เศรษฐกิจบ้านเรา

สงขลา เปิด จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย ณ สถานีบริการนามัน ปตท. ปีที่ 2

เมื่อ: 11:25 น. 1 ก.พ. 62   1407 ครั้ง

จังหวัดสงขลา เปิด จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย ณ สถานีบริการนามัน ปตท. ปีที่ 2 มุ่งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

IMG_0343.jpg

ช่วงบ่ายวันนี้ (31 ม.ค. 62) นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด "จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราพัฒนาเกษตรกรไทย" ณ สถานีบริการนามัน ปตท. ปีที่ 2 โดยมี นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ พร้อมด้วย นายสุรชัยบุญวรรโณ รักษาการผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง และนายอภิเดช เชาวลิต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรการยางแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ

 

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง และทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมยางพาราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่มีการนำยางพารามาใช้ในประเทศเพียงร้อยละ 15 ของปริมาณยางที่ผลิตได้ทั้งหมด เมื่อความต้องการใช้ยางพาราของตลาดโลกลดลง จึงส่งผลกระทบต่อราคายางพารา ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องราคา และสร้างความสมดุลด้านปริมาณผลผลิต 

ดังนั้น การยางแห่งประเทศไทย จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันในรูปแบบสถาบันเกษตรกร เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิ่มมูลค่า และยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรในการหาพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราภายใต้โครงการ “จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราพัฒนาเกษตรกรไทย” และสถานีบริการน้ำมันปตท.ปีที่ 2 โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกัน ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย และสถานีบริการน้ำมัน ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) ซึ่งคาดว่าจะเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการหาพื้นที่จำหน่าย เพิ่มรายได้ มีช่องทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตรง ตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

 

นายสุรชัย บุญวรรโณ รักษาการผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า แม้ปัจจุบันโลกยังคงมีความต้องการใช้ยางที่มากขึ้น และมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยเองก็เป็นผู้ครองตลาดด้านยางพารา แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมุ่งเน้นการส่งออก โดยเฉพาะในรูปของวัตถุดิบ ปัจจุบันมีการใช้ยางพาราในประเทศที่ร้อยละ15 และเน้นการพัฒนาที่ต้นน้ำเป็นหลัก ซึ่งสร้างความเสียเปรียบทางการค้า ไม่สามารถกำหนดราคา หรือต่อรองกับประเทศผู้ใช้ยางได้เท่าที่ควร รัฐบาลจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ยางภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การยางแห่งประเทศไทย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันในรูปแบบสถาบันเกษตรกร เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิ่มมูลค่า อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรมากมาย ทั้งการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เสาหลักกิโลผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสุขภาพ นอกจากนั้นยังช่วยในการหาพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เข้าถึงได้ง่ายอย่างเช่น สถานีบริการน้ำมัน ภายใต้โครงการ "จุดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย" ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ปีที่ 2 โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน)

สำหรับจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา ณ สถานีบริการน้ำมัน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เปิดดำเนินการมาแล้ว 2 ปี จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสถาบันเกษตรกร เช่น หมอนยางพารา รองเท้ายางพารา เตียง ยางพารา พรมรองละหมาดอาสนะ และอื่นๆ สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ยางพาราครบทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สามารถยกระดับรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างมาก

IMG_0688.jpgIMG_0337.jpgIMG_0333.jpgIMG_0329.jpg

ข่าวโดย สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน  31 ม.ค. 62

 
เมื่อ: 11:25 น. 1 ก.พ. 62   1407 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
รมช.มหาดไทยประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อัคคีภัยในพื้นที่ตำบลปากรอและตรวจเยี่ยมพื้นที่เกิดอัคคีภัยป่าเสม็ดตำบลปากรอ อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา
เมื่อ: 07:53ข่าวสารบ้านเรา
ชาวสงขลา นับหมื่นคน หลอมดวงใจ ร่วมโครงการ "๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์"
เมื่อ: 11:51ข่าวสารบ้านเรา
​อัยย๊ะ พัทลุง บูมท่องเที่ยวชุมชนขนสินค้าดีที่เที่ยวเด่นยกมาไว้ที่หาดใหญ่ ชวนทุกคนไปเที่ยวกัน ​
เมื่อ: 11:35เศรษฐกิจบ้านเรา
รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
เมื่อ: 09:30ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10842 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3551 ครั้ง
 3. ก้านยาวโล 20 สนหม้าย
  3054 ครั้ง
 4. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1852 ครั้ง
 5. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1657 ครั้ง
 6. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1559 ครั้ง
 7. เชิญร่วมโครงการ 99 ปี ล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 24 ส.ค.นี้
  1490 ครั้ง
 8. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  1473 ครั้ง
 9. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1256 ครั้ง
 10. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1224 ครั้ง
 1. รมช.มหาดไทยประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อัคคีภัยในพื้นที่ตำบลปากรอและตรวจเยี่ยมพื้นที่เกิดอัคคีภัยป่าเสม็ดตำบลปากรอ อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 2. ชาวสงขลา นับหมื่นคน หลอมดวงใจ ร่วมโครงการ "๙๙ ปี ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์"
  0 ครั้ง
 3. ​อัยย๊ะ พัทลุง บูมท่องเที่ยวชุมชนขนสินค้าดีที่เที่ยวเด่นยกมาไว้ที่หาดใหญ่ ชวนทุกคนไปเที่ยวกัน ​
  0 ครั้ง
 4. รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
  0 ครั้ง
 5. ศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
  0 ครั้ง
 6. ผู้ว่าฯ ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการขยะขับเคลื่อนสงขลา เป็นเมืองปลอดขยะอย่างยั่งยืน
  0 ครั้ง
 7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบสภาพการจ้างของแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 8. สงขลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ
  0 ครั้ง
 9. ​สธ.สงขลา เน้นย้ำ 3 เก็บ เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกัน 3 โรคอันตราย
  0 ครั้ง
 10. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง