อบจ.อบจ.สงขลา ดึงอปท.ทั่วประเทศร่วมจัดเวทีวิชาการ รัฐธรรมนูญ 2560 กับการปฏิรูปท้องถิ่นไทย

อบจ.สงขลา เป็นเจ้าจัดประชุมทางวิชาการ "รัฐธรรมนูญ 2560 กับการปฏิรูปท้องถิ่นไทย" เชิญผู้แทนอปท.ทั่วประเทศร่วมเวที อ.เอนก ผู้นำอปท.ต้องร่วมกันสร้างท้องถิ่นนิยม สร้างความรู้จักและความภาคภูใจในท้องถิ่นตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอจังหวัด และภูมิภาค
(26 ม.ค.61) ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) จัดกิจกรรมการประชุมทางวิชาการ "รัฐธรรมูญ 2560 กับการปฏิรูปท้องถิ่นไทย" โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ เป็นประธานและร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง "ท้องถิ่นที่เป็นบ้านเมือง" นายนิพนธ์ บูญญามณี นายก อบจ.สงขลา กล่าวรายงานและต้อนรับผู้ร่วมงาน

อบจ.สงขลา รับรางวัลพระปกเกล้า ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม

12 พฤศจิกายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 จากศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายมิตร แก้วประดิษฐ์ ประธานสภา อบจ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความยินดี

อบจ.สงขลา ระดมเครื่อจักรกลขุดลอกผักตบชวาในคลองพื้นที่อำเภอนาหม่อม

นายกอบจ.สงขลา นำเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลร่วมขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและวัชพืชป้องกันน้ำท่วม เตรียมพร้อมรับฤดูฝนของภาคใต้ เดินหน้าทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลอย่างต่อเนื่อง

อบจ.สงขลา เดินหน้าสร้างถนนด้วยยางพาราหวังเพิ่มปริมาณการใช้ช่วยเหลือเกษตรกร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ขยายผลความสำเร็จโครงการก่อสร้างถนนลายางด้วยส่วนของยางพาราต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ขยายโครงการก่อสร้างเป็น 5 สายหลังถนน 2 สายที่สร้างใน 2 ปีแรกยังมีความมั่นคงแข็งแรงเผยขณะนี้หลายท้องถิ่นมาศึกษาดูงานและนำโครงการก่อสร้างไปขยายผลในพื้นที่เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา