ม.หาดใหญ่ม.หาดใหญ่ ติวนี้เพื่อน้อง (ภาษาอังกฤษ) พาครูพี่นุ่น สอน Englishเจาะลึกข้อสอบ GAT

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดโครงการติวนี้เพื่อน้อง (ภาษาอังกฤษ) พาครูพี่นุ่น ณัชชานันท์ พีระณรงค์ เจ้าของเพจเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษชื่อดัง English AfterNoonZ มาสอนพร้อมเจาะลึกข้อสอบ GAT วิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดโครงการ The Idol Project ครั้งที่ 1 HU Ambassador

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เฟ้นหานักศึกษาสุดยอดพรีเซนเตอร์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ The Idol Project ครั้งที่ 1 HU Ambassador

ม.หาดใหญ่ เติมความรู้จิตวิทยาการดูแลและการอยู่ร่วมกันกับวัยรุ่นในการศึกษายุค 4.0 ให้ครูแนะแนว

ม.หาดใหญ่ เติมความรู้จิตวิทยาการดูแลและการอยู่ร่วมกันกับวัยรุ่นในการศึกษายุค 4.0 ให้ครูแนะแนว