โอเดียนโอเดียนร่วมกับพันธมิตร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ทำดีเพื่อพ่อ

โอเดียนร่วมกับพันธมิตร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ทำดีเพื่อพ่อ

โอเดียนฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ ปี 60

ห้างสรรพสินค้าโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ จัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟในสถานประกอบการ ประจำปี 2560 เน้นย้ำพนักงานทุกคนทราบถึงหน้าที่และวิธีปฎิบัติตนที่ถูกต้องในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

โอเดียนชวนชมเชียร์ กระโดดเชือกประเภททีม และ แอร์โรบิคด้านซ์

โอเดียนชวนชมเชียร์ “กระโดดเชือกประเภททีม” และ แอร์โรบิคด้านซ์

ประเดิมงานแรก นฤมล พัฒนรัฐ เปิดงานรับบริจาคโลหิต ทำดีเพื่อพ่อ

ประเดิมงานแรกนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดสงขลาคนใหม่ เปิดงานรับบริจาคโลหิต ทำดีเพื่อพ่อ