สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนผู้ประกอบการ ธุรกิจน้ำแข็ง ให้ระวังพฤติกรรมการค้า

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา แจ้งเตือนผู้ประกอบการ ธุรกิจน้ำแข็ง ให้ระวังพฤติกรรมการค้าที่อาจเข้าข่ายความผิดตาม พระราชบัญญัติการแข่งขันการค้า พ.ศ.2542

พาณิชย์สงขลา มุ่งสร้างชุมชนการค้า จัดประชุมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการในการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค มุ่งเป้าหมายคือการสร้างชุมชนการค้า สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดธุรกิจสู่ความยั่งยืน

http://news.gimyong.com/article/4952

บรรยากาศการแข่งขันกุ้งผัดสะตอ ในกิจกรรม ประกวดอาหารจานเด็ดในงาน "เทศกาลอาหารริมคลอง ตลาดน้ำคลองแห"จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา