เศรษฐกิจบ้านเรา

ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.ฉลอง 9 ปี ความสำเร็จธุรกิจไมซ์ภาคใต้

เมื่อ: 12:06 น. 23 พ.ย. 60   448 ครั้ง

ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. จัดงาน ๙ ก้าว ๑๐ ฉลอง 9 ปี แห่งความสำเร็จธุรกิจไมซ์ภาคใต้ พร้อมเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ในจังหวัดสงขลา สู่การเป็น MICE City รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวในอนาคต

page.jpg

วานนี้ ( 22 พฤศจิกายน 2560 ) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการจัดงาน “๙ ก้าว ๑ ๐” ฉลอง 9 ปีแห่งความสำเร็จในธุรกิจไมซ์ภาคใต้ มี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด , คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , คุณชิต สง่ากุลพงศ์ กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส หอการค้าจังหวัดสงขลา , คุณชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานในครั้งนี้

รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึง นับตั้งแต่ปี 2551 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้เปิดให้บริการจัดประชุม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ และงานแสดงสินค้า เรามีความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด มาโดยตลอด จึงได้มีการต่อสัญญามาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ก็เช่นกัน ที่ได้ต่อสัญญาในการบริหารต่ออีก 5 ปี คือ ระหว่าง ปี 2560 - 2565

และทาง ม.อ.ได้มีความร่วมมือกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ในการผลิตบุคลากรด้านไมซ์ ที่มีศักยภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการดึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาสาขาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย

IMG_5704.JPG

รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

ด้าน นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เปิดเผยว่า การจัดงาน “๙ ก้าว ๑ ๐” ในครั้งนี้ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ให้ความไว้วางใจเราในการบริหารศูนย์ประชุมฯ ต่อไปอีก 5 ปี  ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ศูนย์ประชุมมีศักยภาพ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร มีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสงขลา-หาดใหญ่และภาคใต้โดยรวม เรามุ่งเป็น one stop service  ซึ่งตอนนี้ ก็เป็นพี่เลี้ยง ให้น้องๆ นักศึกษาของ ม.อ.ได้เป็นออแกไนซ์จัดงานเอง สร้างประสบการณ์ให้น้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้

Mr.Sakchai Pattarapreechakul.jpg

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล

นอกจากนี้ในด้านอื่นๆที่เรามอง ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิชาการ หรือธุรกิจต่างๆ อาทิ ยางพารา การประมง ที่เราจะนำจุดเด่น เรื่องต่างๆ สามารถผันมาเป็นงานประชุม งานสัมมนา นิทรรศการได้ไหม จะทำอย่างไรให้เกิดเป็นงาน เกิดเป็นอีเว้น เพื่อให้ธุรกิจมีการต่อยอด มีความต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนตลอดไป

“เราจะพัฒนาน้องๆ ที่นี้ ให้สามารถทำตัวงานให้เป็น one stop service  สร้างงาน บริหารจัดการงานเอง ทำให้เกิดธุรกิจต่างๆ ตรงนี้ให้ได้มากขึ้น และเราจะนำงานที่กรุงเทพฯ ลงมาให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน สุดท้ายเชื่อมั่นว่านอกจาก จะสามารถผลักดันสงขลาร่วมกับทุกภาคส่วนให้เป็นเมืองแห่งไมซ์ในระดับประเทศได้แล้ว จะสามารถขยายการทำงานในอนาคตที่รองรับการจัดงานไมซ์ในระดับนานาชาติได้อย่างแน่นอน”

IMG_5741.JPG

ศูนย์ประชุมมีอัตราการเช่าพื้นที่ในการจัดงานและมีความต้องการจัดงานที่หลากหลาย โดยสามารถแบ่งสัดส่วนของจำนวนการจัดงานแต่ละประเภทออกเป็น 5 กลุ่มคือ การจัดประชุม สัมมนา 51% การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า 16% งานเลี้ยง งานแต่งงาน 10% งานคอนเสิร์ต การแสดง 7% และอื่นๆ 16% โดยงานที่จัดขึ้นเป็นงานระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 95% นอกจากนั้นเป็นงานระดับนานาชาติ ในลักษณะของการร่วมจัดระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรภายในประเทศและระหว่างประเทศ 5% สร้างยอดเงินสะพัดและรายได้ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นรวม 6,500 ล้านบาท

ขณะที่ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 1.8 ล้านคน มีรายจ่ายต่อคนประมาณ 2,500 บาท เกิดการใช้จ่ายเงินจากผู้เข้าร่วมชมงานถึง 4,500 ล้านบาท ซึ่งงานที่ประสบความสำเร็จและมีผู้เข้าร่วมชมงานมากที่สุด คือ งาน OTOP ทั่วไทย, Motor Show Hat Yai, บ้าน คอนโดและวัสดุตกแต่ง, โฮมโปร แฟร์, Coffee Tea & Bakery Fair, Summer Bitter Sweet และงาน Songkhla Travel Fair

IMG_5842.JPG

ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ ได้รับการยอมรับจากผู้จัดงาน ผู้ร่วมงาน ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ทั้งในด้านการบริหารพื้นที่ การบริหารการจัดงาน เกิดการจัดงานหลากหลายที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของผู้เข้าร่วมชมงาน และศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มีการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน และพัฒนาการบริการที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร รวมไปถึงการส่งเสริมการจัดงานในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ อีกด้วย

IMG_5761.JPGIMG_5841.JPGIMG_5835.JPGIMG_5826.JPGIMG_5807.JPGIMG_5769.JPGIMG_5787.JPGIMG_5713.JPGIMG_5796.JPGIMG_5695.JPGIMG_5692.JPG

 
เมื่อ: 12:06 น. 23 พ.ย. 60   448 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

สนอ.สัมพันธ์ จัดแรลลี่สามัคคีจาก ม.อ.สู่ปราสาทหินพันยอด จ.สตูล
ม.อ.พาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรัง ดูงาน ย่านตาขาวโมเดล และ บ้านน้ำราบ
คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ My Journey to Stockholm
50 ปี ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้
ข่าวล่าสุด
ประสบการณ์ดีๆ เมื่อ นศ.ม.ทักษิณ ฝึกสหกิจศึกษาที่สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย
เมื่อ: 10:31คอลัมน์แนะนำ
เรารักษ์วัด: เยาวชนรุ่นใหม่กับการเข้าวัด
เมื่อ: 10:27คอลัมน์แนะนำ
คาราวานบิ๊กไบค์การศึกษามาเลเซีย มอบทุน-อุปกรณ์การศึกษา นร.อนุบาลทุ่งหว้า จ.สตูล
เมื่อ: 10:24รอบรั้วการศึกษา
อ.ค.ส. เร่งผลักดัน “นมเย็น” รับตลาดโต ปี 2561-2564
เมื่อ: 09:46เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  30228 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  7485 ครั้ง
 3. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  5631 ครั้ง
 4. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  4594 ครั้ง
 5. ตร.สงขลา แกะรอยตามจับทีมสังหารเจ้าของร้านของชำที่สะเดา เมือปลายปี60 ได้แล้ว
  3857 ครั้ง
 6. หลาดหรอย ตอนที่1 เก่าไปใหม่มา หรอยกว่า เจ๋งกว่า กิน ช้อป เช็ค แชร์
  3854 ครั้ง
 7. มากกว่าคอนเสิร์ตการกุศล...คือการเปิดตัวผู้สมัครนายกเมืองคอหงส์
  3844 ครั้ง
 8. นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ
  3474 ครั้ง
 9. เปิดตัวสวิฟท์ ใหม่ ที่สุดของอีโคคาร์แห่งยุค ซูซูกิแยกสนามบินเชื่อมั่นโดนใจลูกค้า
  3384 ครั้ง
 10. จัดงานเลี้ยงรุ่นอย่าลืมให้ทุกคนถอดหัวโขน
  3381 ครั้ง
 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  4350 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  1357 ครั้ง
 3. นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ
  925 ครั้ง
 4. จัดงานเลี้ยงรุ่นอย่าลืมให้ทุกคนถอดหัวโขน
  787 ครั้ง
 5. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  757 ครั้ง
 6. เผาแล้วบนเชิงตะกอนคู่แบบโบราณหาดูยาก คุณทวดสองผัวเมีย 5 แผ่นดินเสียชีวิตพร้อมกัน
  481 ครั้ง
 7. โตโยต้าพิธานใจกล้า หนุนรถแต่งจัดฟูลมูนปาร์ตี้ หวังเพิ่มยอดลูกค้ากลุ่มใหม่
  398 ครั้ง
 8. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  342 ครั้ง
 9. ฝ่ายหนุนโรงไฟฟ้าเทพา เตรียมบุกถามนายกชะลอโครงการทำไม ชี้เสียโอกาสพัฒนา
  267 ครั้ง
 10. ไชโย น้ำท่วมขังที่ทางลอดรถไฟคลองหวะ-จันทร์วิโรจน์จะได้รับการแก้ไขแล้ว
  243 ครั้ง