โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ให้การต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก

โรงแรมเซ็นทาราให้การต้อนรับ คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก

โรงแรมเซ็นทาราให้การต้อนรับ ต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี

โรงแรมเซ็นทาราให้การต้อนรับ ต้อนรับ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี

โรงแรมเซ็นทาราให้การต้อนรับ ต้อนรับ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ และนายภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ให้การต้อนรับ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและให้เกียรติพักที่โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่

โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ให้การต้อนรับ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร

นายจิระพงษ์ สังข์ทอง ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก พร้อมนางสาวกรรัชนันท์ เรือนเพ็ชร์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ ให้การต้อนรับพล.ท. ธนเดช เหลืองทองคำ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในอำเภอหาดใหญ่ และให้เกียรติเข้าพักที่ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ เมื่อเร็วนี้