รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา น้อมนำพระราโชบาย ทำงานเพื่อชุมชน ผนึกพันธมิตรร่วมพัฒนาเชิงพื้นที่ สตูล-สงขลา-พัทลุง

เมื่อ: 11:17 น. 6 ม.ค. 61   51 ครั้ง

มรภ.สงขลา น้อมนำพระราโชบาย เร่งขับเคลื่อนงานเพื่อท้องถิ่น จับมือหน่วยงานพันธมิตรร่วมทำแผนพัฒนาชุมชน ตั้งเป้าบริการวิชาการปี 61 ดูแลพื้นที่เป้าหมายครอบคลุม 3 จังหวัด สตูล-สงขลา-พัทลุง

24259680_1858727784154798_564850504_o.jpg

ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มรภ.สงขลา หารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สตูล เพื่อตอบสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยในปีแรกจะมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ระยะ 4 ปี ร่วมกับชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 1. บ้านเกาะยวน ต.ละงู อ.ละงู 2. บ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ.ละงู 3. ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน 4. ม.10 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง 5. ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง 6. ม.4 (บ้านตะโละใส) ต.ปากน้ำ อ.ละงู และ 7. ม.3 (บ้านเกาะยวน) ต.ละงู อ.ละงู โดยมุ่งพัฒนาพื้นที่ในประเด็น 1. การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน / OTOP สู่ตลาดสากล 2. การจัดการท่องเที่ยวชุมชน และ 3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ดร.บรรจง กล่าว นอกจากนั้น สถาบันวิจัยฯ ยังเดินทางไปหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับพัฒนาชุมชน จ.พัทลุง ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ประกอบด้วย 1. ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว 2. ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด 3. บ้านหนองหนุน ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง 4. บ้านเกาะทองสมใหม่ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน และ 5. บ้านโพธิ์ (บ้านหัวพรุ) ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน โดยทั้งสองฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าทุกพื้นที่ควรเน้น เรื่องความมั่นคงของฐานทรัพยากรในท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พันธุ์พืชพื้นเมือง หรือ พืชผักพื้นบ้าน โดยการสำรวจ รวบรวม และศึกษาวิจัยถึงสรรพคุณ คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สำหรับรูปแบบการดำเนินงานต่อจากนี้ มรภ.สงขลา จะจัดตั้งงบประมาณดำเนินงานภายใต้พันธกิจการบริการวิชาการแก่สังคม ขณะเดียวกันทาง จ.สตูล และ พัทลุง โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดตั้งงบประมาณดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด ตลอดจนพิจารณาเสนอลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน โดยมอบหมายให้ มรภ.สงขลา จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินดำเนินงาน จัดส่งไปยังจังหวัด (เรียนผู้ว่าราชการฯ) เพื่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจะได้ดำเนินงานประสานพื้นที่ต่อไป

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ในส่วนของแผนการดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มรภ.สงขลา ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายอันมีรายละเอียดดังนี้ พื้นที่ตามติสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1. ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 2. ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 3. อ.ควนโดน จ.สตูล พื้นที่สนองพระบรมราโชบายฯ จำนวน 5 พื้นที่    ได้แก่ 1. ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 2.บ้านเกาะยวน (ม.3) ต.ละงู และ บ้านตะโละใส (ม.4) ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 3. ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 4. ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง และ 5.โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพื้น จ.สงขลา 3 โรงเรียน (ร.ร.บ้านป่าโอน ม.6 ต.เทพา อ.เทพา, ร.ร.บ้านกระอาน ม.4 ต.ท่าม่วง อ.เทพา, ร.ร.บ้านคูนายสังข์ ม.6 ต.แค อ.จะนะ) 

พื้นที่สนองพระบรมราโชบายที่จังหวัดกำหนดร่วมกับมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น จ.สงขลา ได้แก่ 1. บ้านท่าพรุ ม.1 ต.เทพา อ.เทพา 2. บ้านท่าดี ม. 4 ต.เทพา 3. บ้านปากบาง ม.7 ต.เทพา 4. บ้านควนเจดีย์ ม.6 ต.ลำไพล อ.เทพา 5. บ้านหวยลาด ม.2 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ 6. บ้านใต้ ม.10 ต.ควนโส อ.ควนเนียง สำหรับ จ.สตูล ได้แก่ 1. ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน 2. ม.10 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง 3. ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง 4. ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู 5. ม. 3 ต.ละงู อ.ละงู และ จ.พัทลุง ได้แก่ 1. ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง 2. ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน 3. บ้านหัวพรุ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน    

24209786_1858727807488129_952662191_o.jpg24271070_1858727754154801_276544661_o.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 
เมื่อ: 11:17 น. 6 ม.ค. 61   51 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ขอเชิญประกวดภาพยนตร์สั้น/สารคดี พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้
สพฐ.-มรภ.สงขลา เปิดค่ายพัฒนาทักษะ ปั้นครูใต้สื่อสารภาษาอังกฤษ
มรภ.สงขลา เสริมความมั่นใจด้านภาษา จัดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น
มรภ.สงขลา ติวอาจารย์พร้อมเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
ข่าวล่าสุด
ศาลออกหมายจับลูกเรือมือยิงชาวบ้านที่ท่าเรือสงขลาแล้ว คาดหลบหนีกลับบ้านเกิดนครปฐม
เมื่อ: 21:19ข่าวสารบ้านเรา
ฝ่ายปกครองหาดใหญ่ ยังคงมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองอย่างต่อเนื่อง
เมื่อ: 17:01Gimyong Style
สภ.รัตภูมิ ตรวจเข้มรถบรรทุกไม้ยางพารา ตักเตือนก่อนจับจริง
เมื่อ: 16:57Gimyong Style
สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
เมื่อ: 14:37รอบรั้วการศึกษา

 1. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  26726 ครั้ง
 2. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  25434 ครั้ง
 3. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  24661 ครั้ง
 4. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  18578 ครั้ง
 5. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  18425 ครั้ง
 6. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  13792 ครั้ง
 7. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  12246 ครั้ง
 8. ชีวิตสุดลำเค็ญ พ่อและลูกชายวัย 10 ขวบ ต้องกินนอนภายในรถตุ๊กตุ๊กริมถนน
  9297 ครั้ง
 9. สิบโทซิ่งกระบะเสียหลักพุ่งลงคูกลางถนนสายเอเชีย จะนะ บาดเจ็บสาหัส
  9055 ครั้ง
 10. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  8738 ครั้ง
 1. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  5384 ครั้ง
 2. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  3996 ครั้ง
 3. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  2808 ครั้ง
 4. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  2281 ครั้ง
 5. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  2244 ครั้ง
 6. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  2102 ครั้ง
 7. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  1880 ครั้ง
 8. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  1723 ครั้ง
 9. 2 พี่น้องนักตกปลา เป็นฮีโร่ช่วยสาว จากการคิดสั้นฆ่าตัวตายกระโดดสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา
  1411 ครั้ง
 10. ชีวิตสุดลำเค็ญ พ่อและลูกชายวัย 10 ขวบ ต้องกินนอนภายในรถตุ๊กตุ๊กริมถนน
  1410 ครั้ง