รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา ฟื้นโนราตัวอ่อน ร.ร.บ้านกะทิง สร้างสรรค์นวัตกรรมถ่ายทอด-ดึงชุมชนร่วมอนุรักษ์

เมื่อ: 15:47 น. 3 ม.ค. 61   847 ครั้ง

มรภ.สงขลา ทำวิจัยพลิกฟื้นโนราตัวอ่อน ร.ร.บ้านกะทิง ออกแบบนวัตกรรมการถ่ายทอด แก้ปัญหาขาดแคลนครูผู้สอน ใช้เฟสบุ๊คเป็นสื่อกลางการสอนและเผยแพร่ผลงาน พร้อมดึงชุมชนร่วมสร้างความเข็มแข็งทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

01.jpg

อ.ทัศนียา คัญทะชา ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานวิจัยถ่ายทอดโนราตัวอ่อนโรงเรียนบ้านกะทิง ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา ว่า วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติและออกแบบนวัตกรรมการถ่ายทอดโนราตัวอ่อน ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1. การยืดหยุ่นร่างกาย  2. การดัดร่างกายด้วยท่ารำโนราตัวอ่อน 3. การวางโครงสร้างมือสำหรับการรำโนรา  4. การวางโครงสร้างเท้าสำหรับการรำโนรา 5. การถ่ายทอดทำรำโนราตัวอ่อน และ 6. การใช้โซเชียลมีเดีย  (Facebook) เป็นสื่อกลางระหว่างผู้เรียนกับครูโนราเพื่อสั่งการบ้านท่ารำ  ตรวจการบ้าน นัดหมายเวลาฝึกซ้อม ประชาสัมพันธ์ผลงานการเผยแพร่ โดยมีการก่อตั้งกลุ่มโนราโรงเรียนบ้านกะทิง ชุมชนบ้านเกาะงุน- กะทิง ซึ่งการรับงานแสดงแต่ละครั้งนักเรียนมีรายได้ แต่ละคนมีบัญชีเงินฝากสหกรณ์หมู่บ้าน และรายได้ส่วนหนึ่งหักเข้ากลุ่มโนราเพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการรำโนรา

13879275_10205272337448580_5553004627929262961_n.jpg

อ.ทัศนียา กล่าวว่า การออกแบบนวัตกรรมการถ่ายทอดโนราตัวอ่อน ออกแบบขึ้นเพื่อต้องการแก้ปัญหาการขาดครูโนราในโรงเรียบบ้านกะทิง โดยเริ่มกระบวนการออกแบบจากการศึกษาวิธีการถ่ายทอดโนราตัวอ่อนจากครูโนรา  2  ท่าน  คือ ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ และ นางอรทัย ราชรังรองนุชิต นำมาวิเคราะห์และพัฒนาเป็นนวัตกรรมการถ่ายทอดโนราตัวอ่อน จากนั้นนำไปใช้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกะทิง 8 คน สามารถทำให้นักเรียนรำโนราตัวอ่อนได้ภายในระยะเวลาเพียง 4 เดือน ซึ่งการถ่ายทอดโนราตัวอ่อนที่พัฒนาขึ้นใหม่โดยนำ Facebook เข้ามาใช้ด้วย ทำให้นักเรียนสามารถฝึกท่ารำได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องมีครูอยู่ในโรงเรียน อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์การรำโนราตัวอ่อน ประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆ สนใจการแสดงพื้นบ้านโนรามากขึ้น   

อ.ทัศนียา คัญทะชา.jpg

อ.ทัศนียา คัญทะชา

ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง กล่าวอีกว่า ผลจากการใช้นวัตกรรมถ่ายทอดโนราตัวอ่อน ทำให้โรงเรียนบ้านกะทิงกลับมามีชื่อเสียงทางด้านโนราอีกครั้ง และการกลับมาครั้งนี้ได้มีการก่อตั้งกลุ่มโนราโรงเรียนบ้านกะทิงขึ้น ซึ่งเป็นการดูแลร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ทำให้กลายเป็นชุมชนที่มีความเข็มแข็งทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน โดยกลุ่มโนราโรงเรียนบ้านกะทิงได้เผยแพร่โนราตัวอ่อนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี  2557 เช่น รำงานพิธีเปิดกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง รำโนราพิธีเปิดงานรับปริญญาหนูน้อย รำโนราในงานรดน้ำดำหัวคนเฒ่าคนแก่  รำโนราในงานเกษียณอายุราชการ Mr.Marzuki ผู้อำนวยการโรงเรียน Kebangsaan รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น

 “ปัจจุบันกลุ่มโนราโรงเรียนบ้านกะทิง ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องดนตรี 1 ชุด และชุดโนรา 15 ชุดจากผู้ใหญ่บ้านจักรพร วิศพันธุ์ ผู้นำชุมชนบ้านเกาะงุน-กะทิง และ นายโสมนัส นวลแก้ว สมาชิกองค์บริหารส่วนตำบลทับช้างจัดซื้อเพิ่มอีก 15 ชุด ส่วนการบริหารจัดการของกลุ่มชาวบ้านมีการแบ่งฝ่ายรับผิดชอบออกเป็น 6  ฝ่าย ได้แก่ 1. ฝ่ายฝึกซ้อม  2. ฝ่ายแต่งหน้า 3. ฝ่ายยานพาหนะ 4. ฝ่ายนักแสดงโนรา 5. ฝ่ายนักดนตรี และ 6. ฝ่ายการเงิน นอกจากนั้น นักเรียนทุกคนที่รำโนราและนักดนตรีมีรายได้จากการแสดงโนราครั้งละ 100 บาท เป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนอีกด้วย” ประธานโปรแกรมวิชานาฏศิลป์และการแสดง กล่าว

อ.ทัศนียา เมื่อครั้งฝึกโนราตัวอ่อน.jpgออกแสดงในงานต่างๆ.jpg23844603_10208339612048528_3150115923537141130_n.jpgออกแสดงหาประสบการณ์.jpgเด็กๆ ตั้งใจฝึกซ้อม.jpgโนราตัวอ่อน ร.ร.บ้านกะทิง.jpgฝึกซ้อมโนราตัวอ่อน.jpgส่งต่อรุ่นสู่รุ่น.jpgถ่ายทอดต่อให้รุ่นน้อง.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 

 
เมื่อ: 15:47 น. 3 ม.ค. 61   847 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ. กลุ่มภาคีราชภัฏภาคใต้ ควบ Portfolio รอบ 2
นศ.มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลรวด ประกวดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น
มรภ.สงขลา ยึดพระบรมราโชบายสืบสานศิลปะท้องถิ่น จัดยิ่งใหญ่ วัฒนธรรมสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายอาเซียน
มรภ.สงขลา ห่วงตาลโตนดเสี่ยงสูญพันธุ์ สอน นร. ใช้ไอทีเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช
ข่าวล่าสุด
เตือนระวังแมงกะพรุนพิษในทะเลบริเวณชายหาดชลาทัศน์สงขลา พบบาดเจ็บแล้ว 23ราย
เมื่อ: 22:40รายงานพิเศษ
ชาวบ้านเขารูปช้างสุดทน จี้รัฐจัดการขั้นเด็ดขาดโรงงานบีพีวีฯ ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเรื้อรังมานาน
เมื่อ: 21:58ข่าวสารบ้านเรา
70ยังแจ๋ว คุณยายชาวบางกล่ำออกสเต็ปแดนซ์ลืมอายุจนสาวๆ ยังต้องอาย
เมื่อ: 16:12คอลัมน์แนะนำ
มันใหญ่มาก กู้ภัยนาทวีจับงูจงอางยาวกว่า 5เมตร นำส่งกลับสู่ธรรมชาติ
เมื่อ: 15:56ข่าวสารบ้านเรา

 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  30299 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  7966 ครั้ง
 3. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  5637 ครั้ง
 4. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  4615 ครั้ง
 5. หลาดหรอย ตอนที่1 เก่าไปใหม่มา หรอยกว่า เจ๋งกว่า กิน ช้อป เช็ค แชร์
  4261 ครั้ง
 6. ตร.สงขลา แกะรอยตามจับทีมสังหารเจ้าของร้านของชำที่สะเดา เมือปลายปี60 ได้แล้ว
  3936 ครั้ง
 7. มากกว่าคอนเสิร์ตการกุศล...คือการเปิดตัวผู้สมัครนายกเมืองคอหงส์
  3856 ครั้ง
 8. เปิดตัวสวิฟท์ ใหม่ ที่สุดของอีโคคาร์แห่งยุค ซูซูกิแยกสนามบินเชื่อมั่นโดนใจลูกค้า
  3806 ครั้ง
 9. เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์นานาชาติ
  3613 ครั้ง
 10. นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ
  3505 ครั้ง
 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  4362 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  1358 ครั้ง
 3. นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ
  926 ครั้ง
 4. จัดงานเลี้ยงรุ่นอย่าลืมให้ทุกคนถอดหัวโขน
  798 ครั้ง
 5. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  757 ครั้ง
 6. เผาแล้วบนเชิงตะกอนคู่แบบโบราณหาดูยาก คุณทวดสองผัวเมีย 5 แผ่นดินเสียชีวิตพร้อมกัน
  481 ครั้ง
 7. โตโยต้าพิธานใจกล้า หนุนรถแต่งจัดฟูลมูนปาร์ตี้ หวังเพิ่มยอดลูกค้ากลุ่มใหม่
  398 ครั้ง
 8. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  342 ครั้ง
 9. ฝ่ายหนุนโรงไฟฟ้าเทพา เตรียมบุกถามนายกชะลอโครงการทำไม ชี้เสียโอกาสพัฒนา
  267 ครั้ง
 10. ไชโย น้ำท่วมขังที่ทางลอดรถไฟคลองหวะ-จันทร์วิโรจน์จะได้รับการแก้ไขแล้ว
  243 ครั้ง