รอบรั้วการศึกษา

สพป.สตูล เตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

เมื่อ: 15:57 น. 11 ต.ค. 60   192 ครั้ง

สพป.สตูล จัดโครงการศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)และสัญจรอำเภอแก่ครูในสังกัด

22289900_289940471520013_5122807896909417709_o.jpg

นายณรงค์  ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จัดโครงการศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)และสัญจรอำเภอในสังกัด เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน/พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมให้บริการ One Stop Service  โดยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ทั้งนี้เนื่องจาก สพฐ.ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. จะมีการดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ในทุกปีโดยใช้แบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)  สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เตรียมพร้อมในการรับการประเมินเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากการตอบแบบสำรวจที่ถูกต้อง ตรงประเด็นคำถาม จะสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรมีวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ถูกต้อง เสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนผู้รับบริการ 
โดยส่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานการเงินฯลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ครูผู้รับผิดชอบงานกลุ่มงานดังกล่าว ชนิดปูพรม เพื่อชี้แจงการดำเนินการด้านการเงิน การบัญชี พัสดุ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน เน้นด้านการพัสดุต้องชี้แจงให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเป็นอย่างยิ่งสืบเนื่องจากการประกาศใช้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2560 รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ครูผู้รับผิดชอบในสถานศึกษามีความจำเป็นต้องรับทราบระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติแนวทางที่ถูกต้อง เพื่อดำเนินการถูกต้องทัน ต่อเวลาเกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็นที่สุด
สพป.สตูลจะดำเนินการแก่ครูผู้รับผิดชอบในโรงเรียนทั้ง  7 อำเภอ อำเภอแรกลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า ณ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560 มีครูผู้รับผิดชอบเข้าประชุมทุกโรงเรียนในสังกัด เป็นไปด้วยดี พร้อมให้การบริการ  One Stop Service คาดว่าโครงการดังกล่าวจะส่งให้การดำเนินการในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนต่อไป 

22365661_1722911281083894_8136229795167067461_n.jpg22310233_1722911221083900_1224199943393294621_n.jpg

 
เมื่อ: 15:57 น. 11 ต.ค. 60   192 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สพป.สตูล จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
สพป.สตูล จัดโครงการเยี่ยมบ้าน ปี 2560 ดึงทุกฝ่ายร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สพป.สตูล พัฒนาครูรายงานการป้องกันปัญหายาเสพติดและคุ้มครองเด็ก ด้วยระบบออนไลน์
สพป.สตูล พัฒนาครูต้นแบบจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา สร้างทักษะนักเรียนในศตวรรษที่ 21
ข่าวล่าสุด
กำหนดการ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อ: 15:42G-SPECIAL
รัชกาลที่ 10 พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวอส.ทพ.ที่เสียชีวิตจากความไม่สงบ
เมื่อ: 15:09ข่าวสารบ้านเรา
กาชาดร่วมกับท็อปเจริญ ร่วมมอบแว่นสายตาแก่ผู้สูงวัยอำเภอนาทวี
เมื่อ: 15:05ข่าวสารบ้านเรา
สนช.ประชุมบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาน้ำทั้งระบบอย่างยั่งยืนที่สงขลา
เมื่อ: 12:27ข่าวสารบ้านเรา

 1. 26 ตุลาคม 60 รวมสถานที่ในสงขลา ที่ใดปิดให้บริการ บ้าง
  39038 ครั้ง
 2. สคร. 12 สงขลา เตือนระวังโรคเมลิออยโดสิส หลังปีนี้ใต้ตอนล่างพบเสียชีวิตแล้ว 3 ราย
  18033 ครั้ง
 3. ระวังหมายเลข 023688888 โทรมาแจ้งอนุมัติเงินกู้
  14888 ครั้ง
 4. เหตุเกิดที่ทุ่งเสา มอเตอร์ไซค์ชนท้ายกระบะ ก่อนส่งยิ้มให้แล้วก็จากไป
  10701 ครั้ง
 5. ทำทันที สาวหาดใหญ่ สวมชุดจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดลานวัดโคกสมานคุณ
  10544 ครั้ง
 6. ทน.หาดใหญ่ จัดระเบียบการรุกล้ำทางเท้าปากซอย22 เพชรเกษม หลังมีผู้ร้องศาลปกครอง
  8544 ครั้ง
 7. เรื่องหมาๆ ข้างบ้านร้องเพื่อนบ้านเลี้ยงหมากว่า 20ตัว ทั้งกลิ่นเหม็น เสียงเห่า ขนฟุ้งกระจาย
  8217 ครั้ง
 8. บัณฑิตแม่โจ้ เพาะพันธุ์ไม้ขายแบบเสริมราก โตไว ต้านทานโรค ออกลูกเร็ว
  7972 ครั้ง
 9. สภ.รัตภูมิ เดินหน้ากวาดลางยาเสพติด จับกุมอีก 2รายยึดยาบ้า-ปืน-กระท่อม
  5303 ครั้ง
 10. เปิดเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟจากหาดใหญ่สู่เมืองหลวงของมาเลเซีย อย่างเป็นทางการ
  4932 ครั้ง
 1. 26 ตุลาคม 60 รวมสถานที่ในสงขลา ที่ใดปิดให้บริการ บ้าง
  2648 ครั้ง
 2. ทำทันที สาวหาดใหญ่ สวมชุดจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดลานวัดโคกสมานคุณ
  2081 ครั้ง
 3. ระวังหมายเลข 023688888 โทรมาแจ้งอนุมัติเงินกู้
  1705 ครั้ง
 4. สคร. 12 สงขลา เตือนระวังโรคเมลิออยโดสิส หลังปีนี้ใต้ตอนล่างพบเสียชีวิตแล้ว 3 ราย
  1148 ครั้ง
 5. ทน.หาดใหญ่ จัดระเบียบการรุกล้ำทางเท้าปากซอย22 เพชรเกษม หลังมีผู้ร้องศาลปกครอง
  1098 ครั้ง
 6. สภ.รัตภูมิ เดินหน้ากวาดลางยาเสพติด จับกุมอีก 2รายยึดยาบ้า-ปืน-กระท่อม
  666 ครั้ง
 7. เรื่องหมาๆ ข้างบ้านร้องเพื่อนบ้านเลี้ยงหมากว่า 20ตัว ทั้งกลิ่นเหม็น เสียงเห่า ขนฟุ้งกระจาย
  635 ครั้ง
 8. ตรงนี้ก็กำลังปรับปรุง สายเอเชียช่วงหาดใหญ่-นาหม่อม
  585 ครั้ง
 9. เปิดเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟจากหาดใหญ่สู่เมืองหลวงของมาเลเซีย อย่างเป็นทางการ
  551 ครั้ง
 10. เหตุเกิดที่ทุ่งเสา มอเตอร์ไซค์ชนท้ายกระบะ ก่อนส่งยิ้มให้แล้วก็จากไป
  519 ครั้ง