เศรษฐกิจบ้านเรา

ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.ฉลอง 9 ปี ความสำเร็จธุรกิจไมซ์ภาคใต้

เมื่อ: 12:06 น. 23 พ.ย. 60   336 ครั้ง

ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. จัดงาน ๙ ก้าว ๑๐ ฉลอง 9 ปี แห่งความสำเร็จธุรกิจไมซ์ภาคใต้ พร้อมเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร และผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ในจังหวัดสงขลา สู่การเป็น MICE City รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวในอนาคต

page.jpg

วานนี้ ( 22 พฤศจิกายน 2560 ) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีการจัดงาน “๙ ก้าว ๑ ๐” ฉลอง 9 ปีแห่งความสำเร็จในธุรกิจไมซ์ภาคใต้ มี รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , คุณศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด , คุณจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) , คุณชิต สง่ากุลพงศ์ กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส หอการค้าจังหวัดสงขลา , คุณชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานในครั้งนี้

รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวถึง นับตั้งแต่ปี 2551 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้เปิดให้บริการจัดประชุม สัมมนา จัดแสดงนิทรรศการ และงานแสดงสินค้า เรามีความเชื่อมั่นในความเป็นมืออาชีพของบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด มาโดยตลอด จึงได้มีการต่อสัญญามาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ก็เช่นกัน ที่ได้ต่อสัญญาในการบริหารต่ออีก 5 ปี คือ ระหว่าง ปี 2560 - 2565

และทาง ม.อ.ได้มีความร่วมมือกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี.ฯ ในการผลิตบุคลากรด้านไมซ์ ที่มีศักยภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการดึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาสาขาการจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย

IMG_5704.JPG

รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล

ด้าน นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้บริหารศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี เปิดเผยว่า การจัดงาน “๙ ก้าว ๑ ๐” ในครั้งนี้ต้องขอบคุณทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ให้ความไว้วางใจเราในการบริหารศูนย์ประชุมฯ ต่อไปอีก 5 ปี  ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่ผ่านมา เรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ศูนย์ประชุมมีศักยภาพ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร มีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับจังหวัดสงขลา-หาดใหญ่และภาคใต้โดยรวม เรามุ่งเป็น one stop service  ซึ่งตอนนี้ ก็เป็นพี่เลี้ยง ให้น้องๆ นักศึกษาของ ม.อ.ได้เป็นออแกไนซ์จัดงานเอง สร้างประสบการณ์ให้น้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้

Mr.Sakchai Pattarapreechakul.jpg

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล

นอกจากนี้ในด้านอื่นๆที่เรามอง ไม่ว่าจะเป็น ด้านวิชาการ หรือธุรกิจต่างๆ อาทิ ยางพารา การประมง ที่เราจะนำจุดเด่น เรื่องต่างๆ สามารถผันมาเป็นงานประชุม งานสัมมนา นิทรรศการได้ไหม จะทำอย่างไรให้เกิดเป็นงาน เกิดเป็นอีเว้น เพื่อให้ธุรกิจมีการต่อยอด มีความต่อเนื่อง เกิดความยั่งยืนตลอดไป

“เราจะพัฒนาน้องๆ ที่นี้ ให้สามารถทำตัวงานให้เป็น one stop service  สร้างงาน บริหารจัดการงานเอง ทำให้เกิดธุรกิจต่างๆ ตรงนี้ให้ได้มากขึ้น และเราจะนำงานที่กรุงเทพฯ ลงมาให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน สุดท้ายเชื่อมั่นว่านอกจาก จะสามารถผลักดันสงขลาร่วมกับทุกภาคส่วนให้เป็นเมืองแห่งไมซ์ในระดับประเทศได้แล้ว จะสามารถขยายการทำงานในอนาคตที่รองรับการจัดงานไมซ์ในระดับนานาชาติได้อย่างแน่นอน”

IMG_5741.JPG

ศูนย์ประชุมมีอัตราการเช่าพื้นที่ในการจัดงานและมีความต้องการจัดงานที่หลากหลาย โดยสามารถแบ่งสัดส่วนของจำนวนการจัดงานแต่ละประเภทออกเป็น 5 กลุ่มคือ การจัดประชุม สัมมนา 51% การจัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า 16% งานเลี้ยง งานแต่งงาน 10% งานคอนเสิร์ต การแสดง 7% และอื่นๆ 16% โดยงานที่จัดขึ้นเป็นงานระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 95% นอกจากนั้นเป็นงานระดับนานาชาติ ในลักษณะของการร่วมจัดระหว่างหน่วยงาน หรือองค์กรภายในประเทศและระหว่างประเทศ 5% สร้างยอดเงินสะพัดและรายได้ทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นรวม 6,500 ล้านบาท

ขณะที่ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 1.8 ล้านคน มีรายจ่ายต่อคนประมาณ 2,500 บาท เกิดการใช้จ่ายเงินจากผู้เข้าร่วมชมงานถึง 4,500 ล้านบาท ซึ่งงานที่ประสบความสำเร็จและมีผู้เข้าร่วมชมงานมากที่สุด คือ งาน OTOP ทั่วไทย, Motor Show Hat Yai, บ้าน คอนโดและวัสดุตกแต่ง, โฮมโปร แฟร์, Coffee Tea & Bakery Fair, Summer Bitter Sweet และงาน Songkhla Travel Fair

IMG_5842.JPG

ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ. หาดใหญ่ ได้รับการยอมรับจากผู้จัดงาน ผู้ร่วมงาน ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ทั้งในด้านการบริหารพื้นที่ การบริหารการจัดงาน เกิดการจัดงานหลากหลายที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของผู้เข้าร่วมชมงาน และศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มีการรักษาคุณภาพและมาตรฐาน และพัฒนาการบริการที่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร รวมไปถึงการส่งเสริมการจัดงานในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ อีกด้วย

IMG_5761.JPGIMG_5841.JPGIMG_5835.JPGIMG_5826.JPGIMG_5807.JPGIMG_5769.JPGIMG_5787.JPGIMG_5713.JPGIMG_5796.JPGIMG_5695.JPGIMG_5692.JPG

 
เมื่อ: 12:06 น. 23 พ.ย. 60   336 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ปตท.สผ.และ ม.อ.เผยโฉมหุ่นยนต์ทำความสะอาดชายหาดที่หาดสมิหลา
ม.อ. เตรียมแผนรับมือหากเกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่สงขลาและใกล้เคียง
ม.อ.สุราษฎร์ เปิดถนนยางพารา วิจัยใช้ยางแห้ง-เพิ่มสัดส่วนยางทำถนน
ชมฟรี นิทรรศการ มังงะ โฮะคุไซ มังงะ ต้นกำเนิดการ์ตูนญี่ปุ่น ที่หาดใหญ่
ข่าวล่าสุด
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา รับรางวัลสมาคมกีฬาจังหวัดยอดเยี่ยมประจำปี 2560
เมื่อ: 11:07ประชาสัมพันธ์
นายก อบจ.สงขลาลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอกระแสสินธุ์
เมื่อ: 11:06ข่าวสารบ้านเรา
โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เมื่อ: 10:45ประชาสัมพันธ์
เผยพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา นาข้าวจมน้ำเน่าตายกว่า 1 แสนไร่
เมื่อ: 10:42ข่าวสารบ้านเรา

 1. อุตุฯเตือนภัย แม้หย่อมจะไปแล้วแต่จะยังมีฝนตกหนักได้อีก
  9081 ครั้ง
 2. ปชป.เขต5 ใครจอง นายกชายVSสรรเพชญ นิพนธ์หรือถาวร ศึกนี้เดิมพันสูง
  8573 ครั้ง
 3. 1 ธ.ค.รถตู้หาดใหญ่-นราธิวาส ประกาศหยุดวิ่ง 1วัน เนื่องจากน้ำท่วมที่สายบุรี
  5277 ครั้ง
 4. เริ่มแล้ว Central Clearance Sale ลดสูงสุดกว่า 90% เซ็นทรัลหาดใหญ่เท่านั้น
  4701 ครั้ง
 5. แฟนบอลข้องใจ 2ทีมหาดใหญ่เปิดคัดตัวคึกคัก ส่วนทีมพี่วัวชนไร้ความเคลื่อนไหว
  4370 ครั้ง
 6. หวิดไหม้ทั้งหลัง ก็อกน้ำเครื่องซักผ้ารัวกระเด็นโดนปลั๊กไฟลุกไหม้บ้าน-เพื่อนบ้านช่วยดับทัน
  4300 ครั้ง
 7. แกรนด์โอเพนนิ่ง ปาล์มสปริงส์12 เริ่มที่ 1.77 ล.บ้านสวยราคาโดนพร้อมโปรร้อนแรง
  3647 ครั้ง
 8. ครบรอบ 23 ปี ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่ จัดเต็มสีสันความบันเทิง โปรโมชั่นสุดเด็ด
  3218 ครั้ง
 9. มวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนสายเอเชียพื้นที่จะนะ ทำจราจรติดขัดรถวิ่งได้เลนเดียว
  3104 ครั้ง
 10. น้ำยังท่วมปลายคลองอู่ตะเภา ชาวบ้านต้องยกรถหนีรอการระบายน้ำสู่ทะเลสาบสงขลา
  2705 ครั้ง
 1. ปชป.เขต5 ใครจอง นายกชายVSสรรเพชญ นิพนธ์หรือถาวร ศึกนี้เดิมพันสูง
  1039 ครั้ง
 2. 1 ธ.ค.รถตู้หาดใหญ่-นราธิวาส ประกาศหยุดวิ่ง 1วัน เนื่องจากน้ำท่วมที่สายบุรี
  944 ครั้ง
 3. อุตุฯเตือนภัย แม้หย่อมจะไปแล้วแต่จะยังมีฝนตกหนักได้อีก
  797 ครั้ง
 4. แฟนบอลข้องใจ 2ทีมหาดใหญ่เปิดคัดตัวคึกคัก ส่วนทีมพี่วัวชนไร้ความเคลื่อนไหว
  761 ครั้ง
 5. มวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนสายเอเชียพื้นที่จะนะ ทำจราจรติดขัดรถวิ่งได้เลนเดียว
  388 ครั้ง
 6. หวิดไหม้ทั้งหลัง ก็อกน้ำเครื่องซักผ้ารัวกระเด็นโดนปลั๊กไฟลุกไหม้บ้าน-เพื่อนบ้านช่วยดับทัน
  374 ครั้ง
 7. บ้านหัวป่า ระโนด วิกฤต ขอความช่วยเหลือวอนอย่าทอดทิ้งชุมชนปลายน้ำ
  371 ครั้ง
 8. ผัดไทยไทยอาคาร แจกฟรี 300ห่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
  333 ครั้ง
 9. เริ่มแล้ว Central Clearance Sale ลดสูงสุดกว่า 90% เซ็นทรัลหาดใหญ่เท่านั้น
  318 ครั้ง
 10. น้ำยังท่วมปลายคลองอู่ตะเภา ชาวบ้านต้องยกรถหนีรอการระบายน้ำสู่ทะเลสาบสงขลา
  310 ครั้ง