หรรษาเจบีหรรษาเจบีร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่

7 ก.ย. 2560 นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ รับมอบกระเช้าแสดงความยินดี จากประภัสสร จันทร์สุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโส ในโอกาสร่วมพิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอหลังใหม่

เปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐

เปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐

โรงแรมหรรษา เจบี จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง

โรงแรมหรรษา เจบี จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง บริเวณสวนหย่อมของโรงแรม เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่๙และเทิดทูนราชวงศ์จักรี รัชกาลที่ ๑๐ โดยต้นดาวเรืองที่ปลูกในวันนี้จะพร้อมบานสะพรั่งช่วงตุลาคม ในช่วงที่มีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ