รายงานพิเศษ

ทน.หาดใหญ่ เปิดศูนย์อำนวยการพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ-มั่นใจในความพร้อมทุกทุกด้าน

เมื่อ: 04:14 น. 9 พ.ย. 60   363 ครั้ง

เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการ และการเตรียมความพร้อมของสรรพกำลังในการรับสถานการณ์อุทกภัยอย่างทันท่วงที ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงานข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สภาพอากาศและสภาวะน้ำให้แก่ประชาชนได้รับทราบ

36.jpg

(8 พ.ย.60) นายราชิด สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ ตั้งอยู่ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมี ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานด้านการป้องกันและบบรเทาสาธารณะภัย หน่วยงานบริหารจัดการนำทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยฯ 

โดยขณะนี้ศูนย์ฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ทั้งยังมีการติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ ปริมาณฝน ระดับน้ำในคลองสายหลัก การบริหารการจัดการน้ำในแต่ละวัน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เฝ้าระวัง ติดต่อสื่อสาร พร้อมทั้งสนับสนุนกำลังพล กระสอบทราย การติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดอ่อนน้ำท่วมขัง และอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานคอยประจำการ และพร้อมลงพื้นที่อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง  

ทั้งยังได้มีการประเมินสถานการณ์ เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางธงสีแจ้งเตือนภัย โดยจำแนกระดับการแจ้งเตือนภัยเป็นธงสีต่างๆ จำนวน 18 จุด ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ นอกจากการเตรียมการป้องกันตามแผนอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่แล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่  ยังได้จัดตั้งศูนย์อพยพในพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ศูนย์ เพื่อเป็นหน่วยย่อยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ใกล้ที่สุดในกรณีเกิดอุทกภัย ดังนี้

1. ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 
2. ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) 
3. ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ ) 
4. ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน ) 
5. ศูนย์อพยพผู้ประสบภัย โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) 

อีกทั้งยังได้กำหนดสถานที่อพยพและสถานที่จอดรถให้กับพื้นที่ทั้ง 4 เขต ในกรณีเกิดเหตุอุกทกภัย ดังนี้

สถานที่อพยพ
1. สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่              
2. สนามกีฬากลางจิระนคร 
3. โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)                       
4. โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่)                                  
5. โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์ )              
6. โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน )     
7. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่)        
8. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่
9. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
10. โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 
           37.jpg41.jpg38.jpg39.jpg40.jpg42.jpg43.jpg                                                
สถานที่จอดรถ
1. สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส
4. ศูนย์วิจัยการยางฯ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา)
5. ศูนย์การค้าโรบินสัน
6. โรงแรมหรรษาเจบี
7. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
8. สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่
9. ศูนย์การค้าไดอาน่า
10. ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัส หาดใหญ่ใน
11. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา 
12. โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ตลอดจนยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ในการจัดตั้งบ้านพี่เลี้ยง  ในพื้นที่ชุมชนเขต 3 และ เขต 4 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชนกับเทศบาลนครหาดใหญ่ในกรณีเกิดเหตุอุทกภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องในชุมชนโดยการเป็นที่พักพิงและให้ความช่วยเหลือสำหรับบ้านที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่อยู่ใกล้เคียงกัน เช่น บ้านที่มีลักษณะชั้นเดียว บ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่ำกว่า 

โดยบ้านพี่เลี้ยงแต่ละหลังจะมีเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์สำหรับดูแลผู้ที่อาศัยอยู่กับบ้านพี่เลี้ยง ในส่วนเด็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุที่ต้องมีการดูแลซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือผู้ป่วยติดเตียงเมื่อมีการแจ้งเตือนภัยจะมีการเคลื่อนย้ายผู้ที่มีความประสงค์ไปยังโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ หรือ สถานพยาบาลที่ผู้ป่วยได้ระบุไว้กับทางเทศบาล  

โดยประชาชนทั่วไปสามารถติดตามสถานการณ์อุทกภัย การแจ้งข่าวสาร การรายงานสภาพอากาศ การแจ้งเตือนสถานการณ์ ได้ในช่องทางประชาสัมพันธ์จากเทศบาลนครหาดใหญ่  ดังนี้
- www.hatyaicity.go.th
- www.hatyaicityclimate.org
- Facebook
 • Fanpage เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 • สายด่วนกุญชร 200000 เทศบาลนครหาดใหญ่
- สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ FM 96.0 MHz. 

หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : สายด่วนกุญชรเทศบาลนคหาดใหญ่ 074-200000 และศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์  074-200005 / 074-200006  074-200007

 
เมื่อ: 04:14 น. 9 พ.ย. 60   363 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
ทน.หาดใหญ่ เปิด การแข่งขัน เทนนิสชิงแชมป์นครหาดใหญ่ ครั้งที่ 3
ชาวหาดใหญ่และนักท่องเที่ยวร่วมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลวันพ่อแห่งชาติ
สำรวจสถานการณ์จุดรวมน้ำคลองอู่ตะเภา-ภูมินาถดำริ บารมีร.๙ ช่วยชาวหาดใหญ่
ข่าวล่าสุด
จังหวัดเคลื่อนที่ออกบริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่
เมื่อ: 15:35ข่าวสารบ้านเรา
ตามจากสัญญาณโทรศัพท์ ตร.แกะรอยตามจับหนุ่มวิ่งราวทรัพย์ได้ทันควันอ้างหาเงินเลี้ยงลูก
เมื่อ: 15:28ข่าวสารบ้านเรา
ขนส่งสงขลา เริ่มตรวจเข้มคนขับรถโดยสารสาธารณะเน้นย้ำความปลอดภัยก่อนถึงสงกรานต์
เมื่อ: 15:22ข่าวสารบ้านเรา
ปศุสัตว์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันสุนัขบ้าแก่หมาจรจัดที่บ้านป้าแมว ที่มีกว่า 40ตัวแล้ว
เมื่อ: 15:17ข่าวสารบ้านเรา

 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  47736 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  15865 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  12594 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  11141 ครั้ง
 5. พบกับการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  9383 ครั้ง
 6. ธปท. แถลงข่าวเปิดตัว ธนบัตรแบบใหม่ พร้อมออกใช้ วันจักรี 6 เมษายน 2561
  7739 ครั้ง
 7. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  7690 ครั้ง
 8. ส่องสนามนครสงขลา ระฆังเลือกตั้งเริ่มเมื่อไหร่รับรองสนุกแน่ๆ
  7098 ครั้ง
 9. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อำเภอเทพา
  6954 ครั้ง
 10. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  6647 ครั้ง
 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  10144 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  3146 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  1428 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  1257 ครั้ง
 5. เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
  707 ครั้ง
 6. ของขาด เพิ่มความแซ่บเต็มพิกัดเพลงใหม่จากกล้วย คลองหอยโข่ง
  693 ครั้ง
 7. ร้องเรียนไฟส่องสว่างถนนสายเอเชียช่วงหาดใหญ่-รัตภูมิ ไม่ติดหลายจุดมาก
  526 ครั้ง
 8. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  462 ครั้ง
 9. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  416 ครั้ง
 10. กิมหยงชงข่าวเล่าขานเรื่องบ้านเรา 01-03-61
  404 ครั้ง