วธ.วธ.สงขลา ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม กิจกรรมเสวนาการเพิ่มคุณภาพ และมูลค่าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

รมต.วธ.ร่วมสมโภชกฐินวัดโคกสมานคุณและชมการการแสดงโนราถวายความอาลัย

(4 พ.ย.59) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ เป็นประธานในพิธีสมโภชกฐินพระราชทาน ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง และร่วมรับชมการแสดง "มหกรรมโนรา พลังศิลปินรวมใจแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และในวันนี้ (5พ.ย.59) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวงด้วย