โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ต่างๆ และของขวัญปีใหม่ มอบกำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมบริจาคเวชภัณฑ์ต่างๆ และของขวัญปีใหม่ มอบกำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ซ้อมอุบัติภัยหมู่เตรียมความพร้อม กรณีผู้ป่วยได้รับสารเคมี

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ซ้อมอุบัติภัยหมู่เตรียมความพร้อม! กรณีผู้ป่วยได้รับสารเคมี

รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ ฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยอากาศยาน

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ฝึกซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยอากาศยาน

28 ต.ค.60 รู้ทันภูมิแพ้ฉบับแม่ท้อง...และการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน ที่ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่

ห้องเรียนคุณแม่ : ตอน "รู้ทันภูมิแพ้ฉบับแม่ท้อง...และการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน" .... สำรองที่นั่ง คลิ๊ก >>> https://goo.gl/13hveF #ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ