ม.อ.สนอ.สัมพันธ์ จัดแรลลี่สามัคคีจาก ม.อ.สู่ปราสาทหินพันยอด จ.สตูล

สนอ.สัมพันธ์ จัดแรลลี่สามัคคีจาก ม.อ.สู่ปราสาทหินพันยอด จ.สตูล

ม.อ.พาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรัง ดูงาน ย่านตาขาวโมเดล และ บ้านน้ำราบ

ม.อ.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน เยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของ ม.อ.วิทยาเขตตรัง ไปเยือนย่านตาขาวโมเดล พร้อมลงพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำราบ ปีนเขาจมป่า ล่องแพ ปล่อยพันธ์ม้าน้ำ เก็บขยะทะเลแหวก

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ My Journey to Stockholm

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "My Journey to Stockholm" โดย Prof. Sir J. Fraser Stoddart (Nobel Prize in Chemistry 2016)

50 ปี ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้

หลายคนอาจมีคำถามในใจว่าทำไมมหาวิทยาลัยบางแห่งมีอายุเกือบ 100 แต่ทำไม ม.อ.ที่มีอายุเพียง 50 ปี ถึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ นั่นเพราะที่อื่นเริ่มต้นจากโรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน ส่วนที่เป็นมหาวิทยาลัย ม.อ.เป็นที่แรกของภาคใต้