รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา ติวอาจารย์พร้อมเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

เมื่อ: 10:47 น. 12 ม.ค. 61   116 ครั้ง

คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา จัดอบรมเตรียมความพร้อมอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ดึงผู้เชี่ยวชาญแนะแนวทางสร้างงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์แก่ชุมชน ควบคู่พัฒนาศักยภาพตามศาสตร์ เชื่อช่วยเพิ่มความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย

IMG_1580.jpg

ดร.ชิตาภรณ์ ทองชอุ่ม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชบา 1 คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามศาสตร์แต่ละแขนง สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์วางแผนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการตามศาสตร์และศักยภาพของตนเอง ตลอดจนพัฒนาคณาจารย์ให้มีความเข้าใจในหลักการเขียนตำรา การทำวิจัย และการผลิตเอกสารประกอบการสอนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งฯ โดยมี นายศิลป์ชัย นิลกรณ์ ข้าราชการบำนาญสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์สังคมชุมชน และ การผลิตผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ดร.ชิตาภรณ์ กล่าวว่า การพัฒนาผลงานทางวิชาการถือเป็นภาระหน้าที่หนึ่งที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ และสะท้อนถึงความตื่นตัวทางวิชาการ การมีศักยภาพในการรวบรวม ประมวลความรู้และวิทยาการใหม่ๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิชาชีพและการพัฒนาองค์กร ให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางด้านวิชาการ ฐานะทางวิชาการของอาจารย์สามารถแสดงความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์เป็นบุคลากรหลักและเป็นผู้นำทางวิชาการที่สำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งบทบาทหนึ่งที่สำคัญของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย จะต้องพัฒนาฐานะทางวิชาการของตน ทั้งด้านงาน สอนและผลงานวิชาการให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวอีกว่า นอกจากนั้น อาจารย์ต้องเป็นแบบอย่างของผู้มีความรับผิดชอบด้านความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ จึงสมควรได้รับการส่งเสริมให้มีตำแหน่งทางวิชาการเพื่อระบุความเชี่ยวชาญชำนาญในสาขาวิชาที่ขอกำหนดตำแหน่งฯ ซึ่งการสนับสนุนส่งเสริมการทำผลงานทางวิชาการ โดยคณะและมหาวิทยาลัย นับเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุผลดังกล่าว โดยจะต้องวางแผนเส้นทางสู่การมีตำแหน่งทางวิชาการร่วมกันในระดับคณะให้ชัดเจน ดังนั้น คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เพื่อผลักดันการขอตำแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการสร้างแนวทางการก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการร่วมกัน การกำหนดและวางเป้าหมายร่วมเพื่อให้เกิดความพร้อมในการก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้น อาจารย์จะต้องมีการเตรียมใจ เตรียมตัว และเตรียมงาน ทางคณะฯ จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น

IMG_1600.jpgIMG_1588.jpgIMG_1626.jpgIMG_1647.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 

 
เมื่อ: 10:47 น. 12 ม.ค. 61   116 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา เปิดค่าย ศิลปกรรมสร้างสรรค์สุนทรีย์ รับปิดเทอม
มรภ.สงขลา เจ้าภาพประชุมวิชาการด้านวิทย์-เทคโนโลยีเกษตร เพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรสู่ไทยแลนด์ 4.0
มรภ.สงขลา สอนท้องถิ่นเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสแบบดิจิทัล
มรภ.สงขลา โชว์ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ คว้า 8 รางวัลเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ
ข่าวล่าสุด
หลายหน่วยงานในหาดใหญ่ร่วมแถลงข่าว ปิดเพื่อโลก เปลี่ยนเพื่ออนาคต : Earth Hour 2018
เมื่อ: 16:24ข่าวสารบ้านเรา
ชาวบ้านร้องต้นยางล้มตะแคงทับสายสื่อสาร ถนนสายในใกล้ทางขึ้นเขาวังชิง
เมื่อ: 15:20Gimyong Style
สำนักข่าวอิศรา เจาะลึกเปิดตัวบริษัทไทคอน ผู้รับเหมาอควาเรียมสงขลา 1.4 พันล.สร้างสิบปีไม่เสร็จ
เมื่อ: 14:38คอลัมน์แนะนำ
เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
เมื่อ: 13:48ข่าวสารบ้านเรา

 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  47559 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  15777 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  12559 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  10298 ครั้ง
 5. พบกับการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  8555 ครั้ง
 6. ธปท. แถลงข่าวเปิดตัว ธนบัตรแบบใหม่ พร้อมออกใช้ วันจักรี 6 เมษายน 2561
  7123 ครั้ง
 7. ส่องสนามนครสงขลา ระฆังเลือกตั้งเริ่มเมื่อไหร่รับรองสนุกแน่ๆ
  7071 ครั้ง
 8. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  6855 ครั้ง
 9. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อำเภอเทพา
  6115 ครั้ง
 10. ช้อปปิ้ง โฮมโปรแฟร์ หาดใหญ่ 2018 สุดคุ้ม สินค้าถูกใจ ราคาย่อมเยา
  5561 ครั้ง
 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  10139 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  3133 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  1428 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  1257 ครั้ง
 5. ของขาด เพิ่มความแซ่บเต็มพิกัดเพลงใหม่จากกล้วย คลองหอยโข่ง
  692 ครั้ง
 6. ร้องเรียนไฟส่องสว่างถนนสายเอเชียช่วงหาดใหญ่-รัตภูมิ ไม่ติดหลายจุดมาก
  526 ครั้ง
 7. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  430 ครั้ง
 8. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  416 ครั้ง
 9. กิมหยงชงข่าวเล่าขานเรื่องบ้านเรา 01-03-61
  404 ครั้ง
 10. เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
  345 ครั้ง