เศรษฐกิจบ้านเรา

เผยผลสำเร็จงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

เมื่อ: 09:32 น. 4 ก.ย. 60   198 ครั้ง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ จ.สงขลา แถลงข่าว "ผลสำเร็จงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง" เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและชุมชนด้วยการน้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

24_resize.JPG

ช่วงบ่ายวานนี้ (3 ก.ย. 60) ที่ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการแถลงข่าว "ผลสำเร็จงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง" โดยมีนายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนทางด้านการเกษตรที่หลากหลายในทุกพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ (3 ก.ย. 60) ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแถลงข่าว "ผลสำเร็จงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง" ใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย การขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และผลการขับเคลื่อน "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

สำหรับการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2559 ปัจจุบันมีจำนวน 129 แปลง เป็นแปลงใหญ่ ปี 2559 จำนวน 29 แปลง และแปลงใหญ่ ปี 2560 จำนวน 120 แปลง มีสินค้า จำนวน 19 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ มะนาว ส้มโชกุน ส้มโอปูโก มะพร้าว ฝรั่ง สละ กล้วยหิน พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ผึ้ง แพะ และกุ้งขาว มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 11,423 ราย บนพื้นที่ 80,058 ไร่ ขณะที่การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร แก้ไขปัญหาเกษตรชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐ และเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรในชุมชน ในพื้นที่ภาคใต้มีจำนวน 77 ศูนย์ ประกอบด้วยสินค้าหลักได้แก่ ข้าว 21 ศูนย์ ยางพารา 31 ศูนย์ ปาล์มน้ำมัน 8 ศูนย์ มังคุด 6 ศูนย์ ลองกอง 5 ศูนย์ ทุเรียน 3 ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย์ สละ 1 ศูนย์ จำปาดะ 1 ศูนย์ เป็นศูนย์ระดับดี จำนวน 46 ศูนย์ และระดับปานกลาง จำนวน 31 ศูนย์ และในส่วนของ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง มีเป้าหมายพื้นที่ 706 ชุมชน จำนวน 2,975 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 1,700 ล้านบาท ดำเนินการตามกรอบ 8 กิจกรรม และด้านเกษตรอื่นๆ ได้แก่ ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านการปรับปรุงบำรุงดิน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนด้วยการน้อมนำหลักการและทฤษฎี รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนเดินหน้าสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภายในงานแถลงข่าวได้จัดให้มีการแสดงผลงานจากโครงการต่างๆ อาทิ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการไข่เค็มชายทะเลปากแตระ จ.สงขลา เกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนทรายขาวจังหวัดปัตตานี แปลงใหญ่ข้าวหอมกระดังงา ข้าวซีบูกันตัง จ.นราธิวาส

20_resize.JPG16_resize.JPG8_resize.JPG5_resize.JPG4_resize.JPG3_resize.JPG

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 

 
เมื่อ: 09:32 น. 4 ก.ย. 60   198 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ผู้ว่าฯ ติดตามก่อสร้างโรงเก็บสะสมเสบียงสัตว์พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ
ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่แปลงเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
เกษตรกรรุ่นใหม่ ทดลองปลูกเมล่อนปลอดสารพิษในโรงเรือนระบบปิดได้ผลดีเกินคาด
ผช.รมว.เกษตรฯ มอบนโยบายที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่กระแสสินธุ์
ข่าวล่าสุด
ร้านทางไทย ศูนย์ฝากขายสินค้าชุมชน MOU 2 มหาวิทยาลัย สร้างความร่วมมืออย่างยั่งยืน
เมื่อ: 15:40เศรษฐกิจบ้านเรา
เตือนภัย ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกเอาเงินจากญาติผู้ต้องขัง
เมื่อ: 15:22Gimyong Style
ปลัดจังหวัด นำทัพจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชนที่โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
เมื่อ: 14:55ข่าวสารบ้านเรา
รพ.จิตเวชฯ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี
เมื่อ: 14:49ประชาสัมพันธ์

 1. สภ.รัตภูมิ เตือนภัยบุคคลอันตรายก่อเหตุลักทัรพย์-ข่มขืนพื้นที่รัตภูมิ-หาดใหญ่ยังหนีลอยนวล
  90345 ครั้ง
 2. จับได้แล้วโจรบุกเดี่ยวปล้นร้านทองที่คลองแงะ สารภาพก่อเหตุมาโชกโชน
  19212 ครั้ง
 3. หนุ่ม30 เปิดบ้านตั้งวงก๊งเหล้ากับเพื่อนแต่กลับกระหน่ำยิง3 นัดเสียชีวิต
  12244 ครั้ง
 4. ปิดฉากชีวิต ประพร เอกอุรุ ปิดตำนานสส.ติดดินนักการเมืองขวัญใจชาวสงขลา
  11981 ครั้ง
 5. เหตุเกิดที่สงขลา เกือบนอนคุกขับรถผิดคันรุ่นสีเดียวกันจากหน้า7-11 ตร.ตามไปเจอถึงกับงง
  10061 ครั้ง
 6. อาทิตย์ 24 ก.ย.อาจมีรถติดในหลายพื้นที่เนื่องจากมีการสอบราชการส่วนท้องถิ่น
  9857 ครั้ง
 7. ชาวบ้านฝากถามย้อนยุควิถีไทยที่สวนหย่อมเซียงตึ๊ง กับภาพนี้งานเดียวกันจริงหรือ
  8246 ครั้ง
 8. เปิดเฟสแรกตลาดน้ำบางกล่ำที่ท่าน้ำวัดบางหยี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  7383 ครั้ง
 9. ใกล้เปิดใช้แล้วสะพานใหม่เชื่อมคลองหวะ-จันทร์วิโรจน์
  5960 ครั้ง
 10. บ้านพรุ 1ตำบล 2เทศบาล เมืองนี้มีหลายอย่างน่าสนใจ (100ปีหาดใหญ่)
  5740 ครั้ง
 1. สภ.รัตภูมิ เตือนภัยบุคคลอันตรายก่อเหตุลักทัรพย์-ข่มขืนพื้นที่รัตภูมิ-หาดใหญ่ยังหนีลอยนวล
  14689 ครั้ง
 2. จับได้แล้วโจรบุกเดี่ยวปล้นร้านทองที่คลองแงะ สารภาพก่อเหตุมาโชกโชน
  3139 ครั้ง
 3. เปิดเฟสแรกตลาดน้ำบางกล่ำที่ท่าน้ำวัดบางหยี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  2170 ครั้ง
 4. หนุ่ม30 เปิดบ้านตั้งวงก๊งเหล้ากับเพื่อนแต่กลับกระหน่ำยิง3 นัดเสียชีวิต
  1988 ครั้ง
 5. 72 ปีญ.ว.จากส.ข.3 โรงเรียนชายล้วนสู่หาดใหญ่วิทยาลัย ฟ้า-แดงอันเกรียงในวันนี้
  1151 ครั้ง
 6. ชาวบ้านจับจระเข้ที่หลุดจากฟาร์มในอ.สิงหนคร ได้อีก1 ตัวเร่งสูบน้ำค้นหาก่อนถึงหน้าฝน
  1099 ครั้ง
 7. อาทิตย์ 24 ก.ย.อาจมีรถติดในหลายพื้นที่เนื่องจากมีการสอบราชการส่วนท้องถิ่น
  886 ครั้ง
 8. เหตุเกิดที่สงขลา เกือบนอนคุกขับรถผิดคันรุ่นสีเดียวกันจากหน้า7-11 ตร.ตามไปเจอถึงกับงง
  874 ครั้ง
 9. ชาวบ้านฝากถามย้อนยุควิถีไทยที่สวนหย่อมเซียงตึ๊ง กับภาพนี้งานเดียวกันจริงหรือ
  708 ครั้ง
 10. ปิดฉากชีวิต ประพร เอกอุรุ ปิดตำนานสส.ติดดินนักการเมืองขวัญใจชาวสงขลา
  708 ครั้ง