รอบรั้วการศึกษา

ม.อ.บุกเมืองกรุง แถลงข่าวกิจกรรมฉลอง 50 ปี ยิ่งใหญ่ ชวนศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า

เมื่อ: 18:17 น. 23 ก.พ. 61   5107 ครั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ยกทีมขึ้นกรุงเทพฯ จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรมฉลองครบ 50 ปี ยิ่งใหญ่ เชิญชวนศิษย์เก่าคืนสู่เหย้าและจัดรายการโทรทัศน์ระดมทุนสมทบกองทุน ม.อ.เพื่อเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือนักศึกษา ศิษย์เก่าที่ประสบภัย และ สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

IMG_7412.JPG

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2561) ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฎิบัติการฯ บริษัท อสมท. จำกัด มหาชน ช่อง 9 MCOT HD  (กรุงเทพมหานครฯ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมฉลองครบ 50 ปี ม.อ. “๕ ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” มีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ผศ.สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, คุณสมพงษ์ เจริญสุข นายกสมาคมศิษย์เก่า ม.อ., คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย ศิษย์เก่าซึ่งมีชื่อเสียงในวงการสื่อมวลชน ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

IMG_7354.JPG

และภายในงานแถลงข่าวก็มีการแสดงบทเพลง “จะกอดความดีไว้ ในใจนิรันดร์” โดยศิลปินรับเชิญ กัน เดอะสตาร์ “นภัทร์ อินทร์ใจเอื้อ” พร้อมมีการมอบเงินสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้กว่า 450,000 บาท จากหลากหลายหน่วยงาน

IMG_7187.JPG

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมฉลองครบ 50 ปี ม.อ. “๕ ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560  ซึ่งจัดในหลายรูปแบบในทุกวิทยาเขต (ปัตตานี หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง) โดยมีทั้งการจัดกิจกรรมส่วนกลางของ และกิจกรรมของคณะ หน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย  การออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี  กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กีฬา บันเทิง และนันทนาการ การจัดทำเพลงมหาวิทยาลัยในวาระ 50 ปี การแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรม การจัดทำหนังสือครบรอบ 50 ปี ม.อ. และการระดมทุน เป็นต้น

IMG_7323.JPG

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล 

และพิเศษในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 50 ปี ที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2511 ประกาศใช้ และถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองขึ้นตลอดทั้งวัน

IMG_7273.JPG

ในภาคเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตร การจัดงานวันคุณค่าสงขลานครินทร์ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. ซึ่งในงานมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  มอบโล่ เกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่น และ มีปาฐกถาพิเศษ “สงขลานครินทร์กับการพัฒนาสังคม” โดยนายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  และการเสวนาหัวข้อ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดย ศ.ภญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ปี 2552

ส่วนภาคค่ำ มี การจัดงาน “5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน” ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.อ. ซึ่งจะแบ่งงานเป็น 2 ส่วน คือ งานคืนสู่เหย้า ชาว ม.อ. ซึ่งเป็นงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า และในเวลา 21.30 น. เป็นต้นไป เป็นการถ่ายทอดสดรายการพิเศษ  “5 ทศวรรษแห่งการยืนหยัด สู่ศตวรรษแห่งความยั่งยืน”  ทางช่อง 9 อสมท. และ ช่อง 30 HD  ซึ่งเป็นรายการที่แสดงถึงความสำเร็จของการดำเนินภารกิจมหาวิทยาลัยเพื่อภาคใต้และประเทศชาติ ทั้งที่ผ่านมาในอดีตและมองสู่อนาคตผ่านการนำเสนอในหลายรูปแบบสร้างสรรค์รายการโดยบริษัททีวีบูรพา และในรายการจะมีการรับบริจาคเพื่อนำสมทบ "กองทุน 50 ม.อ.เพื่อเพื่อนมนุษย์" ด้วย

IMG_7287.JPG

"กองทุน 50 ม.อ.เพื่อเพื่อนมนุษย์" จัดตั้งขึ้นจากการระดมทุนเมื่อครั้งการจัดกิจกรรมครบรอบ 45 ปีของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปดูแลศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่ประสบภัย ทั้งจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ภัยจากความไม่สงบ และการประสบอุบัติเหตุ ในกรณีที่ต้องใช้งบประมาณในการดูแลมากกว่ากฎเกณฑ์ปกติที่ได้ตั้งเอาไว้ เช่น การดูแลรักษาที่ต้องใช้เวลานาน เป็นต้น ซึ่งในปี 2559 ได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันไปแล้ว 6 ราย นอกจากนั้น จะใช้เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย และ สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมทางวิชาการและสำนักงานศิษย์เก่าโดยสามารถบริจาคได้ตามจิตศรัทธาและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

IMG_7288.JPG

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังได้กล่าวถึงพัฒนาการตลอด 50 ปีของมหาวิทยาลัย หลังการเปิดรับนักศึกษาในปี 2510 ว่า สามารถจะแบ่งได้ 5 ช่วงเวลาคือ 

ทศวรรษแรก การก้าวเข้าสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาของภาคใต้ โดยการย้ายคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสำนักงานชั่วคราวที่กรุงเทพ ไปที่ศูนย์ปัตตานี  ในปี 2511 และได้ย้ายไปที่ศูนย์หาดใหญ่ ในปี 2514 

ทศวรรษที่สอง  มุ่งสนองความต้องการกําลังคนด้านการเกษตรและสาธารณสุข และเพิ่มบทบาทในการบริการวิชาการแก่ชุมชน  เปิดสาขาวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ขยายภารกิจการวิจัย 

ทศวรรษที่สาม ขยายการศึกษาไปยังจังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง โดยได้กำหนดจุดเน้นทางวิชาการของแต่ละพื้นที่ เริ่มวางรากฐานระบบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ หรือ PSU System ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงความเป็นเครือข่ายของวิทยาเขต

ทศวรรษที่สี่ มุ่งวางระบบเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการวิจัยเป็นฐาน สนับสนุนการพัฒนาโครงการสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศ  เน้นการตอบโจทย์การแก้ปัญหาของภาคใต้ พร้อมกับการเปิดประตูสู่โลกกว้าง

ทศวรรษที่ห้า มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เข้มแข็งและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําในภูมิภาคเอเชีย สามารถแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ และได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยกฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559

IMG_7334.JPG

เวลาที่ผ่านมา 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและคุณธรรม มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์   เข้าใจเรื่องพหุวัฒนธรรม  และ มีการผลิต งานวิจัยนวัตกรรมในสาขาต่างๆ ที่เน้นการตอบโจทย์และมุ่งมั่นที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ต่างๆ ที่เกิดในภาคใต้ รวมทั้งการทำนุบำรุงวัฒนธรรม นับว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้

สำหรับแผนพัฒนาในอนาคต มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนพัฒนาระยะยาว ที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ท่ามกลางความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาของเทคโนโลยีดิจิตอล และ การผลิตบุคลากร ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  โดยเน้น 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ และมุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียน คือ การสร้างกลไกการทำงานเชิงรุก สร้างความเป็นผู้นำวิชาการ สร้างความเป็นนานาชาติ  และ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

IMG_7319.JPG

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา

IMG_7374.JPG

คุณสมพงษ์ เจริญสุข

IMG_7381.JPG

คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย

IMG_7213.JPGIMG_7265.JPGIMG_7399.JPGIMG_7419.JPGIMG_7420.JPGIMG_7425.JPGIMG_7427.JPGIMG_7429.JPG

 
เมื่อ: 18:17 น. 23 ก.พ. 61   5107 ครั้ง

คำวิจารณ์จากหน้าแฟนเพจ


คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

ม.สงขลานครินทร์ สร้างแบรนด์สู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ระดับสากล
เตรียมจัด 3 งานคุณภาพ ปั้นคนรุ่นใหม่ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคใต้
ฝรั่งเศสมอบอิสริยาภรณ์ Palmes Académiques แก่อธิการบดี ม.อ.
ม.อ.เปิดตัว MiniiScan เครื่องแรกของโลก ลดเวลา เพิ่มความปลอดภัย ในการรักษามะเร็งเต้านม
Tags: ม.อ.
ข่าวล่าสุด
ลีการ์เดนส์ Kid Chef เปิดแคมป์อาหารให้น้องๆ เรียนรู้ ทำจริง ดูแลโดยเชฟที่มีประสบการณ์
เมื่อ: 16:57ประชาสัมพันธ์
เปิดตัวโครงการใหม่ ศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ หาดใหญ่ ความสุขและความภาคภูมิใจที่คุ้มค่า
เมื่อ: 16:25เศรษฐกิจบ้านเรา
เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขธ ยังได้รับความสนใจเนืองแน่นเลขแรกจบที่ 2แสน
เมื่อ: 13:32เศรษฐกิจบ้านเรา
โลตัสเปิดตัวสารคดีสั้นตีแผ่วิกฤติขยะอาหารในไทยที่สงขลา รณรงค์ทุกภาคส่วนช่วยลดขยะอาหาร
เมื่อ: 17:20ข่าวสารบ้านเรา

 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  47907 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  15954 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  12611 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  12166 ครั้ง
 5. พบกับการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  9674 ครั้ง
 6. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  8705 ครั้ง
 7. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อำเภอเทพา
  7978 ครั้ง
 8. ธปท. แถลงข่าวเปิดตัว ธนบัตรแบบใหม่ พร้อมออกใช้ วันจักรี 6 เมษายน 2561
  7751 ครั้ง
 9. เปิดเส้นทางชีวิตเณรน้อยเจ้าปัญญา เด็กกำพร้าจากเมียนมาร์สู่นักเปรียญธรรม8 ในวัยเพียง 18ปี
  7239 ครั้ง
 10. ส่องสนามนครสงขลา ระฆังเลือกตั้งเริ่มเมื่อไหร่รับรองสนุกแน่ๆ
  7115 ครั้ง
 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  10151 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  3170 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  1428 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  1257 ครั้ง
 5. เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
  763 ครั้ง
 6. ของขาด เพิ่มความแซ่บเต็มพิกัดเพลงใหม่จากกล้วย คลองหอยโข่ง
  693 ครั้ง
 7. ร้องเรียนไฟส่องสว่างถนนสายเอเชียช่วงหาดใหญ่-รัตภูมิ ไม่ติดหลายจุดมาก
  526 ครั้ง
 8. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  464 ครั้ง
 9. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  416 ครั้ง
 10. กิมหยงชงข่าวเล่าขานเรื่องบ้านเรา 01-03-61
  404 ครั้ง