร.แต่ไปไม่รอดโดนสวนบาดเจ็บตรวจพบยาเสพติด-หมายจับ
  11313 ครั้ง
 7. โรงพยาบาลทันตกรรม ม.อ. รับสมัครผู้ป่วยทำฟันปลอมทั้งปากกับนักศึกษาฟรี
  8079 ครั้ง
 8. ผู้ว่าฯมอบโล่พร้อมชื่นชมพนักงานหนุ่มโลตัสสงขลาเก็บเงิน 2ล้านคืนลูกค้า
  7659 ครั้ง
 9. เปิดภาพนาทีเก๋งพุ่งชนร้านแก๊ส คนขับเผยเพื่อนที่เมาสะดุ้งตื่นมาชกต่อยและรัดคอจนคุมรถไม่อยู่
  7375 ครั้ง
 10. เขากำลังจะสร้างอะไรที่ด้านหลังโฮมโปรคลองหวะ เห็นถมที่กันใหญ่เลย
  6510 ครั้ง
 1. ตร.หาดใหญ่ไล่ล่า 2นักค้ายาหลังพยายามทิ้งของกลางและขับรถหลบหนีแต่ไปไม่รอด
  5611 ครั้ง
 2. สะพานแขวนบางกล่ำ ของเก่าก็รื้อไปของใหม่สร้างไม่เสร็จ 3.3 ล้านนี้ใครรับผิดชอบ
  3465 ครั้ง
 3. สงขลาอยู่ยากขนาดนี้เลยหรือ คุณตาขาพิการวัย85 โดนปล้นกลางวันแสกๆ
  2183 ครั้ง
 4. ควันหลงสงขลาเกมส์ ค่าชุดวอร์ม 1,500 หักจากนักกีฬาด้วยหรือ
  2069 ครั้ง
 5. หนุ่มซิ่งจยย.แหกด่านยิงใส่ตร.แต่ไปไม่รอดโดนสวนบาดเจ็บตรวจพบยาเสพติด-หมายจับ
  1884 ครั้ง
 6. ผู้ว่าฯมอบโล่พร้อมชื่นชมพนักงานหนุ่มโลตัสสงขลาเก็บเงิน 2ล้านคืนลูกค้า
  1577 ครั้ง
 7. อบจ.เฮ รับมอบที่สนามกอล์ฟ 90ไร่ริมหาดสมิหลามาพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ
  1571 ครั้ง
 8. โรงพยาบาลทันตกรรม ม.อ. รับสมัครผู้ป่วยทำฟันปลอมทั้งปากกับนักศึกษาฟรี
  1422 ครั้ง
 9. หนุ่มป.โทสะเดา ต่อยอดเกษตรครัวเรือนสร้างสวนทุเรียน 12ไร่ ส่งขายผ่านออนไลน์
  1254 ครั้ง
 10. เชิญร่วมทอดผ้าป่าบริจาคสมทบทุนสร้างโรงครัวเพื่อผู้ป่วย รพ.บางกล่ำ
  1219 ครั้ง