อาสาตุ๊กตุ๊กชนจยย.ได้รับบาดเจ็บแล้วหลบหนี ถ.จุติอนุสรณ์ให้รร.เจบี

ที่มาอาสาสมัครพิทักษ์เมือง อำเภอ หาดใหญ่

กระบะชนเกาะกลางพลิกคว่ำใกล้บึงบึงศรีภูวนารถ หาดใหญ่

อาสาสมัครพิทักษ์เมือง อำเภอ หาดใหญ่