ข่าวสารบ้านเรา

ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน ปัญหาเตาเผาขยะจีเดคที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง

เมื่อ: 14:14 น. 17 ก.ค. 60   1064 ครั้ง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาตามที่เมื่อวันที่ 8 ก.ค.60 เวลา 00.30 น. ได้เกิดเหตุการณ์มีเขม่าปนเปื้อนน้ำมันฟุ้งกระจายจากปลายปล่องควันของโรงกำจัดขยะ บจ.จีเดค ทั่วบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ อาทิ หมู่บ้านอิงกมลสนามบิน หมู่บ้านเออบาน่า ฯลฯ ทำให้ได้รับความเดือดร้อน และเวลา 14.00 น. ชุดเคลื่อนที่เร็ว ศดธ. สข. พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนง.ทสจ.สข. สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ และ เทศบาลเมืองควนลัง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ทม.ควนลัง ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันอีกครั้ง ในวันที่ 16 ก.ค. 60 นั้น 

 (16 ก.ค.60) ณ หมู่บ้านอิงกมล สนามบิน ชุดเคลื่อนที่เร็ว ศดธ.สข. พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สนง.ทสจ.สข.,สนง.ทถ.สข.,สนง.อต.สข.,สนง.กกพ.12,สนง.สวล.ที่ 16, สนง.สสจ.สข., สนง.พลังงาน.สข., คณะการจัดการ สวล. ม.อ., อ.หาดใหญ่, ทน.หญ และทม.ควนลัง ได้ร่วมกันลงพื้นที่ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้ากำจัดขยะของบริษัท จีเดค จำกัด ให้กับประชาชนในหมู่บ้านอิงกมล และหมู่บ้านใกล้เคียง ที่มาร่วมรับฟัง ประมาณ 300 คน ซึ่งผลการประชุมสรุปได้ว่า 

1.ปัญหาความเดือดร้อนที่ส่งผลกระทบมากที่สุด คือ ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะ มาจาก 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณสถานที่ทิ้งขยะเดิม (ภูเขาขยะ) และลานเก็บขยะของโรงงาน โดยภูเขาขยะมีบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการร่วมกัน 3 ฝ่าย เมื่อวันที่ 9 ก.ค.57 ประกอบด้วย ทน.หาดใหญ่ ทม.ควนลัง และ บจ.จีเดค แต่การบริหารจัดการไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงข้างต้น โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินการ แต่ขยะในบริเวณลานทิ้งของโรงงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสร้างหลังคาครอบโรงเรือน พร้อมติดตั้งระบบการกำจัดกลิ่น คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.60 

2.ปัญหาเขม่าเถ้าฟุ้งกระจาย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 00.30 น.ของวันที่ 8 ก.ค.60 บจ.จีเดค ได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว โดยการล๊อกประตูปิดเปิดถุงกรองฝุ่น

3.ปัญหาน้ำเสีย ทน.หาดใหญ่ ได้ตั้งงบประมาณในการดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียไว้ ซึ่งน้ำเสียจะมีในกรณีฝนตกและชะล้างขยะลงมาจากภูเขาขยะ สำหรับโรงงานมีการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียไว้แล้ว

4.การตรวจวัดค่าสารปนเปื้อนจากปากปล่อง จะทำการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง (เฉลี่ย 3 เดือน/ ครั้ง)โดยใน 2 ครั้ง จะให้ สนง.ทสจ.สข.ประสานไปยังกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรฯ เข้ามาดำเนินการตรวจวัดค่า และจะนำผลการตรวจวัดมาแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาตามบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และกรรมการผู้จัดการ บจ.จีเดค ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทำให้ไม่สามารถที่จะกำหนดแนวทางการแก้ไข และระยะเวลาแล้วเสร็จได้ ซึ่งจะต้องกำชับให้ผู้บริหารของ ทน.หาดใหญ่ และ บจ.จีเดค จะต้องให้ความสำคัญ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ค.60) เวลา 14.00 น. เทศบาลนครหาดใหญ่จะมีการประชุมในเรื่องดังกล่าว คาดว่าจะนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมชี้แจงในวันนี้เข้าเสนอในที่ประชุมด้วย

ทั้งนี้ แม้ว่าผลการประชุมชี้แจงยังไม่สามารถได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาภูเขาขยะ ที่ประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านอิงกมล สนามบิน และ เออบาน่า เชื่อว่าจะส่งกลิ่นเหม็น มากกว่าลานขยะของโรงงาน แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ ในฐานะคู่สัญญา จะต้องเข้มงวดกวดขันในการบริหารสัญญาอย่างจริงจัง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อาทิ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สนง.กกพ. เขต 12 สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 ทม.ควนลัง เป็นต้น จะต้องใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบาทภารกิจในการเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาครั้งนี้อย่างจริงจัง ซึ่ง ศดธ.สข.จะนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนประชาชนจากหมู่บ้านอิงกมลสนามบิน และหมู่บ้านเออบาน่าต่อไป

90.jpg91.jpg92.jpg

 
เมื่อ: 14:14 น. 17 ก.ค. 60   1064 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ

 • เสรี ศรีทวีกูล (July 17, 2017 18:24)
  ถ้าไม่สร้าง? ระยะยาวจะทำอย่างไรครับ ต้องจัดโซนนิ้ง สำหรับพื้นที่เหล่านี้ ห้ามสร้างที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว
  ( ได้รับการถูกใจจาก 2 ผู้อ่าน )
  • เสรี ศรีทวีกูล (July 18, 2017 18:28)
   ถ้าประชาชนทุกคนมีวินัย คัดแยกขยะจากครัวเรือน ปัญหาขยะจะหมดไป เหลือเฉพาะขยะชนิดพิเศษ เช่นขยะติดเชื้อ ขยะจากโรงพยาบาล ขยะเคมี พวกนี้ต้องมีวิธีจัดการพิเศษ ปัญหาคือประชาชนไม่เข้าใจ เดี่ยวนี้มีเทคโนโลยีจำกัดขยะใหม่ๆ เยอะ แต่ประชาชนไม่เข้าใจ
 • เม เลิศ (July 17, 2017 14:38)
  มอ จะสร้างเตาเผ่าขยะมีพิษ ใครจะยอม... มอ เอาที อ่างน้ำ ทำซิ ที่เหลือเยอะ

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่โรงไฟฟ้าขยะควนลัง กำชับเร่งแก้ปัญหาผลกระทบต่อชุมชนใหเร็วที่สุด
นายกไพร ตรวจโรงงานกำจัดขยะสั่งฉีดจุลินทรีย์ลดกลินเหม็นและเร่งสร้างอาคารเก็บถาวร
ศดธ.ติดตามการปรับปรุงโรงไฟฟ้าขยะจีเดค หลังผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาปรับปรุง
ข่าวล่าสุด
บุกทลายบ่อนโปปั่นที่กระแสสินธุ์ เย้ยกฎหมายเปิดเต็นท์เล่นกันหน้าลานอเนกประสงค์
เมื่อ: 16:35ข่าวสารบ้านเรา
สงขลา มอบเงินสนับสนุนนักกีฬาการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้งที่ 39 (ขุนด่านเกมส์)
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
สงขลา เปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการ ประจำปี 2561
เมื่อ: 15:41ข่าวสารบ้านเรา
3 เหล่าทัพในจังหวัดสงขลา จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย
เมื่อ: 15:35ข่าวสารบ้านเรา

 1. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  47980 ครั้ง
 2. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  27208 ครั้ง
 3. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  26848 ครั้ง
 4. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  24697 ครั้ง
 5. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  18518 ครั้ง
 6. ขนมจีนมุสลิมเส้นหลากหลายสีสันสดใสที่สะเดา สร้างจุดขายใหม่เพิ่มรายได้งดงาม
  18239 ครั้ง
 7. พม่าไม่ได้ยึดแค่มหาชัย ที่สงขลาบ้านเราก็ไม่น้อยหน้า
  15750 ครั้ง
 8. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  13916 ครั้ง
 9. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  12283 ครั้ง
 10. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  9516 ครั้ง
 1. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  5385 ครั้ง
 2. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  5166 ครั้ง
 3. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  3194 ครั้ง
 4. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  2809 ครั้ง
 5. พม่าไม่ได้ยึดแค่มหาชัย ที่สงขลาบ้านเราก็ไม่น้อยหน้า
  2728 ครั้ง
 6. ขนมจีนมุสลิมเส้นหลากหลายสีสันสดใสที่สะเดา สร้างจุดขายใหม่เพิ่มรายได้งดงาม
  2489 ครั้ง
 7. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  2281 ครั้ง
 8. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  2244 ครั้ง
 9. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  2111 ครั้ง
 10. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  1813 ครั้ง