ข่าวสารบ้านเรา

ชาวสงขลา ร่วมตอบคำถามนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง

เมื่อ: 11:39 น. 14 พ.ย. 60   212 ครั้ง

ชาวสงขลา ร่วมตอบคำถามนายกรัฐมนตรีในวันแรกอย่างต่อเนื่อง

PNEWS17111310542300601.JPG

วานนี้ (13 พ.ย. 60) ซึ่งเป็นวันแรกในการเปิดให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 โดยที่จังหวัดสงขลามีประชาชนให้ความสนใจร่วมตอบแบบสอบถามอย่างต่อเนื่อง

นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถามของนายกรัฐมนตรีที่จะเริ่มใช้ในวันนี้ (13 พ.ย. 60) เป็นต้นไป โดยเป็นแบบสอบถาม 4+6 ข้อ รวม 10 ข้อ มีช่องให้กรอกชื่อนามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เพศ อาชีพ การศึกษา หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่

สำหรับแบบสอบถาม มีดังนี้ 1.คิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ โดยให้เลือกว่าได้หรือไม่ได้ 2.หากไม่ได้จะทำอย่างไรให้แสดงความคิดเห็น 3.แบ่งเป็น 3.1 การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย ให้เลือกตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ 3.2 แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงอนาคตประเทศและเรื่องอื่นๆ ท่านคิดว่าถูกต้องหรือไม่ ให้เลือกตอบว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง 4.แบ่งเป็น 4.1 คิดว่ากลุ่มการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งหรือไม่ ให้เลือกตอบควรหรือไม่ควร 4.2 หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไขให้แสดงความคิดเห็น 4.3 ควรแก้ไขด้วยวิธีอะไรให้แสดงความคิดเห็น 5.แบ่งเป็น 5.1 จำเป็นต้องมีพรรคใหม่หรือนักการเมืองใหม่ ให้พิจารณาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ ให้เลือกตอบต้องมีหรือไม่ต้องมี 5.2 การมีแต่พรรคเดิมๆ นักการเมืองหน้าเดิมแล้วยังได้เป็นรัฐบาล จะทำให้ประเทศเกิดการปฏิรูปและทำงานได้อย่างต่อเนื่องตามยุทธศาสตร์หรือไม่ ให้เลือกตอบไม่สามารถทำได้หรือทำได้

6.การที่คสช. จะสนับสนุนพรรคใดหรือบุคคลใดภายใต้ขอบเขตตามกฏหมายถือเป็นสิทธิของคสช.ใช่หรือไม่ ให้เลือกตอบใช่หรือไม่ใช่ 7.แบ่งเป็น 7.1 สิ่งที่คสช.และรัฐบาลดำเนินการช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประชาชนมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศหรือไม่ ให้เลือกตอบมองเห็นแล้ว มองเห็นบ้าง ยังมองไม่เห็น 7.2 เห็นด้วยกับรัฐบาลที่แก้ปัญหาปากหมักหมมมาเป็นเวลานาน ด้วยการรื้อใหม่ทำใหม่ และวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนหรือไม่ ให้เลือกตอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย 7.3 เห็นด้วยกับการให้มียุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศเพื่อให้การเมืองไทยมีธรรมาภิบาลและความต่อเนื่องในการพัฒนาหรือไม่ ให้เลือกตอบเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย 7.4 เห็นด้วยกับการทำงานของทุกรัฐบาลที่ต้องคำนึงถึงภาพรวม ไม่ใช่ทำตามนโยบายพรรคที่หาเสียงไว้หรือดูแลเฉพาะพื้นพื้นที่ ให้เลือกตอบเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย 8.การเอาแนวทางจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตมาเปรียบเทียบกับการจัดตั้งรัฐบาลในวันนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่ เพราะก่อนหน้าที่คสช. จะเข้ามาได้พบเห็นแต่ความขัดแย้งรุนแรง ให้เลือกตอบเปรียบเทียบกันไม่ได้หรือเปรียบเทียบกันได้ 9.รัฐบาลและการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาลและมีการพัฒนาต่อเนื่องชัดเจนเพียงพอหรือไม่ ให้เลือกตอบ ไม่ชัดเจนเพราะรัฐบาลและการเมืองที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพไม่มีธรรมาธิบาล หรือ ชัดเจนเพราะรัฐบาลและการเมืองที่ผ่านมามีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล และ 10.เหตุใดพรรค นักการเมืองจึงออกมาเคลื่อนไหวโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงในการทำงานของรัฐบาล คสช.และนายกฯ อย่างมากผิดปกติในช่วงนี้ ให้แสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ ท้ายแบบสอบถามมีข้อความว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ อยากให้ทุกคนที่เป็นคนไทยได้เป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ สำหรับคำถามข้อ 1-4 เป็นคำถามที่นายกรัฐมนตรีถามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งทางจังหวัดสงขลา ได้เปิดให้ประชาชนร่วมตอบคำถาม ณ ศูนย์ดำรงธรรมทั้ง 18 แห่งครอบคลุมทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันนี้ (13 พ.ย. 60) เป็นต้นไป

ขณะที่ นางสุจิตรา จงบันดาล อายุ 52 ปี ชาวจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มาร่วมตอบคำถามในครั้งนี้ กล่าวว่า ตนเองตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมตอบคำถามในครั้งนี้ แม้จะเป็นส่วนเล็กๆ ในสังคม เพียงเพื่อหวังจะสะท้อนแนวคิดและสิ่งที่ต้องการตามข้อคำถามทั้ง 10 ข้อ อย่างน้อยๆ ก็ได้ป็นส่วนหนึ่งในการในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้เดินหน้าต่อไป

PNEWS17111310542300603.JPGPNEWS17111310542300602.JPGPNEWS17111310542300609.JPG

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

 

 
เมื่อ: 11:39 น. 14 พ.ย. 60   212 ครั้ง

ข่าวล่าสุด
ชวนทุกคนมาอิ่มอร่อยกันที่งาน Coffee & Bakery Fest HatYai 2017
เมื่อ: 12:41ประชาสัมพันธ์
หาดทิพย์ รวมใจทำดีอย่างต่อเนื่อง พัฒนาท้องถิ่นเคียงข้างชาวใต้
เมื่อ: 12:31ประชาสัมพันธ์
มรภ.สงขลา ชวน นร.ชายแดนใต้ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์
เมื่อ: 12:21รอบรั้วการศึกษา
จับงูอยากดัง เลื้อยเข้าสำนักงานเคเบิ้ลท้องถิ่นหาดใหญ่ งูยาวเกือบ 2 เมตร
เมื่อ: 12:16ข่าวสารบ้านเรา

 1. อุกอาจ คนร้ายบุกยิงนายกอบต.เขาพระ รัตภูมิ ดับคาร้านกาแฟ ตร.เร่งหาปมสังหารโหด
  33792 ครั้ง
 2. เตรียมแผนอพยพคนในแท่นและเรือขุดเจาะในทะเลตลอด 24 ชั่วโมง หากคลื่นลมวิกฤติ
  14819 ครั้ง
 3. เช็คด่วนเส้นทางวิ่งและจุดพัก ตูน บอดี้แสลม พื้นที่จ.สงขลา 6-9 พ.ย.นี้
  10277 ครั้ง
 4. เตือนภัย ทุ่งปรือตกหนักกว่า 140 มม. ทุ่งลุงพื้นที่ต่ำเตรียมตัวรับมวลน้ำ
  8641 ครั้ง
 5. ไอเดียบรรเจิด นศ.ม.อ. จำลองพระเมรุมาศ มาประดิษฐานบนกระทง
  7405 ครั้ง
 6. สนข.แย้มข่าวดีเตรียมเปิดประมูลโมโนเรลหาดใหญ่ปี 62 เส้นทางเริ่มต้นคลองหวะ-ตลาดเกษตร
  7357 ครั้ง
 7. รถกระบะชนกับรถเก๋งหน้าสำนักสงฆ์วังมะพร้าว นาหม่อม เจ็บ 1ราย
  5434 ครั้ง
 8. อำเภอบางกล่ำ ไม่ได้เกิดจากความต้องการของประชาชน? (บทความ)
  4311 ครั้ง
 9. บอกให้โลกรู้ว่าคนสงขลารัก ตูน bodyslam ร่วมให้กำลังใจตูนวิ่งเบตง – แม่สาย
  3973 ครั้ง
 10. ลุงครื้น หาดใหญ่ ดังเลยหลังประกาศตามหาปลาลูกแหยงจากหายจากหน้าตะกร้ารถ
  3564 ครั้ง
 1. อุกอาจ คนร้ายบุกยิงนายกอบต.เขาพระ รัตภูมิ ดับคาร้านกาแฟ ตร.เร่งหาปมสังหารโหด
  3795 ครั้ง
 2. เตรียมแผนอพยพคนในแท่นและเรือขุดเจาะในทะเลตลอด 24 ชั่วโมง หากคลื่นลมวิกฤติ
  1778 ครั้ง
 3. เตือนภัย ทุ่งปรือตกหนักกว่า 140 มม. ทุ่งลุงพื้นที่ต่ำเตรียมตัวรับมวลน้ำ
  1021 ครั้ง
 4. เช็คด่วนเส้นทางวิ่งและจุดพัก ตูน บอดี้แสลม พื้นที่จ.สงขลา 6-9 พ.ย.นี้
  877 ครั้ง
 5. ไอเดียบรรเจิด นศ.ม.อ. จำลองพระเมรุมาศ มาประดิษฐานบนกระทง
  821 ครั้ง
 6. สนข.แย้มข่าวดีเตรียมเปิดประมูลโมโนเรลหาดใหญ่ปี 62 เส้นทางเริ่มต้นคลองหวะ-ตลาดเกษตร
  653 ครั้ง
 7. รถกระบะชนกับรถเก๋งหน้าสำนักสงฆ์วังมะพร้าว นาหม่อม เจ็บ 1ราย
  552 ครั้ง
 8. บอกให้โลกรู้ว่าคนสงขลารัก ตูน bodyslam ร่วมให้กำลังใจตูนวิ่งเบตง – แม่สาย
  531 ครั้ง
 9. โปรดหลีกเส้นทางหาดใหญ่-สงขลาสายเก่า น้ำท่วมขังช่วงหน้าปตท.ควนหิน
  509 ครั้ง
 10. มรภ.สงขลา ดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นทำวิจัย จิตภาพโนราคลองแดน
  464 ครั้ง