คอลัมน์แนะนำ

หาดใหญ่โพล ชี้ปชช.มองการปฏิรูปตำรวจภายใต้ยุคคสช.ยังเหมือนเดิม

เมื่อ: 11:06 น. 20 ก.ค. 60   359 ครั้ง

หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจภายใต้ยุค คสช. กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 6-13 กรกฎาคม 2560  ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล  พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ให้คะแนนการปฏิบัติงานของตำรวจในปัจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ย 4.01 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)  ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับต่ำ ประชาชนร้อยละ 62.71 เห็นด้วยกับการปฏิรูปตำรวจ มีเพียงร้อยละ 37.29 ที่ไม่เห็นด้วย 

ส่วนการปฏิบัติงานที่ต้องการให้มีการปฏิรูปเป็นอันดับแรก ได้แก่ งานป้องกันและปรามปรามอาชญกรรม (ร้อยละ 45.10) รองลงมา เป็นงานจราจร และงานสืบสวน คิดเป็นร้อยละ 29.60 และ 14.80 ตามลำดับ  นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.50 ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดแนวทางการปรับขึ้นเงินเดือนตำรวจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยให้เหตุผลว่า การปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิภาพ และร้อยละ 74.40 คิดว่าการยกระดับหัวหน้าสถานีตำรวจภูธรเป็นผู้กำกับจะไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 

ส่วนแนวคิดการปฎิรูป พบว่า ประชาชนเห็นด้วยในระดับมากกับประเด็นการปรับปรุงสถานีตำรวจเน้นการดำเนินการเชิงป้องกันอาชญากรรมและแบ่งขนาดสถานีตำรวจใหม่ให้จัดโรงพักเป็นแบบ “one-stop service”  มีคะแนนเฉลี่ย 3.57 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) รองลงมา เป็นประเด็นด้านวิชาการให้พนักงานสอบสวน มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 คะแนน  

ส่วนประเด็นที่ประชาชนเห็นด้วยในระดับปานกลาง เรียงลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็น ได้แก่ ประเด็นฐานเงินเดือนของตำรวจควรจะเทียบเท่าบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 คะแนน ประเด็นการตั้งหน่วยงานสอบสวนส่วนกลางและให้มีความเป็นอิสระ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 คะแนน ประเด็นจัดให้มีหน่วยงานอิสระในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากการปฏิบัติงานของตำรวจ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 คะแนน  

ประเด็นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายตำรวจ ทั้งในระดับชาติ ระดับภาค  ระดับจังหวัดและระดับสถานีตำรวจภูธร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 คะแนน  ประเด็นให้ตำรวจขึ้นตรงกับการบริหารงานระดับจังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 คะแนน  ประเด็นการโอนย้ายภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักไปให้หน่วยงานอื่น เช่น ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจป่าไม้ ตำรวจน้ำ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 คะแนน  ประเด็นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนแต่งตั้งตำรวจชั้นประทวนถึงผู้กำกับ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 คะแนน  และประเด็นการกระจายอำนาจไปสู่หน่วยงานระดับรอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 คะแนน ตามลำดับ 

45.jpg

โดยสรุป ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.10  คาดผลลัพธ์จากการปฏิรูปตำรวจผลการปฏิบัติงานของตำรวจยังคงเหมือนเดิม รวมทั้งเห็นว่าภายหลังการปฏิรูป ประชาชนจะได้รับประโยชน์เพียงร้อยละ 50.30 เท่านั้น

 
เมื่อ: 11:06 น. 20 ก.ค. 60   359 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

HATYAI POLL เผย พฤติกรรมของประชาชนในวันวาเลนไทน์ น๊อต-ชมพู่ คู่รักต้นแบบ
หาดใหญ่โพล เผยคนใต้คิดอย่างไรกับผลงานของรัฐบาลในรอบปี 2560
หาดใหญ่โพล สรุปผล ของขวัญปีใหม่ที่ชาวใต้ต้องการได้จากนายกรัฐมนตรี
หาดใหญ่โพล ชี้ผู้ประกันตนประกันสังคมหวังได้สินเชื่อ-ใช้บริการรพ.เอกชน
ข่าวล่าสุด
เครือข่ายชาวเทพา เตรียมยกพลขึ้นกรุงจี้นายกเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เมื่อ: 14:27เศรษฐกิจบ้านเรา
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม รับฟังเสียง SME ครั้งที่2
เมื่อ: 12:28เศรษฐกิจบ้านเรา
ขอแสดงความยินดีกับบัฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เมื่อ: 12:04รอบรั้วการศึกษา
รพ.ม.อ.จัดพิธีทำบุญโรงพยาบาลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ป่วยที่เสียชีวิต
เมื่อ: 11:53ข่าวสารบ้านเรา

 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  30456 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  8127 ครั้ง
 3. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  5652 ครั้ง
 4. กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๒๕ ก.พ.๖๑
  5454 ครั้ง
 5. หลาดหรอย ตอนที่1 เก่าไปใหม่มา หรอยกว่า เจ๋งกว่า กิน ช้อป เช็ค แชร์
  5337 ครั้ง
 6. เปิดตัวสวิฟท์ ใหม่ ที่สุดของอีโคคาร์แห่งยุค ซูซูกิแยกสนามบินเชื่อมั่นโดนใจลูกค้า
  4863 ครั้ง
 7. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  4638 ครั้ง
 8. เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์นานาชาติ
  4543 ครั้ง
 9. 50 ปี ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้
  4284 ครั้ง
 10. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๘ มี.ค.๖๑
  4232 ครั้ง
 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  4370 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  1358 ครั้ง
 3. นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ
  929 ครั้ง
 4. จัดงานเลี้ยงรุ่นอย่าลืมให้ทุกคนถอดหัวโขน
  803 ครั้ง
 5. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  757 ครั้ง
 6. เผาแล้วบนเชิงตะกอนคู่แบบโบราณหาดูยาก คุณทวดสองผัวเมีย 5 แผ่นดินเสียชีวิตพร้อมกัน
  481 ครั้ง
 7. โตโยต้าพิธานใจกล้า หนุนรถแต่งจัดฟูลมูนปาร์ตี้ หวังเพิ่มยอดลูกค้ากลุ่มใหม่
  398 ครั้ง
 8. เตือนระวังแมงกะพรุนพิษในทะเลบริเวณชายหาดชลาทัศน์สงขลา พบบาดเจ็บแล้ว 23ราย
  352 ครั้ง
 9. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  342 ครั้ง
 10. ประสบการณ์ดีๆ เมื่อ นศ.ม.ทักษิณ ฝึกสหกิจศึกษาที่สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย
  305 ครั้ง