ติวน้องติวน้องที่สตูล ในโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ปี 2561

นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ รองอำนวยการ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ให้สัมภาษณ์ ผู้สื่อข่าว ว่า พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ตน รองอำนวยการ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เป็นประธานเปิดโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ปี 2561 ณ หอประชุม 100 ปี รร.สตูลวิทยา จังหวัดสตูล