เศรษฐกิจบ้านเรา

เผยผลสำเร็จงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

เมื่อ: 09:32 น. 4 ก.ย. 60   390 ครั้ง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ จ.สงขลา แถลงข่าว "ผลสำเร็จงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง" เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและชุมชนด้วยการน้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

24_resize.JPG

ช่วงบ่ายวานนี้ (3 ก.ย. 60) ที่ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการแถลงข่าว "ผลสำเร็จงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง" โดยมีนายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนทางด้านการเกษตรที่หลากหลายในทุกพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ (3 ก.ย. 60) ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแถลงข่าว "ผลสำเร็จงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง" ใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย การขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และผลการขับเคลื่อน "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

สำหรับการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2559 ปัจจุบันมีจำนวน 129 แปลง เป็นแปลงใหญ่ ปี 2559 จำนวน 29 แปลง และแปลงใหญ่ ปี 2560 จำนวน 120 แปลง มีสินค้า จำนวน 19 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ มะนาว ส้มโชกุน ส้มโอปูโก มะพร้าว ฝรั่ง สละ กล้วยหิน พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ผึ้ง แพะ และกุ้งขาว มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 11,423 ราย บนพื้นที่ 80,058 ไร่ ขณะที่การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร แก้ไขปัญหาเกษตรชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐ และเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรในชุมชน ในพื้นที่ภาคใต้มีจำนวน 77 ศูนย์ ประกอบด้วยสินค้าหลักได้แก่ ข้าว 21 ศูนย์ ยางพารา 31 ศูนย์ ปาล์มน้ำมัน 8 ศูนย์ มังคุด 6 ศูนย์ ลองกอง 5 ศูนย์ ทุเรียน 3 ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย์ สละ 1 ศูนย์ จำปาดะ 1 ศูนย์ เป็นศูนย์ระดับดี จำนวน 46 ศูนย์ และระดับปานกลาง จำนวน 31 ศูนย์ และในส่วนของ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง มีเป้าหมายพื้นที่ 706 ชุมชน จำนวน 2,975 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 1,700 ล้านบาท ดำเนินการตามกรอบ 8 กิจกรรม และด้านเกษตรอื่นๆ ได้แก่ ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านการปรับปรุงบำรุงดิน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนด้วยการน้อมนำหลักการและทฤษฎี รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนเดินหน้าสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภายในงานแถลงข่าวได้จัดให้มีการแสดงผลงานจากโครงการต่างๆ อาทิ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการไข่เค็มชายทะเลปากแตระ จ.สงขลา เกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนทรายขาวจังหวัดปัตตานี แปลงใหญ่ข้าวหอมกระดังงา ข้าวซีบูกันตัง จ.นราธิวาส

20_resize.JPG16_resize.JPG8_resize.JPG5_resize.JPG4_resize.JPG3_resize.JPG

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 

 
เมื่อ: 09:32 น. 4 ก.ย. 60   390 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

รมว.เกษตร เชื่อมั่นการใช้ 3 มาตรการสำคัญจะช่วยให้ราคายางขยับสูงขึ้นได้
มอบป้ายรับรองอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q กระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร
ผู้ว่าฯ ติดตามก่อสร้างโรงเก็บสะสมเสบียงสัตว์พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ
ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่แปลงเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ข่าวล่าสุด
Thai Angel Cycling รีบสมัครด่วนครั้งแรกกับการแข่งปั่นจักรยานหญิงล้วน ชิงถ้วยพระราชทาน
เมื่อ: 15:00รายงานพิเศษ
กอ.รมน.ร่วมสภ.รัตภูมิ แกะรอยจับกุม 2หนุ่มใหญ่รับจ้างขนเฮโรอีนเกือบ 2กก.มูลค่าเกือบ 2ล.
เมื่อ: 14:35ข่าวสารบ้านเรา
บุกทลายบ่อนโปปั่นที่กระแสสินธุ์ เย้ยกฎหมายเปิดเต็นท์เล่นกันหน้าลานอเนกประสงค์
เมื่อ: 16:35ข่าวสารบ้านเรา
สงขลา มอบเงินสนับสนุนนักกีฬาการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้งที่ 39 (ขุนด่านเกมส์)
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา

 1. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  48998 ครั้ง
 2. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  27715 ครั้ง
 3. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  26874 ครั้ง
 4. พม่าไม่ได้ยึดแค่มหาชัย ที่สงขลาบ้านเราก็ไม่น้อยหน้า
  26333 ครั้ง
 5. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  24710 ครั้ง
 6. ขนมจีนมุสลิมเส้นหลากหลายสีสันสดใสที่สะเดา สร้างจุดขายใหม่เพิ่มรายได้งดงาม
  19230 ครั้ง
 7. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  18555 ครั้ง
 8. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  13945 ครั้ง
 9. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  12307 ครั้ง
 10. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  9585 ครั้ง
 1. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  5385 ครั้ง
 2. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  5197 ครั้ง
 3. พม่าไม่ได้ยึดแค่มหาชัย ที่สงขลาบ้านเราก็ไม่น้อยหน้า
  4032 ครั้ง
 4. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  3242 ครั้ง
 5. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  2809 ครั้ง
 6. ขนมจีนมุสลิมเส้นหลากหลายสีสันสดใสที่สะเดา สร้างจุดขายใหม่เพิ่มรายได้งดงาม
  2724 ครั้ง
 7. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  2281 ครั้ง
 8. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  2245 ครั้ง
 9. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  2112 ครั้ง
 10. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  1819 ครั้ง