รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นทำวิจัย จิตภาพโนราคลองแดน

เมื่อ: 16:15 น. 11 พ.ย. 60   2232 ครั้ง

มรภ.สงขลา ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นทำวิจัย ‘จิตภาพโนราคลองแดน’ ถ่ายทอดท่ารำสู่ นร.ราชประชานุเคราะห์ 11 แสดงตลาดริมน้ำฯ

23335927_10208233634359152_566291615_o.jpg

อาจารย์ มรภ.สงขลา ดึงจุดเด่นทางอัตลักษณ์ชุมชน ทำวิจัย “โนราจิตภาพคลองแดน”ออกแบบท่ารำเฉพาะพื้นที่ ถ่ายทอดให้นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 11 แสดงตลาดริมน้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

อ.ทัศนียา คัญทะชา ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานวิจัยออกแบบการแสดงโนราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดริมน้ำคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์การแสดงโนราที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะชุมชน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนคลองแดน โดยใช้การสังเกต สัมภาษณ์ สนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือในการศึกษา ผลการวิจัยพบว่าชุมชนวิถีพุทธคลองแดนมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาออกแบบการแสดงโนราเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะชุมชนได้ โดยนำประวัติชุมชน ลักษณะทางกายภาพของตลาด วิถีชีวิต ความเชื่อ การแสดงพื้นบ้าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏในชุมชน มาประพันธ์บทร้องโนรา บอกเล่าเรื่องราวของชุมชน และวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

จากการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมถ่ายภาพลงโซเชียลมีเดีย (Facebook) ตนจึงนำมาเป็นข้อมูลประกอบการสร้างสรรค์ท่ารำโนราที่ประกอบกันเป็นภาพ ได้แก่ ภาพลำคลอง ภาพเมืองสงขลา เมืองนครศรีธรรมราช ภาพเรือ ภาพร้านค้า ภาพสะพานไม้ เป็นต้น โดยใช้ชื่อการแสดงว่า “โนราจิตภาพคลองแดน” จากนั้นนำมาถ่ายทอดให้กับนักแสดงในชุมชนจำนวน 8 คน เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11 เพื่อใช้แสดงในตลาดริมน้ำคลองแดนทุกวันเสาร์ เวลา 18.00 น. โนราจิตภาพคลองแดนเป็นทั้งสื่อความบันเทิงที่ใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยว และบทร้องโนรายังเป็นสื่อที่แสดงถึงอัตลักษณ์เฉพาะของชุมชนคลองแดน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนชนบทอย่างยั่งยืน

 “ในการทำวิจัยมีนักศึกษานาฏยรังสรรค์ปี 2-4 ที่ลงเรียนวิชาโนราตัวอ่อนในตอนนั้นเป็นต้นแบบ แล้วนำไปให้ ผศ.สาโรช นาคะวิโรจน์ อดีตโนราวิทยาลัยครูสงขลา ตรวจบทร้องและท่ารำ จนเมื่องานวิจัยเรื่องนี้แล้วเสร็จ ก็ได้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนซึ่งเป็นนักแสดงของชุมชน ทุกครั้งที่เด็กๆ ออกแสดงชาวชุมชนมีความชื่นชอบมากๆ และรู้สึกดีใจที่มีโนราที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ต่อมารายการทุ่งแสงตะวันติดต่อขอถ่ายทำรายการ นายอภิชาติ จึงนำเสนอโนราคลองแดน เมื่อทางรายการทราบว่าเป็นผลงานวิจัยของทรายจึงเชิญไปออกรายการ” ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง กล่าวและว่า

23154931_1636722176380129_1114229666490270579_o.jpg

สำหรับที่มาของการทำวิจัยเรื่องนี้ว่า เริ่มจากเมื่อปี 2550 ตนเป็นหนึ่งในทีมนักวิจัยของ ดร.จเร สุวรรณชาติ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย ชักชวนไปทำโครงการวิจัยชุด การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงรุกเพื่อฟื้นฟูชุมชนในชนบท ซึ่งตนรับผิดชอบโครงการย่อยที่ 3 อนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ศิลปะการแสดงโนราในชุมชนคลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมี ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการย่อยที่ 3 ได้รับทุนเครือข่ายการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผลจากงานวิจัยชุดนั้นได้สร้างนักแสดงโนราในชุมชนคลองแดน เพื่อแสดงในตลาดริมน้ำคลองแดน

จนกระทั่งปี 2558 นายอภิชาติ เหมือนทอง รองประธานชุมชนคลองแดน ได้ประสานมายังตนว่าเด็กรุ่นเก่าเรียนจบกันหมดแล้ว ต้องออกไปเรียนในตัวเมือง อยากให้กลับไปช่วยเรื่องโนราอีกครั้ง ตนจึงขอทุนจากมหาวิทยาลัยเพื่อทำวิจัยให้กับคลองแดน โดยเริ่มทำมาตั้งแต่ไม่เป็นตลาด จนเป็นตลาดริมน้ำคลองแดนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเช่นทุกวันนี้ ตนจึงกลายเป็นที่ปรึกษาทางด้านการแสดงของชุมชน เมื่อไหร่ที่ชุมชนต้องการความช่วยเหลือก็จะกลับไปช่วยดูแล

23213424_1636722266380120_3015712128795740913_o.jpg23335938_10208233639159272_1982709220_o.jpg23117000_1636722209713459_8700097854663800453_o.jpg23316107_10208233710201048_334306440_n.jpg23335698_10208233650999568_1325635616_o.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา) 

 

 
เมื่อ: 16:15 น. 11 พ.ย. 60   2232 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา ปั้น นศ. สิงห์สมิหลา คิดโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ขอเชิญประกวดภาพยนตร์สั้น/สารคดี พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้
สพฐ.-มรภ.สงขลา เปิดค่ายพัฒนาทักษะ ปั้นครูใต้สื่อสารภาษาอังกฤษ
มรภ.สงขลา เสริมความมั่นใจด้านภาษา จัดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น
ข่าวล่าสุด
บุกทลายบ่อนโปปั่นที่กระแสสินธุ์ เย้ยกฎหมายเปิดเต็นท์เล่นกันหน้าลานอเนกประสงค์
เมื่อ: 16:35ข่าวสารบ้านเรา
สงขลา มอบเงินสนับสนุนนักกีฬาการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้งที่ 39 (ขุนด่านเกมส์)
เมื่อ: 16:23ข่าวสารบ้านเรา
สงขลา เปิดโครงการขับเคลื่อนการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการ ประจำปี 2561
เมื่อ: 15:41ข่าวสารบ้านเรา
3 เหล่าทัพในจังหวัดสงขลา จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย
เมื่อ: 15:35ข่าวสารบ้านเรา

 1. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  48576 ครั้ง
 2. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  27432 ครั้ง
 3. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  26859 ครั้ง
 4. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  24699 ครั้ง
 5. พม่าไม่ได้ยึดแค่มหาชัย ที่สงขลาบ้านเราก็ไม่น้อยหน้า
  22452 ครั้ง
 6. ขนมจีนมุสลิมเส้นหลากหลายสีสันสดใสที่สะเดา สร้างจุดขายใหม่เพิ่มรายได้งดงาม
  18802 ครั้ง
 7. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  18532 ครั้ง
 8. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  13928 ครั้ง
 9. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  12297 ครั้ง
 10. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  9566 ครั้ง
 1. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  5385 ครั้ง
 2. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  5188 ครั้ง
 3. พม่าไม่ได้ยึดแค่มหาชัย ที่สงขลาบ้านเราก็ไม่น้อยหน้า
  3606 ครั้ง
 4. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  3221 ครั้ง
 5. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  2809 ครั้ง
 6. ขนมจีนมุสลิมเส้นหลากหลายสีสันสดใสที่สะเดา สร้างจุดขายใหม่เพิ่มรายได้งดงาม
  2584 ครั้ง
 7. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  2281 ครั้ง
 8. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  2245 ครั้ง
 9. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  2112 ครั้ง
 10. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  1817 ครั้ง