มรภ.สงขลามรภ.สงขลา ชวน นร.ชายแดนใต้ เข้าค่ายวิทยาศาสตร์

มรภ.สงขลา สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนมัธยมศึกษา ร.ร.นราธิวาส เข้าค่ายฝึกใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ วางรากฐานพัฒนาท้องถิ่น-ประเทศ

มรภ.สงขลา ปลุกพลังอาสาสมัครพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา จับมือพุทธสมาคมฯ ปลุกพลังนักเรียน นักศึกษา เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ห่วงพระพุทธศาสนาถูกภัยทั้งภายนอกภายในคุกคาม ชวนชาวไทยร่วมปกป้องมรดกชาติ

มรภ.สงขลา สร้างความเข้าใจกลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ ปั้นเยาวชนต้นแบบ

มรภ.สงขลา ทำโครงการสร้างความเข้าใจกลุ่มเครือข่ายชายแดนใต้ พัฒนาการประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับเยาวชน หวังสร้างต้นแบบการสื่อสารเชิงบวก นำไปสู่ความรักในพื้นที่ปลายด้ามขวาน

นักศึกษานิเทศฯ มรภ.สงขลา ส่งหนังสั้น คำถามที่ไม่มีคำตอบ ตีแผ่เรื่องจริงชายแดนใต้

นักศึกษานิเทศฯ มรภ.สงขลา ส่งหนังสั้น“คำถามที่ไม่มีคำตอบ” ตีแผ่เรื่องจริงชายแดนใต้ คว้ารางวัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชน