รอบรั้วการศึกษา

เลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ จ.สงขลา เผยผลการดำเนินงานฯชายแดนใต้ 20 ปี จำนวน 9 โครงการ

เมื่อ: 10:54 น. 2 ก.ย. 60   111 ครั้ง

เลขาธิการ กศน. ลงพื้นที่ จ.สงขลา เผยผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 20 ปี จำนวน 9 โครงการ ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง

PNOHT600830001002903.JPG

วันที่ 30 ส.ค. 60 เวลา 10.30 น. ที่โรงแรม หรรษา เจ.บี. อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 20 ปี จำนวน 9 โครงการ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 200 คน

นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญในการนำการศึกษามาพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา โดยการเดินหน้าตอบสนองทุกเป้าหมาย ทุกมิติ ท่ามกลางพหุวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ 20 ปี โดยในส่วนที่ดำเนินการในปี 2560 จำนวน 9 โครงการ ได้ดำเนินงานเป็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่

1.โครงการรินน้ำใจสู่เยาวชน กศน. จังหวัดชายแดนใต้ เดินหน้าสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา , 2.โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินหน้าพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาทำให้เกิดกระบวนการทำงานเป็นทีม , 3.โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้ ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาไทย ภาษามลายูถิ่น มลายูกลาง ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคล ชุมชน และหน่วยงานราชการได้ , 4.โครงการกีฬาสายสัมพันธ์ชายแดนใต้ เดินหน้าผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน , 5.โครงการเติมปัญญาสร้างความรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม หนึ่งครูอาสา หนึ่งปอเนาะ สู่หนึ่งปอเนาะ หนึ่งศาสตร์พระราชา , 6.โครงการเยาวชนสานสัมพันธ์ลูกเสือ กศน.ชายแดนใต้ เดินหน้าเสริมสร้างความมั่นคงด้วยการศึกษา , 7.โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส เดินหน้าผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน , 8.โครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 9.โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพเพื่อคนชายแดนภาคใต้ เดินหน้าจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

PNOHT600830001002901.JPGPNOHT600830001002950.JPGPNOHT600830001002920.JPGPNOHT600830001002924.JPG

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 

 
เมื่อ: 10:54 น. 2 ก.ย. 60   111 ครั้ง

ข่าวล่าสุด
Thai Angel Cycling รีบสมัครด่วนครั้งแรกกับการแข่งปั่นจักรยานหญิงล้วน ชิงถ้วยพระราชทาน
เมื่อ: 15:00รายงานพิเศษ
กอ.รมน.ร่วมสภ.รัตภูมิ แกะรอยจับกุม 2หนุ่มใหญ่รับจ้างขนเฮโรอีนเกือบ 2กก.มูลค่าเกือบ 2ล.
เมื่อ: 14:35ข่าวสารบ้านเรา
บุกทลายบ่อนโปปั่นที่กระแสสินธุ์ เย้ยกฎหมายเปิดเต็นท์เล่นกันหน้าลานอเนกประสงค์
เมื่อ: 16:35ข่าวสารบ้านเรา
สงขลา มอบเงินสนับสนุนนักกีฬาการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้งที่ 39 (ขุนด่านเกมส์)
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา

 1. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  48997 ครั้ง
 2. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  27715 ครั้ง
 3. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  26874 ครั้ง
 4. พม่าไม่ได้ยึดแค่มหาชัย ที่สงขลาบ้านเราก็ไม่น้อยหน้า
  26325 ครั้ง
 5. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  24710 ครั้ง
 6. ขนมจีนมุสลิมเส้นหลากหลายสีสันสดใสที่สะเดา สร้างจุดขายใหม่เพิ่มรายได้งดงาม
  19230 ครั้ง
 7. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  18555 ครั้ง
 8. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  13945 ครั้ง
 9. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  12307 ครั้ง
 10. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  9585 ครั้ง
 1. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  5385 ครั้ง
 2. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  5197 ครั้ง
 3. พม่าไม่ได้ยึดแค่มหาชัย ที่สงขลาบ้านเราก็ไม่น้อยหน้า
  4030 ครั้ง
 4. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  3242 ครั้ง
 5. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  2809 ครั้ง
 6. ขนมจีนมุสลิมเส้นหลากหลายสีสันสดใสที่สะเดา สร้างจุดขายใหม่เพิ่มรายได้งดงาม
  2724 ครั้ง
 7. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  2281 ครั้ง
 8. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  2245 ครั้ง
 9. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  2112 ครั้ง
 10. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  1819 ครั้ง