รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา ผนึก ม.ซายน์ มาเลเซีย ประชุมเครือข่ายด้านภาษา

เมื่อ: 17:14 น. 23 พ.ย. 60   200 ครั้ง

คณะมนุษย์ฯ มรภ.สงขลา สร้างความร่วมมือองค์กรต่างประเทศ จับมือ ม.ซายน์ มาเลเซีย ประชุมเครือข่ายด้านภาษา พร้อมหารือจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานภาคสนามทางภูมิศาสตร์   

014.jpg

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ทางคณะฯ จัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านภาษาและภาษาศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยซายน์ มาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia) และมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ มหาวิทยาลัยซายน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการด้านภาษาและภาษาศาสตร์ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยภายในและต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์และแนวทางการบริหารจัดการงานด้านวิชาการและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนั้น ยังเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยสู่สากล

ผศ.นาถนเรศ กล่าวว่า การประชุมวิชาการเครือข่ายด้านภาษาฯ เป็นผลต่อเนื่องจากการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มรภ.สงขลา กับ ม.ซายน์ มาเลเซีย ที่ทำร่วมกันไว้เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2557 โดยในครั้งนี้ทั้งสององค์กรได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในหลากหลายมิติ และตกลงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์สาขาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา โดย อ.ศอลาฮุดดีน สมาอูน จากโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาภาษามลายูในภาษาถิ่นใต้” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ อ.ฮัสนีดา สมาอูน จากโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิธีการตั้งชื่อของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส” รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประชุมทางภาษาศาสตร์.jpg

ด้าน อ.ตะวัน รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา กล่าวว่า โอกาสเดียวกันนี้ผู้บริหารคณะฯ ได้ปรึกษาพูดคุยในประเด็นความร่วมมือทางวิชาการกับ ศาสตราจารย์ ดร. Narimah Samat คณบดี School of Humanities, ม.ซายน์ มาเลเซีย ในประเด็น 1. การเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในช่วงเดือน ก.ค. 61 ภายใต้หัวข้อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งทาง School of Humanities ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และยินดีเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม ซึ่งทางคณะฯ จะประสานงานในรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นระยะ เพื่อเตรียมการโครงการดังกล่าว โดยทาง School of Humanities จะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ และเสาะหาอาจารย์หรือนักวิจัยมาร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ 2. การประชุมระดับนานาชาติทางสาขาภูมิศาสตร์ ในช่วงเดือน ส.ค. 61 ซึ่งทาง School of Humanities ได้เชิญชวนและสนับสนุนให้ มรภ.สงขลา มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเป็นเจ้าภาพ เข้าฟังการบรรยาย และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่ง School of Humanities จะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางคณะฯ ในภายหลังอีกครั้ง     

อ.ตะวัน กล่าวอีกว่า 3. โครงการฝึกงานภาคสนามร่วมกัน ซึ่งคณบดี School of Humanities ที่เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์ อธิบายว่าในภาควิชามีลักษณะการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาจะฝึกประสบการณ์ภาคสนามทั้งในและต่างประเทศ และเนื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา มีหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาภูมิสารสนเทศ ซึ่งมีลักษณะการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นเดียวกัน จึงมีแนวคิดทำโครงการปฏิบัติภาคสนามร่วมกันระหว่างสองสถาบัน โดยกำหนดระยะเวลาฝึกภาคสนามให้ตรงกัน และจะสลับสับเปลี่ยนสถานที่ในการฝึก ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 2 สัปดาห์ ประโยชน์ที่ได้คือ นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และการปฏิบัติงานภาคสนามทางสาขาภูมิศาสตร์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาของทั้งสองสถาบัน 4. โครงการ English Summer Camp เสนอโดย Dr. Raja Rozina BT. Baja Suleiman หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษศึกษา ของ  School of Humanities ซึ่งจะจัดขึ้นในปีการศึกษาหน้าเป็นเวลา 5 วัน เพื่อให้นักศึกษาสถาบันต่างๆ ทำกิจกรรมและอยู่ร่วมกัน โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และ 5. โครงการประชุมวิชาการ Reginal Conference ภาควิชาภาษาอังกฤษศึกษา โดยได้เชิญโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีดังกล่าว

มอบของที่ระลึก.jpgหารือความร่วมมือ.jpgคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ นำทีม.jpg23794948_166350197438282_7266118443899119198_n.jpg23722784_166349947438307_5115364405092674948_n.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 

 
เมื่อ: 17:14 น. 23 พ.ย. 60   200 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ. กลุ่มภาคีราชภัฏภาคใต้ ควบ Portfolio รอบ 2
นศ.มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลรวด ประกวดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น
มรภ.สงขลา ยึดพระบรมราโชบายสืบสานศิลปะท้องถิ่น จัดยิ่งใหญ่ วัฒนธรรมสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายอาเซียน
มรภ.สงขลา ห่วงตาลโตนดเสี่ยงสูญพันธุ์ สอน นร. ใช้ไอทีเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช
ข่าวล่าสุด
ประสบการณ์ดีๆ เมื่อ นศ.ม.ทักษิณ ฝึกสหกิจศึกษาที่สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย
เมื่อ: 10:31คอลัมน์แนะนำ
เรารักษ์วัด: เยาวชนรุ่นใหม่กับการเข้าวัด
เมื่อ: 10:27คอลัมน์แนะนำ
คาราวานบิ๊กไบค์การศึกษามาเลเซีย มอบทุน-อุปกรณ์การศึกษา นร.อนุบาลทุ่งหว้า จ.สตูล
เมื่อ: 10:24รอบรั้วการศึกษา
อ.ค.ส. เร่งผลักดัน “นมเย็น” รับตลาดโต ปี 2561-2564
เมื่อ: 09:46เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  30228 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  7485 ครั้ง
 3. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  5631 ครั้ง
 4. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  4594 ครั้ง
 5. ตร.สงขลา แกะรอยตามจับทีมสังหารเจ้าของร้านของชำที่สะเดา เมือปลายปี60 ได้แล้ว
  3857 ครั้ง
 6. หลาดหรอย ตอนที่1 เก่าไปใหม่มา หรอยกว่า เจ๋งกว่า กิน ช้อป เช็ค แชร์
  3854 ครั้ง
 7. มากกว่าคอนเสิร์ตการกุศล...คือการเปิดตัวผู้สมัครนายกเมืองคอหงส์
  3844 ครั้ง
 8. นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ
  3474 ครั้ง
 9. เปิดตัวสวิฟท์ ใหม่ ที่สุดของอีโคคาร์แห่งยุค ซูซูกิแยกสนามบินเชื่อมั่นโดนใจลูกค้า
  3384 ครั้ง
 10. จัดงานเลี้ยงรุ่นอย่าลืมให้ทุกคนถอดหัวโขน
  3381 ครั้ง
 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  4350 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  1357 ครั้ง
 3. นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ
  925 ครั้ง
 4. จัดงานเลี้ยงรุ่นอย่าลืมให้ทุกคนถอดหัวโขน
  787 ครั้ง
 5. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  757 ครั้ง
 6. เผาแล้วบนเชิงตะกอนคู่แบบโบราณหาดูยาก คุณทวดสองผัวเมีย 5 แผ่นดินเสียชีวิตพร้อมกัน
  481 ครั้ง
 7. โตโยต้าพิธานใจกล้า หนุนรถแต่งจัดฟูลมูนปาร์ตี้ หวังเพิ่มยอดลูกค้ากลุ่มใหม่
  398 ครั้ง
 8. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  342 ครั้ง
 9. ฝ่ายหนุนโรงไฟฟ้าเทพา เตรียมบุกถามนายกชะลอโครงการทำไม ชี้เสียโอกาสพัฒนา
  267 ครั้ง
 10. ไชโย น้ำท่วมขังที่ทางลอดรถไฟคลองหวะ-จันทร์วิโรจน์จะได้รับการแก้ไขแล้ว
  243 ครั้ง