รอบรั้วการศึกษา

2 ม.ดังในสงขลา จับมือจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 Regional Research Expo 2018

เมื่อ: 16:57 น. 13 มี.ค. 61   3233 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จับมือกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้ เป็นเจ้าภาพจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)" ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” 

IMG_0252.JPG

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีการจัดงานแถลงข่าวการจัดงาน"มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)" โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, คุณสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ,ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, รศ.เกษม  อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกันแถลงข่าวในครั้งนี้

IMG_0244.JPG

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo)” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2556 ณ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพร่วมกับ วช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งให้เกิดการขยายผลการนำองค์ความรู้ จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพื้นที่ในวงกว้างและเป็นรูปธรรม และในปีนี้ก็จัดขึ้นที่ภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ใช้ผลงานวิจัยและผู้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในภาคใต้ได้เข้าถึงผลงานวิจัย นักวิจัย และ ผู้ให้บริการการวิจัยมากยิ่งขึ้น ทำให้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพของนักวิจัยในภาคใต้ ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะและผู้ใช้ประโยชน์ เป็นเวทีเจรจาธุรกิจ ระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน องค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เพื่อสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

IMG_0240.JPG

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง 

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคใต้ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)" ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม”  โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรับผิดชอบ ภาคนิทรรศการ นำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพ 6 ด้าน

ดังนี้ 1.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2.กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3.กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 4.กลุ่มสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5.กลุ่มสิ่งแวดล้อม และพลังงาน และ 6.กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ.  รวมมีการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งหมด ๑๑๒ ผลงาน 

IMG_0203.JPG

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม

ด้าน รศ.เกษม  อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวด้วยว่า ในส่วนของภาคประชุม/สัมมนา/เสวนา มีการประชุมในหลากหลายประเด็น ได้แก่ ด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรม การศึกษาและสังคม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ ระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว ด้านอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ และ ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน เป็นต้น

IMG_0189.JPG

รศ.เกษม  อัศวตรีรัตนกุล

ในการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research 2018)" เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และโรงสีแดง หับโห้หิ้น จังหวัดสงขลา โดย

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 มีการจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงานวิจัย

ในวันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561 มีกิจกรรมการเปิดงาน ถนนวิจัยและนวัตกรรม ในงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)" ณ โรงสีแดง ถนนนครนอก อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 มีการนำเสนอผลงานวิจัย มอบรางวัลการประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม การประกวดผลงานโครงงานปริญญานิพนธ์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2561 มอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน และหน่วยงานที่เข้าร่วมงาน  และมอบรางวัลแก่หน่วยงานเข้าร่วมประกวดบูทยอดเยี่ยม

IMG_0257.JPGIMG_0237.JPGIMG_0261.JPGIMG_0209.JPGIMG_0231.JPGIMG_0233.JPGIMG_0192.JPGIMG_0183.JPGIMG_0180.JPGIMG_0176.JPGIMG_0171.JPGIMG_0168.JPG

 
เมื่อ: 16:57 น. 13 มี.ค. 61   3233 ครั้ง

ข่าวล่าสุด
เปิดงานโอทอปทั่วไทย ขนสินค้าดีทั่วไทยมาให้เลือกช้อปกันที่ศูนย์ประชุมฯม.อ.
เมื่อ: 09:15เศรษฐกิจบ้านเรา
ลีการ์เดนส์ Kid Chef เปิดแคมป์อาหารให้น้องๆ เรียนรู้ ทำจริง ดูแลโดยเชฟที่มีประสบการณ์
เมื่อ: 16:57ประชาสัมพันธ์
เปิดตัวโครงการใหม่ ศุภาลัยการ์เด้นวิลล์ หาดใหญ่ ความสุขและความภาคภูมิใจที่คุ้มค่า
เมื่อ: 16:25เศรษฐกิจบ้านเรา
เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขธ ยังได้รับความสนใจเนืองแน่นเลขแรกจบที่ 2แสน
เมื่อ: 13:32เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  47917 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  15955 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  12616 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  12199 ครั้ง
 5. พบกับการแข่งขันกีฬากองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  9675 ครั้ง
 6. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  8739 ครั้ง
 7. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกแกงบ้านตีน อำเภอเทพา
  8011 ครั้ง
 8. ธปท. แถลงข่าวเปิดตัว ธนบัตรแบบใหม่ พร้อมออกใช้ วันจักรี 6 เมษายน 2561
  7753 ครั้ง
 9. เปิดเส้นทางชีวิตเณรน้อยเจ้าปัญญา เด็กกำพร้าจากเมียนมาร์สู่นักเปรียญธรรม8 ในวัยเพียง 18ปี
  7272 ครั้ง
 10. ส่องสนามนครสงขลา ระฆังเลือกตั้งเริ่มเมื่อไหร่รับรองสนุกแน่ๆ
  7117 ครั้ง
 1. แม่จ๋าอยู่ไหน หนูน้อยนักเตะจากสะเดาได้ไปฝึกซ้อมบอลที่อังกฤษแต่ขาดคนเซ็นต์รับรอง
  10151 ครั้ง
 2. พกอาก้ากันเลย สภ.ม่วงงาม รวบหนุ่มค้ายาบ้า 2พันเม็ดพร้อมอาวุธสงคราม
  3171 ครั้ง
 3. สงขลายิ้ม เที่ยวและอิ่มที่สงขลา คนคึกคัก กิจกรรมเพียบ อาทิ ดนตรีบนทราย โชว์ตลก มายากล ฯลฯ
  1428 ครั้ง
 4. สมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหาดทราย
  1257 ครั้ง
 5. เปิดอู่บังหน้ารวบเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่รัตภูมิ ได้ของกลางหลายรายการพบมีคดีเก่าติดตัว
  764 ครั้ง
 6. ของขาด เพิ่มความแซ่บเต็มพิกัดเพลงใหม่จากกล้วย คลองหอยโข่ง
  693 ครั้ง
 7. ร้องเรียนไฟส่องสว่างถนนสายเอเชียช่วงหาดใหญ่-รัตภูมิ ไม่ติดหลายจุดมาก
  526 ครั้ง
 8. ญาติร่ำให้ใจแทบขาด หนุ่มเพิ่งจบปวส.ขับจยย.ไปทำงานชนกับรถเก๋งเสียชีวิคาที่
  464 ครั้ง
 9. เปิดยิ่งใหญ่ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี
  416 ครั้ง
 10. กิมหยงชงข่าวเล่าขานเรื่องบ้านเรา 01-03-61
  404 ครั้ง