ยางสงขลา ดึงทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาราคายางพาราพร้อมพัฒนาเกษตรกรสู่ Thailand 4.0

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาราคายางพาราพร้อมพัฒนาเกษตรกร สู่ Thailand 4.0

เตรียมเสนอครม.ดันมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางเร่งด่วนหวังรักษาเสถียรภาพราคายาง

(15 ธันวาคม 2560) คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาระดับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้ราคายางเกิดเสถียรภาพ จะส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางเป็นหลัก หวังให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบครบวงจร เตรียมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี พร้อมเสนอ ครม.พิจารณาเห็นชอบโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) วงเงิน 20,000 ล้านบาทโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 15,000 ล้านบาท กระตุ้นลดพื้นที่ปลูกยาง อัดฉีด 4,000 บาทให้ชาวสวนยาง หวังเร่งรัดการโค่น ลดผลผลิต ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2561 ควบคู่กับการให้ภาครัฐหยุดกรีด 3 เดือน คาดว่าจะลดปริมาณผลผลิตยางแห้งประมาณ 1 แสนตันรวมทั้งเตรียมรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 2 แสนตัน ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 เพื่อป้อนเข้าสู่หน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รมว.เกษตร เชื่อมั่นการใช้ 3 มาตรการสำคัญจะช่วยให้ราคายางขยับสูงขึ้นได้

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์วางแผนการดำเนินงานส่งเสริมให้ราคาพืชผลของเกษตรกรดีขึ้น ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยเฉพาะเรื่องยางพารา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยขณะนี้ราคายางพาราอยู่ที่กิโลกรัมละ 46 - 47 บาท จึงได้วางมาตรการดำเนินการในเบื้องต้นเป็น 3 มาตรการ ดังนี้