โรงไฟฟ้าหมอสุภัทร โพสเฟสโชว์ผลงานการติดตั้งแผงโซลาร์เซลลดค่าไฟกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ โพสเฟสบุ๊คโชว์ผลงานการติดตั้งแผงโซลาร์เซลและการใช้มาตรการประหยัดพลังงาน สามารถลดค่าไปลงได้มากกว่า 5 หมื่นบาทต่อเดือน โดยมีข้อความดังนี้

ผู้ว่าการ กฟผ. ยืนยันให้ความสำคัญวิถีชุมชนในโครงการเทพา

ผู้ว่าการ กฟผ. พบผู้นำชุมชนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา เปิดใจ จำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าในภาคใต้ เพราะกำลังผลิตสำรองในพื้นที่น้อยเกินไป เชื่อมั่น “เทพาโมเดล” จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องท้องถิ่นที่เกิดจากความต้องการของชุมชนเอง และยินดีรับฟังความเห็นต่าง เพราะจะช่วยให้โครงการมีความรอบคอบยิ่งขึ้น

โรงไฟฟ้าจะนะต้อนรับกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพฯ เยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน

โรงไฟฟ้าจะนะต้อนรับกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนสนับสนุน

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกับชุมชนนาทับจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ-ปลูกป่าชายเลน

โรงไฟฟ้าจะนะร่วมกับชุมชนนาทับจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ-ปลูกป่าชายเลน