ม.หาดใหญ่ม.หาดใหญ่ จัด Hatyai Innovation Talk ครั้งที่ 1 เน้นสาระด้านเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดโครงการ “Hatyai Innovation Talk #1” พาวิทยากรผู้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมา TalkShow ให้สาระความรู้แก่น้องๆนักศึกษา หวังให้นักศึกษาต่อยอดความคิดและพัฒนาสู่ธุรกิจนวัตกรรม

ม.หาดใหญ่ ติวนี้เพื่อน้อง (ภาษาอังกฤษ) พาครูพี่นุ่น สอน Englishเจาะลึกข้อสอบ GAT

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการติวนี้เพื่อน้อง (ภาษาอังกฤษ) พาครูพี่นุ่น ณัชชานันท์ พีระณรงค์ เจ้าของเพจเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษชื่อดัง English AfterNoonZ มาสอนพร้อมเจาะลึกข้อสอบ GAT วิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการ The Idol Project ครั้งที่ 1 HU Ambassador

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เฟ้นหานักศึกษาสุดยอดพรีเซนเตอร์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ The Idol Project ครั้งที่ 1 HU Ambassador