คอลัมน์แนะนำ

หาดใหญ่โพล สรุปผล ของขวัญปีใหม่ที่ชาวใต้ต้องการได้จากนายกรัฐมนตรี

เมื่อ: 09:42 น. 19 ธ.ค. 60   547 ครั้ง

สรุปผลหาดใหญ่โพล   HATYAI POLL เรื่อง  ของขวัญปีใหม่ที่ชาวใต้ต้องการได้จากนายกรัฐมนตรี

0001.jpg

หาดใหญ่โพล   โดยสำนักวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ชาวใต้ขอเป็นของขวัญจากนายกรัฐมนตรี  กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้เป็นประชาชนในจังหวัดสงขลา  จำนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2560  ผลการสำรวจสรุปได้ดังนี้

 

สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง (ร้อยละ 70.00) ช่วงอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 43.25) รองลงมา ช่วงอายุ 21-30 ปี (ร้อยละ 21.25) และช่วงอายุ  41-50 ปี (ร้อยละ 15.50) ตามลำดับ  นอกจากนี้     กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง  (ร้อยละ 30.75) รองลงมา อาชีพรับจ้างทั่วไป  นักเรียน/นักศึกษา  และประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 21.00  19.25  และ 11.00  ตามลำดับ

 

สรุปผลการสำรวจ

รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ ประธาน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพลในประเด็นความต้องการทางด้านการเมือง  พบว่า  ประชาชนต้องการให้นายกรัฐมนตรีจัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด (ร้อยละ 40.00) รองลงมา เป็นความต้องการให้นายกรัฐมนตรีบริหารประเทศต่อไป (ร้อยละ 28.25) และอนุญาตให้พรรคการเมืองดำเนินการทางการเมืองได้ (ร้อยละ 20.25) ตามลำดับ เมื่อสอบถามประเด็นการประกาศจัดวันเลือกตั้งของนายกรัฐมนตรี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 56.00  เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีในการประกาศวันจัดวันเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2561

 

ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่ต้องการให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 25.87  ต้องการให้รัฐบาลช่วยลดค่าครองชีพที่สูงขึ้น มากที่สุด รองลงมา เป็นการแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรทางภาคใต้ที่ตกต่ำ (ร้อยละ 23.70) และการขึ้นเงินเดือน (ร้อยละ 20.02) ซึ่งเมื่อสอบถามถึงการดำเนินโครงการเร่งด่วนในพื้นที่ภาคใต้ในอนาคต  พบว่า ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการขุดคลองไทยเชื่อมโยงอ่าวไทยกับอันดามัน (เส้นทาง 9A กระบี่ ตรัง พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา) มากที่สุด (ร้อยละ 24.70 ) รองลงมา คือ สร้างท่าเรือน้ำลึกที่ปากบารา      (ร้อยละ 21.45) และพัฒนาความร่วมมือของสามเหลี่ยมเศรษฐกิจไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น (ร้อยละ 18.20) ทั้งนี้ปัญหาสังคมที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหามากที่สุด คือ  การลักลอบซื้อขายใบกระท่อมที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมาย (ร้อยละ 23.85) รองลงมา เป็นสวัสดิการและ        สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ (ร้อยละ 23.33) และการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในพื้นที่ (ร้อยละ 21.13)

 

ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.25  เห็นด้วยกับนโยบายบัตรสวัสดิการของรัฐ ทั้งนี้ประชาชนยังเห็นด้วยให้มีการเพิ่มวงเงินประมาณ 567.63 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 50.75  เห็นด้วยกับนโยบายพาคนกลับบ้านในการแก้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาภาคใต้ พบว่า ประชาชนร้อยละ 22.25 ต้องการให้รัฐบาลพัฒนาภาคใต้เน้นการท่องเที่ยว มากที่สุด รองลงมา คือ เน้นภาคเกษตรกรรม (ร้อยละ 16.75) และเน้นภาคเกษตรกรรมผสมกับการท่องเที่ยว (ร้อยละ 13.75)

20058.jpg

 
เมื่อ: 09:42 น. 19 ธ.ค. 60   547 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

หาดใหญ่โพล เผยคนใต้คิดอย่างไรกับผลงานของรัฐบาลในรอบปี 2560
หาดใหญ่โพล ชี้ผู้ประกันตนประกันสังคมหวังได้สินเชื่อ-ใช้บริการรพ.เอกชน
หาดใหญ่โพล ชี้ปชช.มองการปฏิรูปตำรวจภายใต้ยุคคสช.ยังเหมือนเดิม
หาดใหญ่โพลเผย คนใต้คิดอย่างไรกับกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข่าวล่าสุด
ศาลออกหมายจับลูกเรือมือยิงชาวบ้านที่ท่าเรือสงขลาแล้ว คาดหลบหนีกลับบ้านเกิดนครปฐม
เมื่อ: 21:19ข่าวสารบ้านเรา
ฝ่ายปกครองหาดใหญ่ ยังคงมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองอย่างต่อเนื่อง
เมื่อ: 17:01Gimyong Style
สภ.รัตภูมิ ตรวจเข้มรถบรรทุกไม้ยางพารา ตักเตือนก่อนจับจริง
เมื่อ: 16:57Gimyong Style
สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
เมื่อ: 14:37รอบรั้วการศึกษา

 1. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  26726 ครั้ง
 2. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  25429 ครั้ง
 3. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  24661 ครั้ง
 4. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  18573 ครั้ง
 5. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  18425 ครั้ง
 6. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  13792 ครั้ง
 7. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  12246 ครั้ง
 8. ชีวิตสุดลำเค็ญ พ่อและลูกชายวัย 10 ขวบ ต้องกินนอนภายในรถตุ๊กตุ๊กริมถนน
  9297 ครั้ง
 9. สิบโทซิ่งกระบะเสียหลักพุ่งลงคูกลางถนนสายเอเชีย จะนะ บาดเจ็บสาหัส
  9055 ครั้ง
 10. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  8738 ครั้ง
 1. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  5384 ครั้ง
 2. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  3995 ครั้ง
 3. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  2808 ครั้ง
 4. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  2281 ครั้ง
 5. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  2244 ครั้ง
 6. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  2102 ครั้ง
 7. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  1880 ครั้ง
 8. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  1723 ครั้ง
 9. 2 พี่น้องนักตกปลา เป็นฮีโร่ช่วยสาว จากการคิดสั้นฆ่าตัวตายกระโดดสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา
  1411 ครั้ง
 10. ชีวิตสุดลำเค็ญ พ่อและลูกชายวัย 10 ขวบ ต้องกินนอนภายในรถตุ๊กตุ๊กริมถนน
  1410 ครั้ง