อาชีวสงขลาอาชีวสงขลา ตั้งชมรมวิสาหกิจ เริ่มต้นสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการ

สนง. คลังจังหวัดสงขลา ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา จัดโครงการจัดตั้งชมรมวิสาหกิจ เริ่มต้นStart up Club เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการเป็นผู้ประกอบการ

อาชีวสงขลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช