หรรษาเจบีหรรษาเจบีอบรมพนักงานใหม่ มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มพูนทักษะการบริการ

จันทพัชร์ สุทธิสมิทธิ์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมหรรษา เจบี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม สำหรับพนักงานใหม่ ในหัวข้อ “มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มพูนทักษะการบริการ” ณ ห้องจุติ บี โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ เมื่อวันก่อน

หรรษาเจบีร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่

7 ก.ย. 2560 นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี จากประภัสสร จันทร์สุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส ในโอกาสร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่

เปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐

เปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐