เศรษฐกิจบ้านเรา

ส.อสังหาฯสงขลา พร้อมปั้นเซียน ที่พัก-โรงแรม เตรียมอบรม RE-CU HOTEL IN SONGKHLA

เมื่อ: 13:15 น. 9 ส.ค. 60   504 ครั้ง

สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวการจัดอบรมทางวิชาการสำหรับผู้ประกอบการทางธุรกิจโรงแรม หลักสูตร “RE-CU HOTEL IN SONGKHLA” ปั้นความรู้ ใส่ไอเดีย เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู้การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่พักและโรงแรมอย่างมืออาชีพ

20727274_1391045491010228_23448584_o.jpg

วันนี้ (9 สิงหาคม 2560) ที่โรงแรมหรรษาเจบี สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวการจัดอบรมทางวิชาการสำหรับผู้ประกอบการทางธุรกิจโรงแรม หลักสูตร “RE-CU HOTEL IN SONGKHLA” ปั้นความรู้ ใส่ไอเดีย เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู้การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่พักและโรงแรมอย่างมืออาชีพ มีนางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา  , นายธนวัฒน์ พูนศิลป์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา , นายศุภชัย รุจิเรืองโรจน์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า RE-CU เป็นโครงการอบรมทางวิชาการด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของประเทศไทย  โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี โดยมีผู้เข้าผ่านการอบรมมาแล้ว มากกว่า 5,500 คน

จากนโยบายภาครัฐที่ผ่านมารัฐบาลได้ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง  ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยจะเห็นได้จากในปี พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากถึง 32.58 ล้านทริป  ซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ และในส่วนของจังหวัดสงขลาเมื่อปี 2559 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวจำนวน 6.684 ล้านทริป สร้างรายได้ให้จังหวัดสงขลาจำนวน 52,976 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นจำนวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ ในภูมิภาคเดียวกัน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดสงขลาจะต้องคิดสิ่งใหม่เพื่อสร้างแพลทฟอร์มใหม่ (New Platform) โดยต้องค้นหาจุดขายใหม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้พำนักในจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยื่นในอนาคต

20727643_1391045467676897_1877953033_o.jpg

ดังนี้น RE-CU  จึงมีความมุ่งหวังที่จะสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทของประเทศไทย มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ทั้งทางด้านองค์ความรู้ในการลงทุน การบริหารจัดการความเสี่ยง  รวมถึงการบริหารช่องทางการตลาด การบริหารสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจโรงแรม  การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน การบริหารจัดการด้านบุคลากรสายอาชีพโรงแรม การปฏิบัติการให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานการวิเคราะห์ทางเลือกในการเลือกใช้ CHAIN (HOTEL CHAIN) โดยในหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวช่าญที่มีประสบการณ์โดยตรง ทางด้านธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท  ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ผู้บริหารโรงแรม นักลงทุนธุรกิจโรงแรม มาช่วยสร้างเสริมความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้สามารถเตรียมพร้อมต่อการลงทุน และพัฒนาโรงแรมและรีสอร์ทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ หลักสูตร RE-CU HOTEL (INVESTMENT AND MARKETING)  ยังจัดขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ที่กำลังเตรียมพร้อมและมีแนวคิดในการที่จะประกอบธุรกิจทางด้านโรงแรม รีสอร์ท HOSTEL  อพาร์ทเมนท์ เพื่อที่จะสามารถเข้ามาบริหารจัดการทางธุรกิจโรงแรมได้อย่างมีระบบและเป็นมืออาชีพได้เป็นอย่างดี และสำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจทางด้านโรงแรมอยู่แล้ว เพื่อจะพัฒนาความรู้ใหม่ตลอดจนได้เพิ่มศักยภาพและปรับกระบวนคิดวิเคราะห์ให้ตกผลึกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งเครือข่ายทางธุรกิจ NETWORKING อย่างกว้างขวางเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในระยะยาวอย่างยั่งยืน ดังนั้น สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้ร่วมกับสมาคมผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดการอบรมทางวิชาการหลักสูตร “RE-CU HOTEL IN SONGKHLA 2017” ขึ้น โดยมุ่งหวังสร้างสรรค์ผู้ประกอบการให้ได้เพิ่มศักยภาพ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาให้เป็นจังหวัดนำร่องในระดับต้นในภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป รวมถึงช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ ควบคู่คุณธรรม สู่ความสำเร็จในจังหวัดสงขลาต่อไป นางสาวศิริวรรณ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย

1.บทบาท การพัฒนาการท่องเที่ยวและการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นโยบายการท่องเที่ยวและการตลาดการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต และกฎหมายที่สำคัญ

2.รูปแบบและการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม

3.การตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม

4.การวิเคราะห์การลงทุน และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน

5.ระบบการบริหารจัดการสำนักงาน

6. กรณีศึกษาตัวอย่างโรงแรมประเภทต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญทางการบริหารโรงแรมโดยตรง

7.การศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการโรงแรมประเภทต่างๆ  โดยเน้นโรงแรมตัวอย่างที่สร้างจุดเด่นในการขายและสไตล์การตกแต่งออกแบบแตกต่างไม่เหมือนใคร รวม 2 คืน 3 วัน

8.Final Presentation โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษากรณีศึกษาอย่างเข้มข้นตามกระบวนวิธีให้ได้ประสิทธิภาพโดยตรงแก่ผู้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้ โครงการอบรมทางวิชาการสำหรับผู้ประกอบการทางธุรกิจโรงแรมหลักสูตร “RE-CU HOTEL IN SONGKHLA” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 กันยายน – 29 ตุลาคม 2560 (เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.30-16.30 น. ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเรียนหลักสูตรดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 086-598-4444 และ Email songkhlare@gmail.com หรือติดตามข่าวสารผ่านทาง http://www.songkhlarea.org

20751384_1662561427147331_1013412297_n.jpg

นางสาวศิริวรรณ ผ่องเสริมสุข

IMG_8659.JPG

นายธนวัฒน์ พูนศิลป์

20771727_1391041667677277_1328553780_o.jpg

นายศุภชัย รุจิเรืองโรจน์

20726922_1662561420480665_1427848058_o.jpg

IMG_8651.JPGIMG_8679.JPGIMG_8672.JPGIMG_8632.JPG20731231_1662540173816123_1686725522_n.jpg20727650_1662540177149456_800278066_o.jpg

 

 
เมื่อ: 13:15 น. 9 ส.ค. 60   504 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

พร้อมจัดบ้าน คอนโด และวัสดุตกแต่งครั้งที่ 8 มีแน่โปรฯ ฟรีโอน เริ่มต้นความสุขไม่รู้จบ
ส.อสังหาฯสงขลา พร้อมเปิดจองบูธงานบ้านคอนโดและวัสดุตกแต่ง'60 ครั้งที่ 7
ส.อสังหาฯสงขลา ส่งมอบห้องน้ำและเครื่องเล่นสนาม ให้โรงเรียนวัดเนินพิชัย
งานบ้าน คอนโดและวัสดุตกแต่ง ครั้งที่ 6 ลั่นระฆัง ผู้ประกอบการแห่จองบูธเต็มฮอลล์
ข่าวล่าสุด
Thai Angel Cycling รีบสมัครด่วนครั้งแรกกับการแข่งปั่นจักรยานหญิงล้วน ชิงถ้วยพระราชทาน
เมื่อ: 15:00รายงานพิเศษ
กอ.รมน.ร่วมสภ.รัตภูมิ แกะรอยจับกุม 2หนุ่มใหญ่รับจ้างขนเฮโรอีนเกือบ 2กก.มูลค่าเกือบ 2ล.
เมื่อ: 14:35ข่าวสารบ้านเรา
บุกทลายบ่อนโปปั่นที่กระแสสินธุ์ เย้ยกฎหมายเปิดเต็นท์เล่นกันหน้าลานอเนกประสงค์
เมื่อ: 16:35ข่าวสารบ้านเรา
สงขลา มอบเงินสนับสนุนนักกีฬาการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้งที่ 39 (ขุนด่านเกมส์)
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา

 1. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  49339 ครั้ง
 2. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  27888 ครั้ง
 3. พม่าไม่ได้ยึดแค่มหาชัย ที่สงขลาบ้านเราก็ไม่น้อยหน้า
  27771 ครั้ง
 4. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  26891 ครั้ง
 5. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  24715 ครั้ง
 6. ขนมจีนมุสลิมเส้นหลากหลายสีสันสดใสที่สะเดา สร้างจุดขายใหม่เพิ่มรายได้งดงาม
  19520 ครั้ง
 7. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  18582 ครั้ง
 8. เปิด10 อันดับรายได้สูงสุด ธุรกิจ-นายหัวหมื่นล้านปักษ์ใต้
  16533 ครั้ง
 9. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  13973 ครั้ง
 10. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  12313 ครั้ง
 1. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  5385 ครั้ง
 2. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  5203 ครั้ง
 3. พม่าไม่ได้ยึดแค่มหาชัย ที่สงขลาบ้านเราก็ไม่น้อยหน้า
  4194 ครั้ง
 4. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  3259 ครั้ง
 5. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  2811 ครั้ง
 6. ขนมจีนมุสลิมเส้นหลากหลายสีสันสดใสที่สะเดา สร้างจุดขายใหม่เพิ่มรายได้งดงาม
  2782 ครั้ง
 7. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  2281 ครั้ง
 8. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  2245 ครั้ง
 9. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  2113 ครั้ง
 10. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  1820 ครั้ง