รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา เสริมความมั่นใจด้านภาษา จัดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น

เมื่อ: 10:51 น. 12 ม.ค. 61   152 ครั้ง

มรภ.สงขลา เปิดอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น รวดเดียว 6 โครงการ เสริมความเชื่อมั่นทางภาษาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา พร้อมติดต่อสื่อสารชาวต่างชาติ

26221001_2038740732808081_5433883502674320917_o.jpg

 ดร.สลิลา วงศ์กระจ่าง ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า ศูนย์ภาษาพัฒนาทักษะทางภาษาให้แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรภ.สงขลา ด้วยการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 1. สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทุกวันจันทร์และวันพุธ ระหว่างวันที่ 8 ม.ค.-7 ก.พ. 2. ภาษาจีนเบื้องต้น ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี วันที่ 9 ม.ค.-1 ก.พ  3. ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ทุกวันจันทร์และวันพุธ วันที่ 8-31 ม.ค. 4. ประเมินความสามารถและพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปี 1 ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. เป็นต้นไป 5. เตรียมสอบ TOEIC วันที่ 16 ม.ค.-8 ก.พ. และ 6. อบรมโฟนิกส์ (Phonics) พูดได้ สะกดเป็น เนื่องจากภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิต ทั้งในด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ตลอดจนการสื่อสารมวลชน และการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่างๆ

ดร.สลิลา กล่าวว่า จากผลการสำรวจพบว่าทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่ดีนัก โดยเฉพาะการพูดและการฟังอันเป็นทักษะพื้นฐานในการสื่อสารระหว่างกัน ประกอบกับปัจจุบัน มรภ.สงขลา มีการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศมากขึ้น อีกทั้งมีชาวต่างชาติปฏิบัติงานในคณะต่างๆ เพิ่มขึ้นเช่นกัน จำเป็นที่จะต้องพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความรู้และความสามารถ และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น อันจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงาน ศูนย์ภาษาจึงจัดอบรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มรภ.สงขลา กล่าวอีกว่า หากพูดถึงภาษาต่างประเทศที่ควรรู้ในโลกยุคนี้ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว คงหลีกไม่พ้นภาษาจีน เพราะปัจจุบันจีนก้าวขึ้นเป็นประเทศหนึ่งที่ทรงอิทธิพลต่อเอเชียและต่อโลก นอกจากนี้ ภาษาจีนยังเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง และในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น เช่นเดียวกับภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ มาเป็นเวลานานหลายสิบปี ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้รับความนิยมมากขึ้น โดยพบได้ทั่วไปจากอาหาร ร้านค้า การท่องเที่ยวฯลฯ อีกทั้งคนไทยก็นิยมไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นศูนย์ภาษาจึงได้จัดอบรมภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ให้แก่อาจารย์หรือบุคลากรที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งภาษา  

ด้าน นายฆรวัณณ์ สถล นักวิชาการศึกษาประจำศูนย์ภาษา กล่าวว่า โอกาสเดียวกันนี้ศูนย์ภาษายังอบรมเรื่องโฟนิกส์ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้เรียนรู้วิธีการโฟนิกส์ซึ่งสัมพันธ์กับทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็นฟัง พูด อ่าน เขียน และสะกดคำ เมื่อผู้เรียนแยกแยะหน่วยเสียงเป็น จะทำให้เข้าใจเวลาฟังเจ้าของภาษาพูด เมื่อเข้าใจก็สามารถโต้ตอบได้ และเมื่อพบคำใหม่ก็ใช้หลักแยกแยะหน่วยเสียงอ่านได้ ซึ่งเมื่อผู้เรียนอ่านได้ก็จะสามารถเขียนคำตามที่อ่านได้ พร้อมทั้งประเมินความสามารถและพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาปี 1 ให้ได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยกำหนดให้นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถต้องศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยตนเอง โดยใช้โปรแกรม Ellis ตามระยะเวลาที่ศูนย์ภาษากำหนดให้ จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ได้

นอกจากนั้น ศูนย์ภาษายังจัดอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC ให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มีความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ การสอบ TOEIC มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น สถานศึกษา สายการบิน ธนาคาร โรงแรม บริษัททัวร์ หรือแม้แต่หน่วยงานราชการที่ต้องติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศ

26756558_2037594872922667_4490749148895452404_o.jpg26685256_2038740536141434_2376034552347228739_o.jpg26240559_2037594729589348_1936746001690631184_o.jpg26233579_2038740442808110_6388190923665413846_o.jpg26233517_2037595302922624_8075168012014249983_o.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา)

 
เมื่อ: 10:51 น. 12 ม.ค. 61   152 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ขอเชิญประกวดภาพยนตร์สั้น/สารคดี พระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ สู่วิถีการเรียนรู้
สพฐ.-มรภ.สงขลา เปิดค่ายพัฒนาทักษะ ปั้นครูใต้สื่อสารภาษาอังกฤษ
มรภ.สงขลา ติวอาจารย์พร้อมเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ
มรภ.สงขลา ผนึก สพฐ. จัดค่ายภาษาอังกฤษครูประถม-มัธยม
ข่าวล่าสุด
ศาลออกหมายจับลูกเรือมือยิงชาวบ้านที่ท่าเรือสงขลาแล้ว คาดหลบหนีกลับบ้านเกิดนครปฐม
เมื่อ: 21:19ข่าวสารบ้านเรา
ฝ่ายปกครองหาดใหญ่ ยังคงมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เขตเมืองอย่างต่อเนื่อง
เมื่อ: 17:01Gimyong Style
สภ.รัตภูมิ ตรวจเข้มรถบรรทุกไม้ยางพารา ตักเตือนก่อนจับจริง
เมื่อ: 16:57Gimyong Style
สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
เมื่อ: 14:37รอบรั้วการศึกษา

 1. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  26726 ครั้ง
 2. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  25448 ครั้ง
 3. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  24661 ครั้ง
 4. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  18582 ครั้ง
 5. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  18425 ครั้ง
 6. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  13792 ครั้ง
 7. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  12246 ครั้ง
 8. ชีวิตสุดลำเค็ญ พ่อและลูกชายวัย 10 ขวบ ต้องกินนอนภายในรถตุ๊กตุ๊กริมถนน
  9297 ครั้ง
 9. สิบโทซิ่งกระบะเสียหลักพุ่งลงคูกลางถนนสายเอเชีย จะนะ บาดเจ็บสาหัส
  9055 ครั้ง
 10. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  8738 ครั้ง
 1. จ๊ะ อาร์สยาม น้ำตาไหลโอนเงินช่วยเหลือสานฝันซื้อจักรยานให้น้องปาน เป็นของขวัญวันเด็ก
  5384 ครั้ง
 2. 2พ่อลูกนอนตุ๊กตุ๊กสุดตื้นตันยอดบริจาคช่วยเหลือกว่า 1.3ล.จากนี้ขอทำดีตอบแทนสังคม
  3996 ครั้ง
 3. ปีใหม่ดับอีก1 จยย.พ่วงข้างออกจากซอยถูกรถเก๋งชนพังยับดับคาที่ เหตุเกิดที่สทิงพระ
  2808 ครั้ง
 4. ชาวหาดใหญ่เตรียมรับรถติด ปิดซ่อมวงเวียนน้ำพุ 14 ม.ค.-15 ส.ค.61
  2281 ครั้ง
 5. แต่งแต้มสีสันนครหาดใหญ่ ทาสีสะพาน 7 แห่งและอุโมงค์ 1 แห่ง
  2244 ครั้ง
 6. เก๋งเสียหลักหลุดโค้งพุ่งข้ามเลนชนจยย. หกล้อ เจ็บ 1รายที่สทิงพระ
  2102 ครั้ง
 7. สกอ.เปิดรายชื่อหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐาน มีของ ม.อ.-ม.ทักษิณด้วย
  1881 ครั้ง
 8. ต้องเจ็บอีกกี่ราย ชาวบ้านร้องถนนเส้นหน้าม.หาดใหญ่ ชำรุดทำเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
  1723 ครั้ง
 9. 2 พี่น้องนักตกปลา เป็นฮีโร่ช่วยสาว จากการคิดสั้นฆ่าตัวตายกระโดดสะพานข้ามคลองอู่ตะเภา
  1411 ครั้ง
 10. ชีวิตสุดลำเค็ญ พ่อและลูกชายวัย 10 ขวบ ต้องกินนอนภายในรถตุ๊กตุ๊กริมถนน
  1410 ครั้ง