มรภ.สงขลามรภ.สงขลา เตรียมจัดคอนเสิร์ต The Voice Project Album #1 โชว์กึ๋น นศ.ดนตรีสากล

นักศึกษาดนตรีสากลมรภ.สงขลา โชว์ศักยภาพ สร้างสรรค์ 20 บทเพลงใหม่ที่เป็นลิขสิทธ์ของตัวเอง ใช้ในคอนเสิร์ตThe Voice Project Album#1 สะท้อนมุมมองความรักหลากหลาย เศร้า เหงา ให้กำลังใจ ครบรส

มรภ.สงขลา อบรมทำโรตี-ซาลาเปา หยิบงานวิจัยใช้ประโยชน์ ปั้นผู้ประกอบการรายใหม่

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มรภ.สงขลา จัดอบรม 2 หลักสูตร ทำโรตี-ซาลาเปา ปั้นผู้ประกอบการรายใหม่ด้านอาหาร ชวนคนในชุมชนเรียนรู้กระบวนการทำจากร้านดัง ดึงงานวิจัยทางเกษตร คหกรรม ต่อยอดสร้างความเติบโตทางธุรกิจ

มรภ.สงขลา จดอนุสิทธิบัตร 2 ผลงานวิจัยทางเกษตร

มรภ.สงขลา จดอนุสิทธิบัตร 2 ผลงานวิจัยทางเกษตร เพาะปลาดุกบิ๊กลำพัน-พัฒนาผงหมักจากเปลือกมะละกอ

มรภ.สงขลา สร้าง ฝายรวมใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย ปลูกสำนึกเยาวชนจิตอาสา

มรภ.สงขลา สร้าง“ฝายรวมใจ”ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย สนองพระราชดำริในหลวง ร.9ปลูกสำนึกเยาวชนจิตอาสา