เศรษฐกิจบ้านเรา

เผยผลสำเร็จงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ

เมื่อ: 09:32 น. 4 ก.ย. 60   307 ครั้ง

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ จ.สงขลา แถลงข่าว "ผลสำเร็จงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง" เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและชุมชนด้วยการน้อมนำหลักการเศรษฐกิจพอเพียง

24_resize.JPG

ช่วงบ่ายวานนี้ (3 ก.ย. 60) ที่ห้องเฟื่องฟ้า โรงแรม บี.พี. สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการแถลงข่าว "ผลสำเร็จงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง" โดยมีนายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา เป็นผู้ร่วมแถลงข่าว และมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสำคัญในการขับเคลื่อนทางด้านการเกษตรที่หลากหลายในทุกพื้นที่ ซึ่งในวันนี้ (3 ก.ย. 60) ได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมแถลงข่าว "ผลสำเร็จงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง" ใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย การขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และผลการขับเคลื่อน "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

สำหรับการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2559 ปัจจุบันมีจำนวน 129 แปลง เป็นแปลงใหญ่ ปี 2559 จำนวน 29 แปลง และแปลงใหญ่ ปี 2560 จำนวน 120 แปลง มีสินค้า จำนวน 19 ชนิด ประกอบด้วย ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน มังคุด ลองกอง เงาะ มะนาว ส้มโชกุน ส้มโอปูโก มะพร้าว ฝรั่ง สละ กล้วยหิน พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ผึ้ง แพะ และกุ้งขาว มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 11,423 ราย บนพื้นที่ 80,058 ไร่ ขณะที่การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร แก้ไขปัญหาเกษตรชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐ และเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรในชุมชน ในพื้นที่ภาคใต้มีจำนวน 77 ศูนย์ ประกอบด้วยสินค้าหลักได้แก่ ข้าว 21 ศูนย์ ยางพารา 31 ศูนย์ ปาล์มน้ำมัน 8 ศูนย์ มังคุด 6 ศูนย์ ลองกอง 5 ศูนย์ ทุเรียน 3 ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียง 1 ศูนย์ สละ 1 ศูนย์ จำปาดะ 1 ศูนย์ เป็นศูนย์ระดับดี จำนวน 46 ศูนย์ และระดับปานกลาง จำนวน 31 ศูนย์ และในส่วนของ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง มีเป้าหมายพื้นที่ 706 ชุมชน จำนวน 2,975 โครงการ งบประมาณรวมกว่า 1,700 ล้านบาท ดำเนินการตามกรอบ 8 กิจกรรม และด้านเกษตรอื่นๆ ได้แก่ ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ด้านการจัดการศัตรูพืช ด้านฟาร์มชุมชน ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง และด้านการปรับปรุงบำรุงดิน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชนด้วยการน้อมนำหลักการและทฤษฎี รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนเดินหน้าสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภายในงานแถลงข่าวได้จัดให้มีการแสดงผลงานจากโครงการต่างๆ อาทิ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โครงการไข่เค็มชายทะเลปากแตระ จ.สงขลา เกษตรแปลงใหญ่ทุเรียนทรายขาวจังหวัดปัตตานี แปลงใหญ่ข้าวหอมกระดังงา ข้าวซีบูกันตัง จ.นราธิวาส

20_resize.JPG16_resize.JPG8_resize.JPG5_resize.JPG4_resize.JPG3_resize.JPG

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 

 
เมื่อ: 09:32 น. 4 ก.ย. 60   307 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ผู้ว่าฯ ติดตามก่อสร้างโรงเก็บสะสมเสบียงสัตว์พื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ
ผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่แปลงเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
เกษตรกรรุ่นใหม่ ทดลองปลูกเมล่อนปลอดสารพิษในโรงเรือนระบบปิดได้ผลดีเกินคาด
ผช.รมว.เกษตรฯ มอบนโยบายที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่กระแสสินธุ์
ข่าวล่าสุด
ชวนทุกคนมาอิ่มอร่อยกันที่งาน Coffee & Bakery Fest HatYai 2017
เมื่อ: 12:41ประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ รวมใจทำดีอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นเคียงข้างชาวใต้
เมื่อ: 12:31ประชาสัมพันธ์
มรภ.สงขลา ชวน นร.ชายแดนใต้ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
เมื่อ: 12:21รอบรั้วการศึกษา
จับงูอยากดัง เลื้อยเข้าสำนักงานเคเบิ้ลท้องถิ่นหาดใหญ่ งูยาวเกือบ 2 เมตร
เมื่อ: 12:16ข่าวสารบ้านเรา

 1. อุกอาจ คนร้ายบุกยิงนายกอบต.เขาพระ รัตภูมิ ดับคาร้านกาแฟ ตร.เร่งหาปมสังหารโหด
  33797 ครั้ง
 2. เตรียมแผนอพยพคนในแท่นและเรือขุดเจาะในทะเลตลอด 24 ชั่วโมง หากคลื่นลมวิกฤติ
  14827 ครั้ง
 3. เช็คด่วนเส้นทางวิ่งและจุดพัก ตูน บอดี้แสลม พื้นที่จ.สงขลา 6-9 พ.ย.นี้
  10281 ครั้ง
 4. เตือนภัย ทุ่งปรือตกหนักกว่า 140 มม. ทุ่งลุงพื้นที่ต่ำเตรียมตัวรับมวลน้ำ
  8649 ครั้ง
 5. ไอเดียบรรเจิด นศ.ม.อ. จำลองพระเมรุมาศ มาประดิษฐานบนกระทง
  7407 ครั้ง
 6. สนข.แย้มข่าวดีเตรียมเปิดประมูลโมโนเรลหาดใหญ่ปี 62 เส้นทางเริ่มต้นคลองหวะ-ตลาดเกษตร
  7360 ครั้ง
 7. รถกระบะชนกับรถเก๋งหน้าสำนักสงฆ์วังมะพร้าว นาหม่อม เจ็บ 1ราย
  5434 ครั้ง
 8. อำเภอบางกล่ำ ไม่ได้เกิดจากความต้องการของประชาชน? (บทความ)
  4314 ครั้ง
 9. บอกให้โลกรู้ว่าคนสงขลารัก ตูน bodyslam ร่วมให้กำลังใจตูนวิ่งเบตง – แม่สาย
  3976 ครั้ง
 10. ลุงครื้น หาดใหญ่ ดังเลยหลังประกาศตามหาปลาลูกแหยงจากหายจากหน้าตะกร้ารถ
  3569 ครั้ง
 1. อุกอาจ คนร้ายบุกยิงนายกอบต.เขาพระ รัตภูมิ ดับคาร้านกาแฟ ตร.เร่งหาปมสังหารโหด
  3795 ครั้ง
 2. เตรียมแผนอพยพคนในแท่นและเรือขุดเจาะในทะเลตลอด 24 ชั่วโมง หากคลื่นลมวิกฤติ
  1778 ครั้ง
 3. เตือนภัย ทุ่งปรือตกหนักกว่า 140 มม. ทุ่งลุงพื้นที่ต่ำเตรียมตัวรับมวลน้ำ
  1021 ครั้ง
 4. เช็คด่วนเส้นทางวิ่งและจุดพัก ตูน บอดี้แสลม พื้นที่จ.สงขลา 6-9 พ.ย.นี้
  877 ครั้ง
 5. ไอเดียบรรเจิด นศ.ม.อ. จำลองพระเมรุมาศ มาประดิษฐานบนกระทง
  821 ครั้ง
 6. สนข.แย้มข่าวดีเตรียมเปิดประมูลโมโนเรลหาดใหญ่ปี 62 เส้นทางเริ่มต้นคลองหวะ-ตลาดเกษตร
  653 ครั้ง
 7. รถกระบะชนกับรถเก๋งหน้าสำนักสงฆ์วังมะพร้าว นาหม่อม เจ็บ 1ราย
  552 ครั้ง
 8. บอกให้โลกรู้ว่าคนสงขลารัก ตูน bodyslam ร่วมให้กำลังใจตูนวิ่งเบตง – แม่สาย
  531 ครั้ง
 9. โปรดหลีกเส้นทางหาดใหญ่-สงขลาสายเก่า น้ำท่วมขังช่วงหน้าปตท.ควนหิน
  509 ครั้ง
 10. มรภ.สงขลา ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นทำวิจัย จิตภาพโนราคลองแดน
  464 ครั้ง