รอบรั้วการศึกษา

จัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์สมานฉันท์จังหวัดสงขลา ในงานวัฒนธรรม มรภ.สงขลา

เมื่อ: 12:25 น. 10 ก.พ. 61   115 ครั้ง

จังหวัดสงขลา จัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์สมานฉันท์จังหวัดสงขลา กิจกรรมมหกรรมศาสนาสัมพันธ์ ส่งเสริมทุกชาติ ศาสนา รักสมัคคีและมีส่วนร่วมในการพัฒานาสังคม

4.JPG

(8 ก.พ. 61) ที่บริเวณหน้าหอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการศาสนิกสัมพันธ์สมานฉันท์จังหวัดสงขลา กิจกรรมมหกรรมศาสนาสัมพันธ์       โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยยศาตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิยาลัยราชภัฏสงขลา นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ผู้นำศาสนทั้ง 3 ศาสนา นักเรียน นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าศาสนานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ว่าศาสนาใดล้วนมีแต่มีลักษณะร่วมสำคัญคือสอนคนให้เป็นคนดี มีศีลธรรมประจำใจอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข อีกทั้งยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ปลอดภัย ดังนั้นศาสนาจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ทุกรูปทุกนามไม่ว่ามนุษย์จะเจริญหรือล้าหลังก็ตาม ก็ย่อมมีศาสนาประจำบ้านเมือง ประจำหมู่คณะหรืออย่างน้อยก็ประจำตระกูล ครอบครัวและศาสนาทุกศาสนา มีหลักและคำสอนที่มุ่งสอนให้ศาสนิกชนได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขโดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและจรรโลงจิตใจ

นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาได้รับงบประมาณจากจังหวัดสงขลาโครงการสานสัมพันธ์สมานฉันท์จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็ง คนในชาติอยู่เย็นเป็นสุข อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม โดยส่งเสริมให้คนในชาติทุกศาสนาและทุกพื้นที่มีความรัก ความสามัคคีต่อกัน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีความปรองดอง สมานฉันท์ เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยโครงการศาสนิกสัมพันธ์สมานฉันท์จังหวัดสงขลาประกอบด้วย 4 กิจกรรม กิจกรรมแรกได้แก่กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ

กิจกรรมที่ 2 เป็นค่ายเยาวชนสมานฉันท์ โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน โซนที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอนาทวี เทพา จะนะและอำเภอสะบ้าย้อย โซนที่ 2 ประกอบด้วย อำเภอเมืองสงขลา รัตภูมิ บางกล่ำและอำเภอควนเนียง โซนที่ 3 ประกอบด้วยอำเภอหาดใหญ่ สะเดา คลองหอยโข่งและอำเภอนาหม่อมและโซนที่ 4 ประกอบด้วยอำเภอสทิงพระ ระโนด กระแสสินธุ์และอำเภอสิงหนคร กิจกรรม3 เป็นมหกรรมศาสนิกสัมพันธ์ ซึ่งดำเนินการในวันนี้ เป็นการจัดกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัด จัดให้มีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ ขบวนแห่ของศาสนิกชน 3ศาสนา นิทรรศการ 3 ศาสนา การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและในกิจกรรมที่ 4 เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ครอบครัวซึ่งจะดำเนินการในเดือนเมษายน 2561 ในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดสงขลา

12.JPG14.JPG15.JPG

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว    ประชา โชคผ่อง/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา   

 
เมื่อ: 12:25 น. 10 ก.พ. 61   115 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ. กลุ่มภาคีราชภัฏภาคใต้ ควบ Portfolio รอบ 2
นศ.มรภ.สงขลา คว้า 5 รางวัลรวด ประกวดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่น
มรภ.สงขลา ยึดพระบรมราโชบายสืบสานศิลปะท้องถิ่น จัดยิ่งใหญ่ วัฒนธรรมสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายอาเซียน
มรภ.สงขลา ห่วงตาลโตนดเสี่ยงสูญพันธุ์ สอน นร. ใช้ไอทีเก็บข้อมูลพันธุกรรมพืช
ข่าวล่าสุด
เครือข่ายชาวเทพา เตรียมยกพลขึ้นกรุงจี้นายกเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เมื่อ: 14:27เศรษฐกิจบ้านเรา
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม รับฟังเสียง SME ครั้งที่2
เมื่อ: 12:28เศรษฐกิจบ้านเรา
ขอแสดงความยินดีกับบัฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เมื่อ: 12:04รอบรั้วการศึกษา
รพ.ม.อ.จัดพิธีทำบุญโรงพยาบาลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ป่วยที่เสียชีวิต
เมื่อ: 11:53ข่าวสารบ้านเรา

 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  30453 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  8127 ครั้ง
 3. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  5652 ครั้ง
 4. กำหนดพิธีประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ๒๕ ก.พ.๖๑
  5444 ครั้ง
 5. หลาดหรอย ตอนที่1 เก่าไปใหม่มา หรอยกว่า เจ๋งกว่า กิน ช้อป เช็ค แชร์
  5334 ครั้ง
 6. เปิดตัวสวิฟท์ ใหม่ ที่สุดของอีโคคาร์แห่งยุค ซูซูกิแยกสนามบินเชื่อมั่นโดนใจลูกค้า
  4860 ครั้ง
 7. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  4638 ครั้ง
 8. เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์นานาชาติ
  4543 ครั้ง
 9. 50 ปี ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้
  4281 ครั้ง
 10. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๘ มี.ค.๖๑
  4226 ครั้ง
 1. ชาวหาดใหญ่ว่าไง นายกไพร เตรียมส่งไม้ให้ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ลงนายกแทน
  4370 ครั้ง
 2. สทิงพระ พา 22คู่รักล่องแพจดทะเบียนสมรสกลางทะเลสาบสงขลา ลงอุทยานรักเกาะคำเหียง
  1358 ครั้ง
 3. นศ.พัฒนาชุมชน มรภ.สงขลา คว้ารางวัลบทความวิจัยดีเด่นระดับชาติ
  929 ครั้ง
 4. จัดงานเลี้ยงรุ่นอย่าลืมให้ทุกคนถอดหัวโขน
  803 ครั้ง
 5. มาอยู่หาดใหญ่แค่ 9เดือน สาว21 แรงเมียนมาร์ถูกรางวัลที่1 เตรียมหอบเงินกลับบ้านทันที
  757 ครั้ง
 6. เผาแล้วบนเชิงตะกอนคู่แบบโบราณหาดูยาก คุณทวดสองผัวเมีย 5 แผ่นดินเสียชีวิตพร้อมกัน
  481 ครั้ง
 7. โตโยต้าพิธานใจกล้า หนุนรถแต่งจัดฟูลมูนปาร์ตี้ หวังเพิ่มยอดลูกค้ากลุ่มใหม่
  398 ครั้ง
 8. เตือนระวังแมงกะพรุนพิษในทะเลบริเวณชายหาดชลาทัศน์สงขลา พบบาดเจ็บแล้ว 23ราย
  352 ครั้ง
 9. สงขลารักกันวันวาเลนไทน์ จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส สมิหลาสัญญารัก ครั้งที่ 2
  342 ครั้ง
 10. ประสบการณ์ดีๆ เมื่อ นศ.ม.ทักษิณ ฝึกสหกิจศึกษาที่สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย
  305 ครั้ง