มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.หาดใหญ่ นำทีมเสริมความรู้ 10 ชุมชน ยกระดับการท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนใต้

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดท่องเที่ยวให้กับชุมชน

ม.หาดใหญ่พาสื่อไปปีนัง สัมภาษณ์ นศ.ดิษยะศริน ฟุ้งประสบการณ์ที่มาเลเซีย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชนเดินทางสู่ปีนัง เยือนมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia : USM) พูดคุยถึงประสบการณ์ในมาเลเซียกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่มาเรียนที่มาเลเซีย

ม.หาดใหญ่ จัด Hatyai Innovation Talk ครั้งที่ 1 เน้นสาระด้านเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดโครงการ “Hatyai Innovation Talk #1” พาวิทยากรผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมา TalkShow ให้สาระความรู้แก่น้องๆนักศึกษา หวังให้นักศึกษาต่อยอดความคิดและพัฒนาสู่ธุรกิจนวัตกรรม

ม.หาดใหญ่จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9