รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา น้อมนำพระราโชบาย ทำงานเพื่อชุมชน ผนึกพันธมิตรร่วมพัฒนาเชิงพื้นที่ สตูล-สงขลา-พัทลุง

เมื่อ: 11:17 น. 6 ม.ค. 61   108 ครั้ง

มรภ.สงขลา น้อมนำพระราโชบาย เร่งขับเคลื่อนงานเพื่อท้องถิ่น จับมือหน่วยงานพันธมิตรร่วมทำแผนพัฒนาชุมชน ตั้งเป้าบริการวิชาการปี 61 ดูแลพื้นที่เป้าหมายครอบคลุม 3 จังหวัด สตูล-สงขลา-พัทลุง

24259680_1858727784154798_564850504_o.jpg

ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มรภ.สงขลา หารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สตูล เพื่อตอบสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยในปีแรกจะมีการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ระยะ 4 ปี ร่วมกับชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 1. บ้านเกาะยวน ต.ละงู อ.ละงู 2. บ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ.ละงู 3. ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน 4. ม.10 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง 5. ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง 6. ม.4 (บ้านตะโละใส) ต.ปากน้ำ อ.ละงู และ 7. ม.3 (บ้านเกาะยวน) ต.ละงู อ.ละงู โดยมุ่งพัฒนาพื้นที่ในประเด็น 1. การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน / OTOP สู่ตลาดสากล 2. การจัดการท่องเที่ยวชุมชน และ 3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ดร.บรรจง กล่าว นอกจากนั้น สถาบันวิจัยฯ ยังเดินทางไปหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับพัฒนาชุมชน จ.พัทลุง ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ประกอบด้วย 1. ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว 2. ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด 3. บ้านหนองหนุน ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง 4. บ้านเกาะทองสมใหม่ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน และ 5. บ้านโพธิ์ (บ้านหัวพรุ) ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน โดยทั้งสองฝ่ายต่างเห็นตรงกันว่าทุกพื้นที่ควรเน้น เรื่องความมั่นคงของฐานทรัพยากรในท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น พันธุ์พืชพื้นเมือง หรือ พืชผักพื้นบ้าน โดยการสำรวจ รวบรวม และศึกษาวิจัยถึงสรรพคุณ คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

สำหรับรูปแบบการดำเนินงานต่อจากนี้ มรภ.สงขลา จะจัดตั้งงบประมาณดำเนินงานภายใต้พันธกิจการบริการวิชาการแก่สังคม ขณะเดียวกันทาง จ.สตูล และ พัทลุง โดยส่วนงานที่เกี่ยวข้อง จะจัดตั้งงบประมาณดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายที่จังหวัดกำหนด ตลอดจนพิจารณาเสนอลงนามความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน โดยมอบหมายให้ มรภ.สงขลา จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ ปฏิทินดำเนินงาน จัดส่งไปยังจังหวัด (เรียนผู้ว่าราชการฯ) เพื่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจะได้ดำเนินงานประสานพื้นที่ต่อไป

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า ในส่วนของแผนการดำเนินงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มรภ.สงขลา ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายอันมีรายละเอียดดังนี้ พื้นที่ตามติสภามหาวิทยาลัย จำนวน 3 พื้นที่ ได้แก่ 1. ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 2. ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 3. อ.ควนโดน จ.สตูล พื้นที่สนองพระบรมราโชบายฯ จำนวน 5 พื้นที่    ได้แก่ 1. ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา 2.บ้านเกาะยวน (ม.3) ต.ละงู และ บ้านตะโละใส (ม.4) ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 3. ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 4. ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง และ 5.โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในพื้น จ.สงขลา 3 โรงเรียน (ร.ร.บ้านป่าโอน ม.6 ต.เทพา อ.เทพา, ร.ร.บ้านกระอาน ม.4 ต.ท่าม่วง อ.เทพา, ร.ร.บ้านคูนายสังข์ ม.6 ต.แค อ.จะนะ) 

พื้นที่สนองพระบรมราโชบายที่จังหวัดกำหนดร่วมกับมหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น จ.สงขลา ได้แก่ 1. บ้านท่าพรุ ม.1 ต.เทพา อ.เทพา 2. บ้านท่าดี ม. 4 ต.เทพา 3. บ้านปากบาง ม.7 ต.เทพา 4. บ้านควนเจดีย์ ม.6 ต.ลำไพล อ.เทพา 5. บ้านหวยลาด ม.2 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ 6. บ้านใต้ ม.10 ต.ควนโส อ.ควนเนียง สำหรับ จ.สตูล ได้แก่ 1. ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน 2. ม.10 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง 3. ม.8 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง 4. ม.4 ต.ปากน้ำ อ.ละงู 5. ม. 3 ต.ละงู อ.ละงู และ จ.พัทลุง ได้แก่ 1. ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง 2. ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน 3. บ้านหัวพรุ ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน    

24209786_1858727807488129_952662191_o.jpg24271070_1858727754154801_276544661_o.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 
เมื่อ: 11:17 น. 6 ม.ค. 61   108 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา เปิดค่าย ศิลปกรรมสร้างสรรค์สุนทรีย์ รับปิดเทอม
มรภ.สงขลา เจ้าภาพประชุมวิชาการด้านวิทย์-เทคโนโลยีเกษตร เพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรสู่ไทยแลนด์ 4.0
มรภ.สงขลา สอนท้องถิ่นเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสแบบดิจิทัล
มรภ.สงขลา โชว์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คว้า 8 รางวัลเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ
ข่าวล่าสุด
หลายหน่วยงานในหาดใหญ่ร่วมแถลงข่าว ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต : Earth Hour 2018
เมื่อ: 16:24ข่าวสารบ้านเรา
ชาวบ้านร้องต้นยางล้มตะแคงทับสายสื่อสาร ถนนสายในใกล้ทางขึ้นเขาวังชิง
เมื่อ: 15:20Gimyong Style
สำนักข่าวอิศรา เจาะลึกเปิดตัวบริษัทไทคอน ผู้รับเหมาอควาเรียมสงขลา 1.4 พันล.สร้างสิบปีไม่เสร็จ
เมื่อ: 14:38คอลัมน์แนะนำ
เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
เมื่อ: 13:48ข่าวสารบ้านเรา

 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  47559 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  15777 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  12559 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  10293 ครั้ง
 5. พบกับการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  8550 ครั้ง
 6. ธปท. แถลงข่าวเปิดตัว ธนบัตรแบบใหม่ พร้อมออกใช้ วันจักรี 6 เมษายน 2561
  7118 ครั้ง
 7. ส่องสนามนครสงขลา ระฆังเลือกตั้งเริ่มเมื่อไหร่รับรองสนุกแน่ๆ
  7071 ครั้ง
 8. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  6850 ครั้ง
 9. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อำเภอเทพา
  6110 ครั้ง
 10. ช้อปปิ้ง โฮมโปรแฟร์ หาดใหญ่ 2018 สุดคุ้ม สินค้าถูกใจ ราคาย่อมเยา
  5561 ครั้ง
 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  10139 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  3133 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  1428 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  1257 ครั้ง
 5. ของขาด เพิ่มความแซ่บเต็มพิกัดเพลงใหม่จากกล้วย คลองหอยโข่ง
  692 ครั้ง
 6. ร้องเรียนไฟส่องสว่างถนนสายเอเชียช่วงหาดใหญ่-รัตภูมิ ไม่ติดหลายจุดมาก
  526 ครั้ง
 7. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  428 ครั้ง
 8. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  416 ครั้ง
 9. กิมหยงชงข่าวเล่าขานเรื่องบ้านเรา 01-03-61
  404 ครั้ง
 10. เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
  345 ครั้ง