เศรษฐกิจบ้านเรา

สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย พัฒนาธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำส้มแขก ถูกใจคนรักสุขภาพ

เมื่อ: 19:33 น. 11 มี.ค. 61   1356 ครั้ง

ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี ตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 โดยเป้าหมายสำคัญ คือ “เกษตรมั่นคง ภาคเกษตรมั่งคั่ง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมสั่งการทุกหน่วยงาน มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค เพิ่มโอกาสทางการค้า และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ซึ่งเน้นที่คุณภาพมาตรฐานของสินค้า โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรด้วยการพัฒนารูปแบบการจัดการผลิต บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสากล
Image_ccda4d9.jpg

“โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตร” เป็นโครงการหนึ่งที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำขึ้นเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว มุ่งพัฒนากลุ่มผู้ผลิตสินค้าสหกรณ์ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร สร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับสมาชิกสหกรณ์ โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านการบริหารจัดการกลุ่มและการดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์ และสามารถนำมาปรับปรุงใช้ในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการผลิต และการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสหกรณ์
Image_04a1212.jpg

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้จัดทำแผนการพัฒนาสหกรณ์ที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสมาชิก ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สร้างมูลค่าเพิ่มโดยได้ดำเนินการแปรรูปส้มแขก เป็นผลิตภัณฑ์ส้มแขกแห้งและน้ำส้มแขกของสหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขก และอุปกรณ์ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ปัจจุบันได้ดำเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกอย่างต่อเนื่อง โดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เริ่มจากกระบวนการผลิต คือ รับซื้อผลิตภัณฑ์ส้มแขกจากสมาชิกสหกรณ์โดยตรง กระบวนการแปรรูป และกระบวนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันสหกรณ์ได้จัดจำหน่ายโดยตรงให้กับพ่อค้าเอกชน และตลาด CDC ของสหกรณ์ ผลิตภัณฑ์น้ำส้มแขก ผ่านการรับรองจากสถาบันบ่มเพาะธุรกิจจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทำให้ได้รับผลตอบรับจากผู้บริโภคจากกลุ่มรักสุขภาพเป็นจำนวนมาก

ส้มแขกมีคุณสมบัติเด่น คือ สามารถลดความดัน ช่วยเร่งระบบการเผาผลาญอาหาร ช่วยสกัดกั้นการเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรต (อาหารจำพวกแป้งและน้ำตาล) ไม่ให้เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามร่างกายได้ แต่จะนำไปเป็นพลังงานให้ร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียอีกด้วย

Image_820c568.jpg

นายนิติ  ดาราหะ สหกรณ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการรวมกลุ่ม ร่วมกันพัฒนาการประกอบอาชีพทั้งด้านการผลิต การตลาดมุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชน ให้แข็งแรง พึ่งตนเองได้ สอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ได้ส่งเสริมพัฒนากลุ่มผู้ผลิต การพัฒนาวัตถุดิบ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักการ วิธีการสหกรณ์ อุดมการสหกรณ์ ที่มีจุดมุ่งหมายให้สมาชิกมีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการรวมกลุ่มร่วมมือกันพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในชุมชน
 

Image_57d7ea0.jpgImage_06120f6.jpgImage_7fb52b0.jpgImage_8795deb.jpgImage_4f97c33.jpgImage_040816b.jpgImage_e1b0918.jpg

 
เมื่อ: 19:33 น. 11 มี.ค. 61   1356 ครั้ง

คุณอาจสนใจข่าวนี้ :

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สงขลา เปิดศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตร
สหกรณ์จังหวัดสงขลาต้อนรับ รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้
สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 27
สหกรณ์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมสหกรณ์ไทยรวมใจรักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน
ข่าวล่าสุด
เปิดงานโอทอปทั่วไทย ขนสินค้าดีทั่วไทยมาให้เลือกช้อปกันที่ศูนย์ประชุมฯม.อ.
เมื่อ: 09:15เศรษฐกิจบ้านเรา
ลีการ์เดนส์ Kid Chef เปิดแคมป์อาหารให้น้องๆ เรียนรู้ ทำจริง ดูแลโดยเชฟที่มีประสบการณ์
เมื่อ: 16:57ประชาสัมพันธ์
เปิดตัวโครงการใหม่ ศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ หาดใหญ่ ความสุขและความภาคภูมิใจที่คุ้มค่า
เมื่อ: 16:25เศรษฐกิจบ้านเรา
เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขธ ยังได้รับความสนใจเนืองแน่นเลขแรกจบที่ 2แสน
เมื่อ: 13:32เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  47916 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  15955 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  12616 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  12198 ครั้ง
 5. พบกับการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  9674 ครั้ง
 6. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  8739 ครั้ง
 7. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อำเภอเทพา
  8011 ครั้ง
 8. ธปท. แถลงข่าวเปิดตัว ธนบัตรแบบใหม่ พร้อมออกใช้ วันจักรี 6 เมษายน 2561
  7752 ครั้ง
 9. เปิดเส้นทางชีวิตเณรน้อยเจ้าปัญญา เด็กกำพร้าจากเมียนมาร์สู่นักเปรียญธรรม8 ในวัยเพียง 18ปี
  7271 ครั้ง
 10. ส่องสนามนครสงขลา ระฆังเลือกตั้งเริ่มเมื่อไหร่รับรองสนุกแน่ๆ
  7116 ครั้ง
 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  10151 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  3171 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  1428 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  1257 ครั้ง
 5. เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
  764 ครั้ง
 6. ของขาด เพิ่มความแซ่บเต็มพิกัดเพลงใหม่จากกล้วย คลองหอยโข่ง
  693 ครั้ง
 7. ร้องเรียนไฟส่องสว่างถนนสายเอเชียช่วงหาดใหญ่-รัตภูมิ ไม่ติดหลายจุดมาก
  526 ครั้ง
 8. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  464 ครั้ง
 9. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  416 ครั้ง
 10. กิมหยงชงข่าวเล่าขานเรื่องบ้านเรา 01-03-61
  404 ครั้ง