รอบรั้วการศึกษา

มรภ.สงขลา มอบรางวัล ‘ปิตาภรณ์แผ่นดิน’ เชิดชูเกียรติ 6 ผู้ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เมื่อ: 12:13 น. 10 มี.ค. 61   1307 ครั้ง

มรภ.สงขลา มอบรางวัลปิตาภรณ์แผ่นดิน เชิดชูเกียรติ 6 อาจารย์เกษียณและศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ยกเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม  

01.jpg

 นายโอภาส อิสโม ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักศิลปะฯ มียุทธศาสตร์ในการส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ดังนั้น เพื่อเป็นเกียรติสำหรับผู้ประกอบคุณความดีในการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ พัฒนา และเผยแพร่งานทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้ดำเนินต่อไป อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันเป็นแกนนำในการส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ สำนักศิลปะฯจึงได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้ารับรางวัลปิตาภรณ์แผ่นดินจาก ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์เกษียณและศิษย์เก่าผู้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
นายโอภาส กล่าวว่า สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลปิตาภรณ์แผ่นดิน มีทั้งหมด 6 คน ดังนี้ 

1. นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์ หรือ “ครูฑูรย์” ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูสงขลา ผันตัวเองเก็บเกี่ยวความรู้เปิดบ้านเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา “ชาวบก” หรือชาวคาบสมุทรสทิงพระ แนะการทำเกษตรแบบพอเพียงอย่างถูกวิธี รวมทั้งประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ 

นายไพฑูรย์ ศิริรักษ์.jpg

2. นายโชติ ไกรศิริ ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูสงขลา จบการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต (บริหารการศึกษา) ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนวิชาดนตรีไทยและดนตรีสากล มีประสบการณ์การสอนเป็นระยะเวลา 38 ปี ครูโชติเป็นผู้มีความศรัทธาในวิชาชีพครู เป็นครูด้วยจิตวิญญาณ สอนเด็กให้รูจักการฝึกฝนและพึ่งพาตนเองให้ได้ ตั้งแต่การสอนให้อ่านหนังสือ การใช้ภาษาไทย เล่นดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน 

นายโชติ ไกรศิริ.jpg
คนที่ 3. นายสวน หนุดหละ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ผู้ถวายงานแทงหยวกประดับพระจิตกาธานนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นผู้พัฒนารูปแบบใหม่ให้กับงานแทงหยวก ด้วยการคิดลวดลายผสมผสานขึ้นมา ปัจจุบันได้ถ่ายทอดให้กับลูกหลาน และรับเป็นวิทยากรให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่ออนุรักษ์งานแทงหยวกมิให้สูญหายไป 

นายสวน หนุดหละ.jpg

4. นายนครินทร์ ชาทอง สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยครูสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2527 รับราชการครู สนใจการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่อายุ 8 ขวบ ทำการแสดงเรื่อยมาจนเป็นที่รู้จักในนามหนังนครินทร์ ชาทอง ปัจจุบันเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน-หนังตะลุง ประจำปี พ.ศ.2540

อ.นครินทร์ ชาทอง.jpg

คนที่ 5. นายสมพร คณะนา ศิษย์เก่าปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ สถาบันราชภัฏสงขลา คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปวส. สาขาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ปัจจุบันเป็นครูสอนประจำแผนกช่างเครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา 

นายสมพร คณะนา.jpg

6. ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อดีตอาจารย์สถาบันราชภัฏสงขลา ได้รับการฝึกฝนการรำโนราและครอบมือจากขุนอุปถัมภ์นรากร (พุ่ม เทวา) ซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางโนรา อ.ธรรมนิตย์ จึงฝึกเรียนท่ารำต่างๆ ที่เป็นแบบฉบับโนราโบราณ มีผลงานการแสดงมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการฝึกรำโนราสำหรับเผยแพร่ด้วย

ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์.jpg

ข่าวโดย/ ลัดดา เอ้งเถี้ยว (นักประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา) 

 
เมื่อ: 12:13 น. 10 มี.ค. 61   1307 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

มรภ.สงขลา ประกวดทักษะทางนิเทศฯ ปั้น นศ. เชี่ยวชาญวิชาชีพ
มรภ.สงขลา เฟ้นผลงานสหกิจ ‘นศ.’ ประกวดระดับภาค เร่งเสริมทักษะภาษาเตรียมพร้อมฝึกอินโดฯ-มาเลเซีย
มรภ.สงขลา เปิดค่าย ศิลปกรรมสร้างสรรค์สุนทรีย์ รับปิดเทอม
มรภ.สงขลา เจ้าภาพประชุมวิชาการด้านวิทย์-เทคโนโลยีเกษตร เพิ่มขีดความสามารถเกษตรกรสู่ไทยแลนด์ 4.0
ข่าวล่าสุด
เปิดงานโอทอปทั่วไทย ขนสินค้าดีทั่วไทยมาให้เลือกช้อปกันที่ศูนย์ประชุมฯม.อ.
เมื่อ: 09:15เศรษฐกิจบ้านเรา
ลีการ์เดนส์ Kid Chef เปิดแคมป์อาหารให้น้องๆ เรียนรู้ ทำจริง ดูแลโดยเชฟที่มีประสบการณ์
เมื่อ: 16:57ประชาสัมพันธ์
เปิดตัวโครงการใหม่ ศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ หาดใหญ่ ความสุขและความภาคภูมิใจที่คุ้มค่า
เมื่อ: 16:25เศรษฐกิจบ้านเรา
เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขธ ยังได้รับความสนใจเนืองแน่นเลขแรกจบที่ 2แสน
เมื่อ: 13:32เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  47916 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  15954 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  12615 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  12196 ครั้ง
 5. พบกับการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  9674 ครั้ง
 6. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  8736 ครั้ง
 7. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อำเภอเทพา
  8008 ครั้ง
 8. ธปท. แถลงข่าวเปิดตัว ธนบัตรแบบใหม่ พร้อมออกใช้ วันจักรี 6 เมษายน 2561
  7752 ครั้ง
 9. เปิดเส้นทางชีวิตเณรน้อยเจ้าปัญญา เด็กกำพร้าจากเมียนมาร์สู่นักเปรียญธรรม8 ในวัยเพียง 18ปี
  7269 ครั้ง
 10. ส่องสนามนครสงขลา ระฆังเลือกตั้งเริ่มเมื่อไหร่รับรองสนุกแน่ๆ
  7116 ครั้ง
 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  10151 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  3170 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  1428 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  1257 ครั้ง
 5. เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
  764 ครั้ง
 6. ของขาด เพิ่มความแซ่บเต็มพิกัดเพลงใหม่จากกล้วย คลองหอยโข่ง
  693 ครั้ง
 7. ร้องเรียนไฟส่องสว่างถนนสายเอเชียช่วงหาดใหญ่-รัตภูมิ ไม่ติดหลายจุดมาก
  526 ครั้ง
 8. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  464 ครั้ง
 9. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  416 ครั้ง
 10. กิมหยงชงข่าวเล่าขานเรื่องบ้านเรา 01-03-61
  404 ครั้ง