คอลัมน์แนะนำ

หาดใหญ่โพล สรุปผล ของขวัญปีใหม่ที่ชาวใต้ต้องการได้จากนายกรัฐมนตรี

เมื่อ: 09:42 น. 19 ธ.ค. 60   622 ครั้ง

สรุปผลหาดใหญ่โพล   HATYAI POLL เรื่อง  ของขวัญปีใหม่ที่ชาวใต้ต้องการได้จากนายกรัฐมนตรี

0001.jpg

หาดใหญ่โพล   โดยสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ชาวใต้ขอเป็นของขวัญจากนายกรัฐมนตรี  กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา  จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2560  ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

 

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง (ร้อยละ 70.00) ช่วงอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 43.25) รองลงมา ช่วงอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 21.25) และช่วงอายุ  41-50 ปี (ร้อยละ 15.50) ตามลำดับ  นอกจากนี้     กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง  (ร้อยละ 30.75) รองลงมา อาชีพรับจ้างทั่วไป  นักเรียน/นักศึกษา  และประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 21.00  19.25  และ 11.00  ตามลำดับ

 

สรุปผลการสำรวจ

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพลในประเด็นความต้องการทางด้านการเมือง  พบว่า  ประชาชนต้องการให้นายกรัฐมนตรีจัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด (ร้อยละ 40.00) รองลงมา เป็นความต้องการให้นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศต่อไป (ร้อยละ 28.25) และอนุญาตให้พรรคการเมืองดำเนินการทางการเมืองได้ (ร้อยละ 20.25) ตามลำดับ เมื่อสอบถามประเด็นการประกาศจัดวันเลือกตั้งของนายกรัฐมนตรี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.00  เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีในการประกาศวันจัดวันเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2561

 

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่ต้องการให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 25.87  ต้องการให้รัฐบาลช่วยลดค่าครองชีพที่สูงขึ้น มากที่สุด รองลงมา เป็นการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรทางภาคใต้ที่ตกต่ำ (ร้อยละ 23.70) และการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละ 20.02) ซึ่งเมื่อสอบถามถึงการดำเนินโครงการเร่งด่วนในพื้นที่ภาคใต้ในอนาคต  พบว่า ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการขุดคลองไทยเชื่อมโยงอ่าวไทยกับอันดามัน (เส้นทาง 9A กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา) มากที่สุด (ร้อยละ 24.70 ) รองลงมา คือ สร้างท่าเรือน้ำลึกที่ปากบารา      (ร้อยละ 21.45) และพัฒนาความร่วมมือของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น (ร้อยละ 18.20) ทั้งนี้ปัญหาสังคมที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหามากที่สุด คือ  การลักลอบซื้อขายใบกระท่อมที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย (ร้อยละ 23.85) รองลงมา เป็นสวัสดิการและ        สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (ร้อยละ 23.33) และการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในพื้นที่ (ร้อยละ 21.13)

 

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.25  เห็นด้วยกับนโยบายบัตรสวัสดิการของรัฐ ทั้งนี้ประชาชนยังเห็นด้วยให้มีการเพิ่มวงเงินประมาณ 567.63 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 50.75  เห็นด้วยกับนโยบายพาคนกลับบ้านในการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาภาคใต้ พบว่า ประชาชนร้อยละ 22.25 ต้องการให้รัฐบาลพัฒนาภาคใต้เน้นการท่องเที่ยว มากที่สุด รองลงมา คือ เน้นภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 16.75) และเน้นภาคเกษตรกรรมผสมกับการท่องเที่ยว (ร้อยละ 13.75)

20058.jpg

 
เมื่อ: 09:42 น. 19 ธ.ค. 60   622 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

HATYAI POLL เผย พฤติกรรมของประชาชนในวันวาเลนไทน์ น๊อต-ชมพู่ คู่รักต้นแบบ
หาดใหญ่โพล เผยคนใต้คิดอย่างไรกับผลงานของรัฐบาลในรอบปี 2560
หาดใหญ่โพล ชี้ผู้ประกันตนประกันสังคมหวังได้สินเชื่อ-ใช้บริการรพ.เอกชน
หาดใหญ่โพล ชี้ปชช.มองการปฏิรูปตำรวจภายใต้ยุคคสช.ยังเหมือนเดิม
ข่าวล่าสุด
หลายหน่วยงานในหาดใหญ่ร่วมแถลงข่าว ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต : Earth Hour 2018
เมื่อ: 16:24ข่าวสารบ้านเรา
ชาวบ้านร้องต้นยางล้มตะแคงทับสายสื่อสาร ถนนสายในใกล้ทางขึ้นเขาวังชิง
เมื่อ: 15:20Gimyong Style
สำนักข่าวอิศรา เจาะลึกเปิดตัวบริษัทไทคอน ผู้รับเหมาอควาเรียมสงขลา 1.4 พันล.สร้างสิบปีไม่เสร็จ
เมื่อ: 14:38คอลัมน์แนะนำ
เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
เมื่อ: 13:48ข่าวสารบ้านเรา

 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  47559 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  15777 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  12559 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  10289 ครั้ง
 5. พบกับการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  8546 ครั้ง
 6. ธปท. แถลงข่าวเปิดตัว ธนบัตรแบบใหม่ พร้อมออกใช้ วันจักรี 6 เมษายน 2561
  7114 ครั้ง
 7. ส่องสนามนครสงขลา ระฆังเลือกตั้งเริ่มเมื่อไหร่รับรองสนุกแน่ๆ
  7071 ครั้ง
 8. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  6846 ครั้ง
 9. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อำเภอเทพา
  6106 ครั้ง
 10. ช้อปปิ้ง โฮมโปรแฟร์ หาดใหญ่ 2018 สุดคุ้ม สินค้าถูกใจ ราคาย่อมเยา
  5561 ครั้ง
 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  10139 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  3133 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  1428 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  1257 ครั้ง
 5. ของขาด เพิ่มความแซ่บเต็มพิกัดเพลงใหม่จากกล้วย คลองหอยโข่ง
  692 ครั้ง
 6. ร้องเรียนไฟส่องสว่างถนนสายเอเชียช่วงหาดใหญ่-รัตภูมิ ไม่ติดหลายจุดมาก
  526 ครั้ง
 7. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  428 ครั้ง
 8. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  416 ครั้ง
 9. กิมหยงชงข่าวเล่าขานเรื่องบ้านเรา 01-03-61
  404 ครั้ง
 10. เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
  344 ครั้ง