รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา ผนึก ม.ซายน์ มาเลเซีย ประชุมเครือข่ายด้านภาษา

เมื่อ: 17:14 น. 23 พ.ย. 60   125 ครั้ง

คณะมนุษย์ฯ มรภ.สงขลา สร้างความร่วมมือองค์กรต่างประเทศ จับมือ ม.ซายน์ มาเลเซีย ประชุมเครือข่ายด้านภาษา พร้อมหารือจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ แลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานภาคสนามทางภูมิศาสตร์   

014.jpg

ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ทางคณะฯ จัดโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านภาษาและภาษาศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยซายน์ มาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia) และมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ มหาวิทยาลัยซายน์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการด้านภาษาและภาษาศาสตร์ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยภายในและต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์และแนวทางการบริหารจัดการงานด้านวิชาการและงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ นอกจากนั้น ยังเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยสู่สากล

ผศ.นาถนเรศ กล่าวว่า การประชุมวิชาการเครือข่ายด้านภาษาฯ เป็นผลต่อเนื่องจากการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มรภ.สงขลา กับ ม.ซายน์ มาเลเซีย ที่ทำร่วมกันไว้เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2557 โดยในครั้งนี้ทั้งสององค์กรได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในหลากหลายมิติ และตกลงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์สาขาภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา โดย อ.ศอลาฮุดดีน สมาอูน จากโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาภาษามลายูในภาษาถิ่นใต้” ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ อ.ฮัสนีดา สมาอูน จากโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิธีการตั้งชื่อของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส” รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ประชุมทางภาษาศาสตร์.jpg

ด้าน อ.ตะวัน รัตนประเสริฐ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา กล่าวว่า โอกาสเดียวกันนี้ผู้บริหารคณะฯ ได้ปรึกษาพูดคุยในประเด็นความร่วมมือทางวิชาการกับ ศาสตราจารย์ ดร. Narimah Samat คณบดี School of Humanities, ม.ซายน์ มาเลเซีย ในประเด็น 1. การเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในช่วงเดือน ก.ค. 61 ภายใต้หัวข้อ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งทาง School of Humanities ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง และยินดีเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม ซึ่งทางคณะฯ จะประสานงานในรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นระยะ เพื่อเตรียมการโครงการดังกล่าว โดยทาง School of Humanities จะช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ และเสาะหาอาจารย์หรือนักวิจัยมาร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ 2. การประชุมระดับนานาชาติทางสาขาภูมิศาสตร์ ในช่วงเดือน ส.ค. 61 ซึ่งทาง School of Humanities ได้เชิญชวนและสนับสนุนให้ มรภ.สงขลา มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเป็นเจ้าภาพ เข้าฟังการบรรยาย และนำเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่ง School of Humanities จะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางคณะฯ ในภายหลังอีกครั้ง     

อ.ตะวัน กล่าวอีกว่า 3. โครงการฝึกงานภาคสนามร่วมกัน ซึ่งคณบดี School of Humanities ที่เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์ อธิบายว่าในภาควิชามีลักษณะการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยทั่วไปแล้วนักศึกษาจะฝึกประสบการณ์ภาคสนามทั้งในและต่างประเทศ และเนื่องด้วยคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา มีหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาภูมิสารสนเทศ ซึ่งมีลักษณะการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นเดียวกัน จึงมีแนวคิดทำโครงการปฏิบัติภาคสนามร่วมกันระหว่างสองสถาบัน โดยกำหนดระยะเวลาฝึกภาคสนามให้ตรงกัน และจะสลับสับเปลี่ยนสถานที่ในการฝึก ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 2 สัปดาห์ ประโยชน์ที่ได้คือ นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และการปฏิบัติงานภาคสนามทางสาขาภูมิศาสตร์ร่วมกัน รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาของทั้งสองสถาบัน 4. โครงการ English Summer Camp เสนอโดย Dr. Raja Rozina BT. Baja Suleiman หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษศึกษา ของ  School of Humanities ซึ่งจะจัดขึ้นในปีการศึกษาหน้าเป็นเวลา 5 วัน เพื่อให้นักศึกษาสถาบันต่างๆ ทำกิจกรรมและอยู่ร่วมกัน โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และ 5. โครงการประชุมวิชาการ Reginal Conference ภาควิชาภาษาอังกฤษศึกษา โดยได้เชิญโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีดังกล่าว

มอบของที่ระลึก.jpgหารือความร่วมมือ.jpgคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ นำทีม.jpg23794948_166350197438282_7266118443899119198_n.jpg23722784_166349947438307_5115364405092674948_n.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 

 
เมื่อ: 17:14 น. 23 พ.ย. 60   125 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ปลัด ก.วิทย์ ติดตามความก้าวหน้าหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา
มรภ.สงขลา สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ม.อุตระมาเลเซีย เล็งทำความร่วมมือแลกเปลี่ยนบุคลากร-งานวิจัย
มรภ.สงขลา จัดค่ายสะเต็มศึกษา สร้าง นร.ต้นแบบ
ภัทท์สุดา ประดับ นักกิจกรรมจิตอาสา มรภ.สงขลา ปั้นคนดีสู่รั้วขาว-แดง
ข่าวล่าสุด
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา รับรางวัลสมาคมกีฬาจังหวัดยอดเยี่ยมประจำปี 2560
เมื่อ: 11:07ประชาสัมพันธ์
นายก อบจ.สงขลาลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในเขตอำเภอกระแสสินธุ์
เมื่อ: 11:06ข่าวสารบ้านเรา
โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เมื่อ: 10:45ประชาสัมพันธ์
เผยพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา นาข้าวจมน้ำเน่าตายกว่า 1 แสนไร่
เมื่อ: 10:42ข่าวสารบ้านเรา

 1. อุตุฯเตือนภัย แม้หย่อมจะไปแล้วแต่จะยังมีฝนตกหนักได้อีก
  9081 ครั้ง
 2. ปชป.เขต5 ใครจอง นายกชายVSสรรเพชญ นิพนธ์หรือถาวร ศึกนี้เดิมพันสูง
  8573 ครั้ง
 3. 1 ธ.ค.รถตู้หาดใหญ่-นราธิวาส ประกาศหยุดวิ่ง 1วัน เนื่องจากน้ำท่วมที่สายบุรี
  5277 ครั้ง
 4. เริ่มแล้ว Central Clearance Sale ลดสูงสุดกว่า 90% เซ็นทรัลหาดใหญ่เท่านั้น
  4701 ครั้ง
 5. แฟนบอลข้องใจ 2ทีมหาดใหญ่เปิดคัดตัวคึกคัก ส่วนทีมพี่วัวชนไร้ความเคลื่อนไหว
  4367 ครั้ง
 6. หวิดไหม้ทั้งหลัง ก็อกน้ำเครื่องซักผ้ารัวกระเด็นโดนปลั๊กไฟลุกไหม้บ้าน-เพื่อนบ้านช่วยดับทัน
  4300 ครั้ง
 7. แกรนด์โอเพนนิ่ง ปาล์มสปริงส์12 เริ่มที่ 1.77 ล.บ้านสวยราคาโดนพร้อมโปรร้อนแรง
  3647 ครั้ง
 8. ครบรอบ 23 ปี ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่ จัดเต็มสีสันความบันเทิง โปรโมชั่นสุดเด็ด
  3218 ครั้ง
 9. มวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนสายเอเชียพื้นที่จะนะ ทำจราจรติดขัดรถวิ่งได้เลนเดียว
  3104 ครั้ง
 10. น้ำยังท่วมปลายคลองอู่ตะเภา ชาวบ้านต้องยกรถหนีรอการระบายน้ำสู่ทะเลสาบสงขลา
  2705 ครั้ง
 1. ปชป.เขต5 ใครจอง นายกชายVSสรรเพชญ นิพนธ์หรือถาวร ศึกนี้เดิมพันสูง
  1039 ครั้ง
 2. 1 ธ.ค.รถตู้หาดใหญ่-นราธิวาส ประกาศหยุดวิ่ง 1วัน เนื่องจากน้ำท่วมที่สายบุรี
  944 ครั้ง
 3. อุตุฯเตือนภัย แม้หย่อมจะไปแล้วแต่จะยังมีฝนตกหนักได้อีก
  797 ครั้ง
 4. แฟนบอลข้องใจ 2ทีมหาดใหญ่เปิดคัดตัวคึกคัก ส่วนทีมพี่วัวชนไร้ความเคลื่อนไหว
  761 ครั้ง
 5. มวลน้ำไหลเข้าท่วมถนนสายเอเชียพื้นที่จะนะ ทำจราจรติดขัดรถวิ่งได้เลนเดียว
  388 ครั้ง
 6. หวิดไหม้ทั้งหลัง ก็อกน้ำเครื่องซักผ้ารัวกระเด็นโดนปลั๊กไฟลุกไหม้บ้าน-เพื่อนบ้านช่วยดับทัน
  374 ครั้ง
 7. บ้านหัวป่า ระโนด วิกฤต ขอความช่วยเหลือวอนอย่าทอดทิ้งชุมชนปลายน้ำ
  371 ครั้ง
 8. ผัดไทยไทยอาคาร แจกฟรี 300ห่อ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
  333 ครั้ง
 9. เริ่มแล้ว Central Clearance Sale ลดสูงสุดกว่า 90% เซ็นทรัลหาดใหญ่เท่านั้น
  318 ครั้ง
 10. น้ำยังท่วมปลายคลองอู่ตะเภา ชาวบ้านต้องยกรถหนีรอการระบายน้ำสู่ทะเลสาบสงขลา
  310 ครั้ง