เทศบาลเมืองคอหงส์เทศบาลเมืองคอหงส์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561

เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองคอหงส์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2561 โดยนายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากนักเรียน และเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ การจับสลากมอบของรางวัลต่าง ๆ ให้กับเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

ทม.คอหงส์ วางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานใหม่ งบสร้างกว่า 150 ล้าน

เทศบาลเมืองคอหงส์ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์หลังใหม่ โดยสร้างเป็นอาคาร 5 ชั้น ใช้งบก่อสร้าง 150 ล้าน บาท รองรับการขยายตัวของโครงสร้างส่วนราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่

ทม.คอหงส์ ประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2560ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองคอหงส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการทำงานของกลุ่มพัฒนาสตรี ได้จัดให้มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ ผลการคัดเลือก นางกัญญา ทองรักษา ชุมชนบ้านคลองเตย 1 ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคอหงส์ ณ ห้องประชุมพญาหงส์ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์

ทม.คอหงส์ เปิดศูนย์ฯป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม

เทศบาลเมืองคอหงส์ เปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จัดย่อย 3 ศูนย์ดูแล พร้อมรองรับสถานการณ์สภาวะน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ได้