รายงานพิเศษ

ทน.หาดใหญ่ เปิดศูนย์อำนวยการพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ-มั่นใจในความพร้อมทุกทุกด้าน

เมื่อ: 04:14 น. 9 พ.ย. 60   199 ครั้ง

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการ และการเตรียมความพร้อมของสรรพกำลังในการรับสถานการณ์อุทกภัยอย่างทันท่วงที ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงานข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สภาพอากาศและสภาวะน้ำให้แก่ประชาชนได้รับทราบ

36.jpg

(8 พ.ย.60) นายราชิด สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมี ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการป้องกันและบบรเทาสาธารณะภัย หน่วยงานบริหารจัดการนำทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ 

โดยขณะนี้ศูนย์ฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ทั้งยังมีการติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำในคลองสายหลัก การบริหารการจัดการน้ำในแต่ละวัน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เฝ้าระวัง ติดต่อสื่อสาร พร้อมทั้งสนับสนุนกำลังพล กระสอบทราย การติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดอ่อนน้ำท่วมขัง และอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานคอยประจำการ และพร้อมลงพื้นที่อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง  

ทั้งยังได้มีการประเมินสถานการณ์ เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางธงสีแจ้งเตือนภัย โดยจำแนกระดับการแจ้งเตือนภัยเป็นธงสีต่างๆ จำนวน 18 จุด ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ นอกจากการเตรียมการป้องกันตามแผนอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่แล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่  ยังได้จัดตั้งศูนย์อพยพในพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ศูนย์ เพื่อเป็นหน่วยย่อยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ใกล้ที่สุดในกรณีเกิดอุทกภัย ดังนี้

1. ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 
2. ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) 
3. ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ ) 
4. ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน ) 
5. ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) 

อีกทั้งยังได้กำหนดสถานที่อพยพและสถานที่จอดรถให้กับพื้นที่ทั้ง 4 เขต ในกรณีเกิดเหตุอุกทกภัย ดังนี้

สถานที่อพยพ
1. สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่              
2. สนามกีฬากลางจิระนคร 
3. โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)                       
4. โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)                                  
5. โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ )              
6. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน )     
7. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)        
8. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่
9. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
10. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 
           37.jpg41.jpg38.jpg39.jpg40.jpg42.jpg43.jpg                                                
สถานที่จอดรถ
1. สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
4. ศูนย์วิจัยการยางฯ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา)
5. ศูนย์การค้าโรบินสัน
6. โรงแรมหรรษาเจบี
7. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
8. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่
9. ศูนย์การค้าไดอาน่า
10. ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส หาดใหญ่ใน
11. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา 
12. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ตลอดจนยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการจัดตั้งบ้านพี่เลี้ยง  ในพื้นที่ชุมชนเขต 3 และ เขต 4 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชนกับเทศบาลนครหาดใหญ่ในกรณีเกิดเหตุอุทกภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนโดยการเป็นที่พักพิงและให้ความช่วยเหลือสำหรับบ้านที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่อยู่ใกล้เคียงกัน เช่น บ้านที่มีลักษณะชั้นเดียว บ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำกว่า 

โดยบ้านพี่เลี้ยงแต่ละหลังจะมีเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์สำหรับดูแลผู้ที่อาศัยอยู่กับบ้านพี่เลี้ยง ในส่วนเด็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่ต้องมีการดูแลซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือผู้ป่วยติดเตียงเมื่อมีการแจ้งเตือนภัยจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ที่มีความประสงค์ไปยังโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หรือ สถานพยาบาลที่ผู้ป่วยได้ระบุไว้กับทางเทศบาล  

โดยประชาชนทั่วไปสามารถติดตามสถานการณ์อุทกภัย การแจ้งข่าวสาร การรายงานสภาพอากาศ การแจ้งเตือนสถานการณ์ ได้ในช่องทางประชาสัมพันธ์จากเทศบาลนครหาดใหญ่  ดังนี้
- www.hatyaicity.go.th
- www.hatyaicityclimate.org
- Facebook
 • Fanpage เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 • สายด่วนกุญชร 200000 เทศบาลนครหาดใหญ่
- สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ FM 96.0 MHz. 

หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : สายด่วนกุญชรเทศบาลนคหาดใหญ่ 074-200000 และศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์  074-200005 / 074-200006  074-200007

 
เมื่อ: 04:14 น. 9 พ.ย. 60   199 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ผู้ว่าฯ ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมและจัดระเบียบเมืองหาดใหญ่รับช่วงเทศกาลลอยกระทุง
ทน.หาดใหญ่ ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
งูบุกเทศบาลนครหาดใหญ่ในวันรับตำแหน่งของ 2รองนายกเทศมนตรี
มอบรางวัลเยาวชนคนดีศรีหาดใหญ่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
ข่าวล่าสุด
ชวนทุกคนมาอิ่มอร่อยกันที่งาน Coffee & Bakery Fest HatYai 2017
เมื่อ: 12:41ประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ รวมใจทำดีอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นเคียงข้างชาวใต้
เมื่อ: 12:31ประชาสัมพันธ์
มรภ.สงขลา ชวน นร.ชายแดนใต้ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
เมื่อ: 12:21รอบรั้วการศึกษา
จับงูอยากดัง เลื้อยเข้าสำนักงานเคเบิ้ลท้องถิ่นหาดใหญ่ งูยาวเกือบ 2 เมตร
เมื่อ: 12:16ข่าวสารบ้านเรา

 1. อุกอาจ คนร้ายบุกยิงนายกอบต.เขาพระ รัตภูมิ ดับคาร้านกาแฟ ตร.เร่งหาปมสังหารโหด
  33812 ครั้ง
 2. เตรียมแผนอพยพคนในแท่นและเรือขุดเจาะในทะเลตลอด 24 ชั่วโมง หากคลื่นลมวิกฤติ
  14843 ครั้ง
 3. เช็คด่วนเส้นทางวิ่งและจุดพัก ตูน บอดี้แสลม พื้นที่จ.สงขลา 6-9 พ.ย.นี้
  10289 ครั้ง
 4. เตือนภัย ทุ่งปรือตกหนักกว่า 140 มม. ทุ่งลุงพื้นที่ต่ำเตรียมตัวรับมวลน้ำ
  8701 ครั้ง
 5. ไอเดียบรรเจิด นศ.ม.อ. จำลองพระเมรุมาศ มาประดิษฐานบนกระทง
  7414 ครั้ง
 6. สนข.แย้มข่าวดีเตรียมเปิดประมูลโมโนเรลหาดใหญ่ปี 62 เส้นทางเริ่มต้นคลองหวะ-ตลาดเกษตร
  7366 ครั้ง
 7. รถกระบะชนกับรถเก๋งหน้าสำนักสงฆ์วังมะพร้าว นาหม่อม เจ็บ 1ราย
  5435 ครั้ง
 8. อำเภอบางกล่ำ ไม่ได้เกิดจากความต้องการของประชาชน? (บทความ)
  4319 ครั้ง
 9. บอกให้โลกรู้ว่าคนสงขลารัก ตูน bodyslam ร่วมให้กำลังใจตูนวิ่งเบตง – แม่สาย
  3991 ครั้ง
 10. ลุงครื้น หาดใหญ่ ดังเลยหลังประกาศตามหาปลาลูกแหยงจากหายจากหน้าตะกร้ารถ
  3579 ครั้ง
 1. อุกอาจ คนร้ายบุกยิงนายกอบต.เขาพระ รัตภูมิ ดับคาร้านกาแฟ ตร.เร่งหาปมสังหารโหด
  3796 ครั้ง
 2. เตรียมแผนอพยพคนในแท่นและเรือขุดเจาะในทะเลตลอด 24 ชั่วโมง หากคลื่นลมวิกฤติ
  1778 ครั้ง
 3. เตือนภัย ทุ่งปรือตกหนักกว่า 140 มม. ทุ่งลุงพื้นที่ต่ำเตรียมตัวรับมวลน้ำ
  1021 ครั้ง
 4. เช็คด่วนเส้นทางวิ่งและจุดพัก ตูน บอดี้แสลม พื้นที่จ.สงขลา 6-9 พ.ย.นี้
  877 ครั้ง
 5. ไอเดียบรรเจิด นศ.ม.อ. จำลองพระเมรุมาศ มาประดิษฐานบนกระทง
  821 ครั้ง
 6. สนข.แย้มข่าวดีเตรียมเปิดประมูลโมโนเรลหาดใหญ่ปี 62 เส้นทางเริ่มต้นคลองหวะ-ตลาดเกษตร
  653 ครั้ง
 7. รถกระบะชนกับรถเก๋งหน้าสำนักสงฆ์วังมะพร้าว นาหม่อม เจ็บ 1ราย
  552 ครั้ง
 8. บอกให้โลกรู้ว่าคนสงขลารัก ตูน bodyslam ร่วมให้กำลังใจตูนวิ่งเบตง – แม่สาย
  531 ครั้ง
 9. โปรดหลีกเส้นทางหาดใหญ่-สงขลาสายเก่า น้ำท่วมขังช่วงหน้าปตท.ควนหิน
  509 ครั้ง
 10. มรภ.สงขลา ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นทำวิจัย จิตภาพโนราคลองแดน
  464 ครั้ง