ดอกไม้จันทน์โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

(22 ก.ย. 60) ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสงขลา นาย ธนพงศ์ วารหะกิจ ผู้จัดการโรงเรียนกลับเพชรศึกษา พร้อมด้วยคณะครุ นักเรียน ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 637 ดอก โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้

จังหวัดสงขลา จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ

จังหวัดสงขลา จัดพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ

Life on Campus แม่ไก่มือใหม่สอนลูกไก่ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์!

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกาญจน์ชฎา ทองทิพย์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการธนาคารนิสิตจิตอาสาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ซึ่งทางคณะฯจัดกิจกรรมนี้มาตั้งแต่เดือนเมษายน 2560

พัฒนาศักยภาพสตรีสงขลา ต่อยอดการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานสู่อาชีพสร้างรายได้

จังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสงขลาด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสัมมาชีพชุมชน (การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน )