ข่าวสารบ้านเรา

ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน ปัญหาเตาเผาขยะจีเดคที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง

เมื่อ: 14:14 น. 17 ก.ค. 60   1001 ครั้ง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาตามที่เมื่อวันที่ 8 ก.ค.60 เวลา 00.30 น. ได้เกิดเหตุการณ์มีเขม่าปนเปื้อนน้ำมันฟุ้งกระจายจากปลายปล่องควันของโรงกำจัดขยะ บจ.จีเดค ทั่วบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ อาทิ หมู่บ้านอิงกมลสนามบิน หมู่บ้านเออบาน่า ฯลฯ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน และเวลา 14.00 น. ชุดเคลื่อนที่เร็ว ศดธ. สข. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนง.ทสจ.สข. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และ เทศบาลเมืองควนลัง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ทม.ควนลัง ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกครั้ง ในวันที่ 16 ก.ค. 60 นั้น 

 (16 ก.ค.60) ณ หมู่บ้านอิงกมล สนามบิน ชุดเคลื่อนที่เร็ว ศดธ.สข. พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สนง.ทสจ.สข.,สนง.ทถ.สข.,สนง.อต.สข.,สนง.กกพ.12,สนง.สวล.ที่ 16, สนง.สสจ.สข., สนง.พลังงาน.สข., คณะการจัดการ สวล. ม.อ., อ.หาดใหญ่, ทน.หญ และทม.ควนลัง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้ากำจัดขยะของบริษัท จีเดค จำกัด ให้กับประชาชนในหมู่บ้านอิงกมล และหมู่บ้านใกล้เคียง ที่มาร่วมรับฟัง ประมาณ 300 คน ซึ่งผลการประชุมสรุปได้ว่า 

1.ปัญหาความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบมากที่สุด คือ ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะ มาจาก 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณสถานที่ทิ้งขยะเดิม (ภูเขาขยะ) และลานเก็บขยะของโรงงาน โดยภูเขาขยะมีบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการร่วมกัน 3 ฝ่าย เมื่อวันที่ 9 ก.ค.57 ประกอบด้วย ทน.หาดใหญ่ ทม.ควนลัง และ บจ.จีเดค แต่การบริหารจัดการไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงข้างต้น โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินการ แต่ขยะในบริเวณลานทิ้งของโรงงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างหลังคาครอบโรงเรือน พร้อมติดตั้งระบบการกำจัดกลิ่น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.60 

2.ปัญหาเขม่าเถ้าฟุ้งกระจาย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 00.30 น.ของวันที่ 8 ก.ค.60 บจ.จีเดค ได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว โดยการล๊อกประตูปิดเปิดถุงกรองฝุ่น

3.ปัญหาน้ำเสีย ทน.หาดใหญ่ ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียไว้ ซึ่งน้ำเสียจะมีในกรณีฝนตกและชะล้างขยะลงมาจากภูเขาขยะ สำหรับโรงงานมีการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียไว้แล้ว

4.การตรวจวัดค่าสารปนเปื้อนจากปากปล่อง จะทำการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง (เฉลี่ย 3 เดือน/ ครั้ง)โดยใน 2 ครั้ง จะให้ สนง.ทสจ.สข.ประสานไปยังกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรฯ เข้ามาดำเนินการตรวจวัดค่า และจะนำผลการตรวจวัดมาแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ บจ.จีเดค ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทำให้ไม่สามารถที่จะกำหนดแนวทางการแก้ไข และระยะเวลาแล้วเสร็จได้ ซึ่งจะต้องกำชับให้ผู้บริหารของ ทน.หาดใหญ่ และ บจ.จีเดค จะต้องให้ความสำคัญ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ค.60) เวลา 14.00 น. เทศบาลนครหาดใหญ่จะมีการประชุมในเรื่องดังกล่าว คาดว่าจะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมชี้แจงในวันนี้เข้าเสนอในที่ประชุมด้วย

ทั้งนี้ แม้ว่าผลการประชุมชี้แจงยังไม่สามารถได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาภูเขาขยะ ที่ประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านอิงกมล สนามบิน และ เออบาน่า เชื่อว่าจะส่งกลิ่นเหม็น มากกว่าลานขยะของโรงงาน แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ ในฐานะคู่สัญญา จะต้องเข้มงวดกวดขันในการบริหารสัญญาอย่างจริงจัง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สนง.กกพ. เขต 12 สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ทม.ควนลัง เป็นต้น จะต้องใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบาทภารกิจในการเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาครั้งนี้อย่างจริงจัง ซึ่ง ศดธ.สข.จะนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนประชาชนจากหมู่บ้านอิงกมลสนามบิน และหมู่บ้านเออบาน่าต่อไป

90.jpg91.jpg92.jpg

 
เมื่อ: 14:14 น. 17 ก.ค. 60   1001 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ

 • เสรี ศรีทวีกูล (July 17, 2017 18:24)
  ถ้าไม่สร้าง? ระยะยาวจะทำอย่างไรครับ ต้องจัดโซนนิ้ง สำหรับพื้นที่เหล่านี้ ห้ามสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว
  ( ได้รับการถูกใจจาก 2 ผู้อ่าน )
  • ภัทร ครัวโชคดี (July 18, 2017 17:52)
   คงจะล้นแบบนี้ในระยะยาว ทำไมเขาไม่ไปดูงานโรงขยะประเทศอื่นที่ทำได้ผลมาใช้
  • ภัทร ครัวโชคดี (July 18, 2017 17:52)
   เกาะล้านเคยไปไหม ตอนนี้ขยะล้นจนจะลงทะเลแล้วส่กลิ่นรุนแรงมาก
  • เสรี ศรีทวีกูล (July 18, 2017 18:28)
   ถ้าประชาชนทุกคนมีวินัย คัดแยกขยะจากครัวเรือน ปัญหาขยะจะหมดไป เหลือเฉพาะขยะชนิดพิเศษ เช่นขยะติดเชื้อ ขยะจากโรงพยาบาล ขยะเคมี พวกนี้ต้องมีวิธีจัดการพิเศษ ปัญหาคือประชาชนไม่เข้าใจ เดี่ยวนี้มีเทคโนโลยีจำกัดขยะใหม่ๆ เยอะ แต่ประชาชนไม่เข้าใจ
 • เม เลิศ (July 17, 2017 14:38)
  มอ จะสร้างเตาเผ่าขยะมีพิษ ใครจะยอม... มอ เอาที อ่างน้ำ ทำซิ ที่เหลือเยอะ

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่โรงไฟฟ้าขยะควนลัง กำชับเร่งแก้ปัญหาผลกระทบต่อชุมชนใหเร็วที่สุด
นายกไพร ตรวจโรงงานกำจัดขยะสั่งฉีดจุลินทรีย์ลดกลินเหม็นและเร่งสร้างอาคารเก็บถาวร
ศดธ.ติดตามการปรับปรุงโรงไฟฟ้าขยะจีเดค หลังผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาปรับปรุง
ข่าวล่าสุด
ชวนทุกคนมาอิ่มอร่อยกันที่งาน Coffee & Bakery Fest HatYai 2017
เมื่อ: 12:41ประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ รวมใจทำดีอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นเคียงข้างชาวใต้
เมื่อ: 12:31ประชาสัมพันธ์
มรภ.สงขลา ชวน นร.ชายแดนใต้ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
เมื่อ: 12:21รอบรั้วการศึกษา
จับงูอยากดัง เลื้อยเข้าสำนักงานเคเบิ้ลท้องถิ่นหาดใหญ่ งูยาวเกือบ 2 เมตร
เมื่อ: 12:16ข่าวสารบ้านเรา

 1. อุกอาจ คนร้ายบุกยิงนายกอบต.เขาพระ รัตภูมิ ดับคาร้านกาแฟ ตร.เร่งหาปมสังหารโหด
  33809 ครั้ง
 2. เตรียมแผนอพยพคนในแท่นและเรือขุดเจาะในทะเลตลอด 24 ชั่วโมง หากคลื่นลมวิกฤติ
  14835 ครั้ง
 3. เช็คด่วนเส้นทางวิ่งและจุดพัก ตูน บอดี้แสลม พื้นที่จ.สงขลา 6-9 พ.ย.นี้
  10285 ครั้ง
 4. เตือนภัย ทุ่งปรือตกหนักกว่า 140 มม. ทุ่งลุงพื้นที่ต่ำเตรียมตัวรับมวลน้ำ
  8675 ครั้ง
 5. ไอเดียบรรเจิด นศ.ม.อ. จำลองพระเมรุมาศ มาประดิษฐานบนกระทง
  7411 ครั้ง
 6. สนข.แย้มข่าวดีเตรียมเปิดประมูลโมโนเรลหาดใหญ่ปี 62 เส้นทางเริ่มต้นคลองหวะ-ตลาดเกษตร
  7362 ครั้ง
 7. รถกระบะชนกับรถเก๋งหน้าสำนักสงฆ์วังมะพร้าว นาหม่อม เจ็บ 1ราย
  5435 ครั้ง
 8. อำเภอบางกล่ำ ไม่ได้เกิดจากความต้องการของประชาชน? (บทความ)
  4317 ครั้ง
 9. บอกให้โลกรู้ว่าคนสงขลารัก ตูน bodyslam ร่วมให้กำลังใจตูนวิ่งเบตง – แม่สาย
  3982 ครั้ง
 10. ลุงครื้น หาดใหญ่ ดังเลยหลังประกาศตามหาปลาลูกแหยงจากหายจากหน้าตะกร้ารถ
  3576 ครั้ง
 1. อุกอาจ คนร้ายบุกยิงนายกอบต.เขาพระ รัตภูมิ ดับคาร้านกาแฟ ตร.เร่งหาปมสังหารโหด
  3795 ครั้ง
 2. เตรียมแผนอพยพคนในแท่นและเรือขุดเจาะในทะเลตลอด 24 ชั่วโมง หากคลื่นลมวิกฤติ
  1778 ครั้ง
 3. เตือนภัย ทุ่งปรือตกหนักกว่า 140 มม. ทุ่งลุงพื้นที่ต่ำเตรียมตัวรับมวลน้ำ
  1021 ครั้ง
 4. เช็คด่วนเส้นทางวิ่งและจุดพัก ตูน บอดี้แสลม พื้นที่จ.สงขลา 6-9 พ.ย.นี้
  877 ครั้ง
 5. ไอเดียบรรเจิด นศ.ม.อ. จำลองพระเมรุมาศ มาประดิษฐานบนกระทง
  821 ครั้ง
 6. สนข.แย้มข่าวดีเตรียมเปิดประมูลโมโนเรลหาดใหญ่ปี 62 เส้นทางเริ่มต้นคลองหวะ-ตลาดเกษตร
  653 ครั้ง
 7. รถกระบะชนกับรถเก๋งหน้าสำนักสงฆ์วังมะพร้าว นาหม่อม เจ็บ 1ราย
  552 ครั้ง
 8. บอกให้โลกรู้ว่าคนสงขลารัก ตูน bodyslam ร่วมให้กำลังใจตูนวิ่งเบตง – แม่สาย
  531 ครั้ง
 9. โปรดหลีกเส้นทางหาดใหญ่-สงขลาสายเก่า น้ำท่วมขังช่วงหน้าปตท.ควนหิน
  509 ครั้ง
 10. มรภ.สงขลา ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นทำวิจัย จิตภาพโนราคลองแดน
  464 ครั้ง