ข่าวสารบ้านเรา

สธ.สงขลา ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยต่อเนื่อง และเตือนป้องกันโรคหลังน้ำท่วม

เมื่อ: 16:23 น. 6 ธ.ค. 60   119 ครั้ง

สธ.สงขลา ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยต่อเนื่อง และเตือนป้องกันโรคหลังน้ำท่วม

PNEWS17120611264500701.JPG

นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาน้ำท่วมใน จ.สงขลา เริ่มคลี่คลาย แต่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ ได้แก่ อำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และสิงหนคร ซึ่งมีน้ำท่วมขังบริเวณที่ราบลุ่มทะเลสาบ และท่วมขังบ้านเรือนประชาชนริมทะเลสาบ ส่วนในภาพรวมทั้งจังหวัด พบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบ 124 ตำบล , 920 หมู่บ้าน , 79 ชุมชน ,75,135 ครัวเรือน , 207,576 คน (ณ วันที่ 5 ธ.ค.2560)

สำหรับการช่วยเหลือประชาชนในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัยนั้น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ( EOC : Emergency Operation Center ) อย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์ และการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยงานและสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดฯ รวมทั้งการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ และการมอบยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยทีมเครือข่ายสุขภาพของแต่ละพื้นที่ และนอกจากนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหารสาธารณสุข และคณะฯ ได้ลงเยี่ยมประชาชนและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้ลงเยี่ยมประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ อ.เทพา และ อ.จะนะ (เมื่อ 3 ธ.ค. 2560) อ.ระโนด และกระแสสินธุ์ (เมื่อ 5 ธ.ค.2560 ) พร้อมทั้งมีแผนการออกเยี่ยมต่อเนื่องต่อไป

สำหรับการช่วยเหลือประชาชนด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.- 5 ธ.ค.2560 จ.สงขลา ดังนี้

1) ได้จัดหน่วยแพทย์ และ หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ จำนวน 48 หน่วย มีผู้เข้ารับบริการด้านรักษาพยาบาลทั้งสิ้น 7,628 ราย โดยจากการออกหน่วยเคลื่อนที่ฯ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรคน้ำกัดเท้า 371 ราย ,โรคผิวหนัง 349 ราย ,โรคหวัด 222 ราย ,ปวดศีรษะ 25 ราย , ระบบย่อยอาหาร 19 ราย , โรคระบบประสาท 14 ราย , รักษาผู้ป่วยเรื้อรัง 51 ราย , ตรวจสุขภาพทั่วไป 151 ราย นอกจากนี้ มีการออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน/ติดเตียง และเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 1,063 ราย และเยี่ยมผู้ป่วยโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต ผู้ป่วยฟอกไต ผู้ป่วยขขาดยา เป็นต้น รวม 1,434 ราย ทั้งนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำแล้วทั้งสิ้น 7 ราย

2)มอบยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 25,243 กล่อง

3)ให้การช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจผู้ประสบอุทกภัย 9,370 ราย

PNEWS17120611264500704.JPG

นายแพทย์ อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล กล่าวย้ำว่า ถึงแม้นว่าจะเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ รวมถึงสถานบริการสาธารณสุขบางแห่งก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั้น แต่ขอยืนยันว่าสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งของจังหวัดสงขลา เปิดให้บริการประชาชนตามปกติ และหากมีประชาชนที่มีการเจ็บป่วยเกินกว่าศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ จะได้รับการส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุขระดับที่ศักยภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์และระโนด จะได้รับการสนับสนุนรถยีเอ็มซีในการส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งสามารถรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่น้ำท่วมสูงได้ และหากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินในระยะนี้ สามารถใช้บริการโทรสายด่วนนเรนทรสงขลา โทร.1669 เพื่อขอรับการช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงหลังน้ำท่วมขังนานกว่า 1 สัปดาห์แล้ว ประชาชนจะมีความเสี่ยงต่อโรคติดต่อที่เกิดจากน้ำท่วมมากขึ้น ได้แก่ โรคน้ำกัดเท้า โรคไข้ฉี่หนู โรคท้องร่วง เป็นต้น จึงขอเตือนให้ประชาชนระมัดระวังป้องกันโรคหลังน้ำท่วม ดังนี้ โรคน้ำกัดเท้า หลังจากย่ำน้ำแล้วควรล้างเท้าให้สะอาด เช็ดให้แห้งโดยเฉพาะตามง่ามเท้า ถ้าเป็นไปได้ ควรสวมรองเท้าบู๊ท หากมีอาการเท้าเปื่อย ควรทาด้วยขี้ผึ้งรักษาน้ำกัดเท้า หากอาการ ไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์ โรคไข้ฉี่หนู เชื้อโรคไข้ฉี่หนู ส่วนใหญ่มาจากปัสสาวะของหนูและสัตว์เลี้ยงต่างๆและปนเปื้อนอยู่ในน้ำที่ท่วมขัง เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล รอยถลอก เมื่อคนลุยน้ำ ย่ำโคลน หรือจากการกินอาหารและดื่มน้ำที่ปนเปื้อนฉี่หนู โดยจะมีอาการหลังจากรับเชื้อโรคไข้ฉี่หนูประมาณ 4 – 10 วัน ไข้สูงเฉียบพลัน ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง โดยเฉพาะที่น่อง โคนขา กล้ามเนื้อหลังและท้อง ตาแดง คอแข็ง ในรายที่เป็นรุนแรงจะมีอาการ ดีซ่าน ตัวเหลือง และอาจบวมบริเวณหลังเท้าและหนังตา ดังนั้น การป้องกันโดย เมื่อจะย่ำน้ำ ย่ำโคลน ควรสวมรองเท้าบู๊ท ล้างมือ ล้างเท้าให้สะอาดทุกครั้งเมื่อถูกน้ำสกปรก หรือหลังจากเดินย่ำน้ำย่ำโคลน ทั้งนี้ หากมีอาการของโรคนี้ควรรีบไปพบแพทย์ และกำจัดหนูที่เป็นพาหะนำโรค

นอกจากนี้ในช่วงน้ำท่วมอาจเกิดโรคของระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ บิด ซึ่งเกิดจากการกินอาหารและดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค ซึ่งอาจจะมาจากน้ำที่ท่วมขัง หรือภาชนะไม่สะอาด รวมทั้งอาหารที่บูดเสีย อาหารค้างมื้อที่ไม่ได้อุ่น ดังนั้น ควรป้องกันโดยการควรกินอาหารที่สุกใหม่ๆ ไม่มีแมลงวันตอม ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่ายทุกครั้ง ไม่ถ่ายอุจจาระลงน้ำ ขยะหรือของเสียที่เปียกแฉะควรใส่ถุงพลาสติกผูกให้แน่น แล้วทิ้งในถังรองรับ ระวังอย่าให้น้ำที่ท่วมขังเข้าปาก และไม่ควรนำน้ำจากแหล่งน้ำที่ท่วมขังมาล้างภาชนะ ถ้วยชาม หรือผักผลไม้ ควรดื่มน้ำต้มสุก น้ำฝน หรือน้ำที่ใส่คลอรีน หากมีอาการอุจจาระร่วง ควรดื่มสารละลายน้ำตาลเกลือแร่ (โออาร์เอส) จนอาการเป็นปกติ ถ้าอาการไม่ดีขึ้น มีไข้ หรือถ่ายเป็นมูกเลือด ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับการออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของจังหวัดสงขลาในพื้นที่ประสบอุทกภัย โดยเครือข่ายสุขภาพอำเภอต่างๆ ในพื้นที่ มีแผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ฯ ดังนี้

อ.สทิงพระ มีแผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ฯ ดังนี้

-วันที่ 6 ธ.ค.2560 ภาคเช้า ณ วัดดอนคันออก ม.7 ต. คูขุด ภาคบ่าย ณ ศาลาบางด้วน ม.1 ต.คูขุด

- วันที่ 7 ธ.ค.2560 ภาคเช้า ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.ท่าหิน ภาคบ่าย ณ วัดโพธ์กลาง ม. 8 ต.ท่าหิน

-วันที่ 8 ธ.ค.2560 ภาคเช้า ณ ศาลาหมู่ที่ 5 ต.ชุมพล (ข้างลิฟท์วัดพะโคะ) และภาคบ่าย หมู่ที่ 4 ต.คูขุด(หน้า อบต.คูขุด)

อ.สิงหนคร มีแผนการออกหน่วยเคลื่อนที่ฯ ดังนี้

-วันที่ 6 ธ.ค.2560 เวลา 09.00-12.00 น.ณ วัดห้วยพุด ต.รำแดง และ เวลา 13.00-15.00 น. ณ วัดป่าขวาง ต.รำแดง

- วันที่ 7 ธ.ค.2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดระฆัง ต.บางเขียด และ เวลา13.00 -15.00 น. ณ วัดทำนบ ต.ทำนบ

PNEWS17120611264500703.JPGPNEWS17120611264500707.JPG

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 16:23 น. 6 ธ.ค. 60   119 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

หลายภาคส่วนร่วมทอดผ้าป่าสนับสนุนการจัดสร้างโรงครัวรพ.บางกล่ำ
สธ.สงขลา เปิดเวทีเรียนรู้ด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในสังกัด
สธ.สงขลา ย้ำไข้เลือดออกเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิต ขอให้ทุกครัวเรือนเร่งกำจัดลูกน้ำยุงลาย
สธ.สงขลา ตรวจมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส
ข่าวล่าสุด
เตือนระวังแมงกะพรุนพิษในทะเลบริเวณชายหาดชลาทัศน์สงขลา พบบาดเจ็บแล้ว 23ราย
เมื่อ: 22:40รายงานพิเศษ
ชาวบ้านเขารูปช้างสุดทน จี้รัฐจัดการขั้นเด็ดขาดโรงงานบีพีวีฯ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเรื้อรังมานาน
เมื่อ: 21:58ข่าวสารบ้านเรา
70ยังแจ๋ว คุณยายชาวบางกล่ำออกสเต็ปแดนซ์ลืมอายุจนสาวๆ ยังต้องอาย
เมื่อ: 16:12คอลัมน์แนะนำ
มันใหญ่มาก กู้ภัยนาทวีจับงูจงอางยาวกว่า 5เมตร นำส่งกลับสู่ธรรมชาติ
เมื่อ: 15:56ข่าวสารบ้านเรา

 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  30299 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  7969 ครั้ง
 3. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  5637 ครั้ง
 4. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  4615 ครั้ง
 5. หลาดหรอย ตอนที่1 เก่าไปใหม่มา หรอยกว่า เจ๋งกว่า กิน ช้อป เช็ค แชร์
  4264 ครั้ง
 6. ตร.สงขลา แกะรอยตามจับทีมสังหารเจ้าของร้านของชำที่สะเดา เมือปลายปี60 ได้แล้ว
  3936 ครั้ง
 7. มากกว่าคอนเสิร์ตการกุศล...คือการเปิดตัวผู้สมัครนายกเมืองคอหงส์
  3856 ครั้ง
 8. เปิดตัวสวิฟท์ ใหม่ ที่สุดของอีโคคาร์แห่งยุค ซูซูกิแยกสนามบินเชื่อมั่นโดนใจลูกค้า
  3809 ครั้ง
 9. เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์นานาชาติ
  3616 ครั้ง
 10. นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ
  3505 ครั้ง
 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  4362 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  1358 ครั้ง
 3. นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ
  926 ครั้ง
 4. จัดงานเลี้ยงรุ่นอย่าลืมให้ทุกคนถอดหัวโขน
  798 ครั้ง
 5. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  757 ครั้ง
 6. เผาแล้วบนเชิงตะกอนคู่แบบโบราณหาดูยาก คุณทวดสองผัวเมีย 5 แผ่นดินเสียชีวิตพร้อมกัน
  481 ครั้ง
 7. โตโยต้าพิธานใจกล้า หนุนรถแต่งจัดฟูลมูนปาร์ตี้ หวังเพิ่มยอดลูกค้ากลุ่มใหม่
  398 ครั้ง
 8. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  342 ครั้ง
 9. ฝ่ายหนุนโรงไฟฟ้าเทพา เตรียมบุกถามนายกชะลอโครงการทำไม ชี้เสียโอกาสพัฒนา
  267 ครั้ง
 10. ไชโย น้ำท่วมขังที่ทางลอดรถไฟคลองหวะ-จันทร์วิโรจน์จะได้รับการแก้ไขแล้ว
  243 ครั้ง