เศรษฐกิจบ้านเรา

สงขลา เปิด จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย ณ สถานีบริการนามัน ปตท. ปีที่ 2

เมื่อ: 11:25 น. 1 ก.พ. 62   1081 ครั้ง

จังหวัดสงขลา เปิด จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย ณ สถานีบริการนามัน ปตท. ปีที่ 2 มุ่งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

IMG_0343.jpg

ช่วงบ่ายวันนี้ (31 ม.ค. 62) นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด "จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราพัฒนาเกษตรกรไทย" ณ สถานีบริการนามัน ปตท. ปีที่ 2 โดยมี นายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอบางกล่ำ พร้อมด้วย นายสุรชัยบุญวรรโณ รักษาการผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง และนายอภิเดช เชาวลิต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรการยางแห่งประเทศไทย ร่วมให้การต้อนรับ

 

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง และทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมยางพาราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตและส่งออกยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่มีการนำยางพารามาใช้ในประเทศเพียงร้อยละ 15 ของปริมาณยางที่ผลิตได้ทั้งหมด เมื่อความต้องการใช้ยางพาราของตลาดโลกลดลง จึงส่งผลกระทบต่อราคายางพารา ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องราคา และสร้างความสมดุลด้านปริมาณผลผลิต 

ดังนั้น การยางแห่งประเทศไทย จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันในรูปแบบสถาบันเกษตรกร เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิ่มมูลค่า และยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรในการหาพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราภายใต้โครงการ “จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราพัฒนาเกษตรกรไทย” และสถานีบริการน้ำมันปตท.ปีที่ 2 โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกัน ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย และสถานีบริการน้ำมัน ปตท.น้ำมัน และการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) ซึ่งคาดว่าจะเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการหาพื้นที่จำหน่าย เพิ่มรายได้ มีช่องทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตรง ตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น

 

นายสุรชัย บุญวรรโณ รักษาการผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า แม้ปัจจุบันโลกยังคงมีความต้องการใช้ยางที่มากขึ้น และมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยเองก็เป็นผู้ครองตลาดด้านยางพารา แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมุ่งเน้นการส่งออก โดยเฉพาะในรูปของวัตถุดิบ ปัจจุบันมีการใช้ยางพาราในประเทศที่ร้อยละ15 และเน้นการพัฒนาที่ต้นน้ำเป็นหลัก ซึ่งสร้างความเสียเปรียบทางการค้า ไม่สามารถกำหนดราคา หรือต่อรองกับประเทศผู้ใช้ยางได้เท่าที่ควร รัฐบาลจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ยางภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การยางแห่งประเทศไทย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มกันในรูปแบบสถาบันเกษตรกร เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา เพิ่มมูลค่า อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกรมากมาย ทั้งการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่หลากหลาย เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เสาหลักกิโลผลิตภัณฑ์ยางเพื่อสุขภาพ นอกจากนั้นยังช่วยในการหาพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เข้าถึงได้ง่ายอย่างเช่น สถานีบริการน้ำมัน ภายใต้โครงการ "จุดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยางพารา พัฒนาเกษตรกรไทย" ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ปีที่ 2 โดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง การยางแห่งประเทศไทย และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จ้ากัด (มหาชน)

สำหรับจุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางพารา ณ สถานีบริการน้ำมัน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เปิดดำเนินการมาแล้ว 2 ปี จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสถาบันเกษตรกร เช่น หมอนยางพารา รองเท้ายางพารา เตียง ยางพารา พรมรองละหมาดอาสนะ และอื่นๆ สามารถยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางให้ดีขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ยางพาราครบทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สามารถยกระดับรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างมาก

IMG_0688.jpgIMG_0337.jpgIMG_0333.jpgIMG_0329.jpg

ข่าวโดย สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา รายงาน  31 ม.ค. 62

 
เมื่อ: 11:25 น. 1 ก.พ. 62   1081 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ ม.หาดใหญ่ พาสื่อ ตามรอยแอพฯท่องเที่ยวพัทลุง ภายใต้ชื่อ มาตะเมืองลุง
เมื่อ: 16:34รอบรั้วการศึกษา
เตือนผู้ลงเล่นน้ำทะเลหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ ระวังอันตรายจากแมงกระพรุนพิษ
เมื่อ: 15:38ประชาสัมพันธ์
รองผู้ว่าฯ เปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
เมื่อ: 15:26ประชาสัมพันธ์
ผอ.เขตพื้นที่ประถมสตูล หอบหัวใจลงบูโหลน รร.ในพระราชดำริ
เมื่อ: 15:22รอบรั้วการศึกษา

 1. เก๋งเสียหลักพุ่งเข้าร้านเฟอร์นิเจอร์ย่านคลองหวะ เกิดไฟไหม้ตามมาเสียหายทั้งหลัง
  19200 ครั้ง
 2. ชนระเนระนาดรวม 6คัน หน้าหาดทองแอร์ ถ.ราษฎร์อุทิศเขต8 หาดใหญ่ เจ็บ 2ราย
  16213 ครั้ง
 3. เตรียมเปิดสงขลา Government Center ยก 7 หน่วยราชการมาบริการที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
  9998 ครั้ง
 4. เปิดรายชื่อผู้สมัครสส.สงขลา ทั้ง 8เขตเลือกตั้ง 270คน 47พรรคการเมือง
  8924 ครั้ง
 5. ตรวจค้นเป้าหมายบ้านหัวเขา สิงหนคร ยึดใบกระท่อม 70กก.ยาแก้ไอ 202ขวด
  7666 ครั้ง
 6. ปชป.ป่วนจนนาทีสุดท้าย ไพร ทิ้งเก้าอี้นายกหาดใหญ่เตรียมลงสส.เขต3 ยันไม่ขัดแย้งกับวิรัตน์
  5512 ครั้ง
 7. รพ.ม.อ. พร้อมเป็น Smart Hospital เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ ครบวงจร Check up Center
  5227 ครั้ง
 8. สยบข่าวมั่ว วิรัตน์ กัลยาศิริ ยืนยันแข็งแรงดีพร้อมลงสมัครสส.เขต3 เหมือนเดิม
  4760 ครั้ง
 9. ​ส่องสนามเขต2 พื้นที่ไข่แดงแห่งสงขลาสมรภูมิของคนรุ่นใหม่เปิดศึกวัดใจชาวหาดใหญ่
  3747 ครั้ง
 10. ไม่ตามอาเซียนแล้ว ม.อ.จะขยับเวลาเปิดเทอมกลับไปแบบเดิมตั้งแต่ปี 63
  2983 ครั้ง
 1. ​ ม.หาดใหญ่ พาสื่อ ตามรอยแอพฯท่องเที่ยวพัทลุง ภายใต้ชื่อ มาตะเมืองลุง
  0 ครั้ง
 2. เตือนผู้ลงเล่นน้ำทะเลหาดสมิหลา-ชลาทัศน์ ระวังอันตรายจากแมงกระพรุนพิษ
  0 ครั้ง
 3. รองผู้ว่าฯ เปิดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
  0 ครั้ง
 4. ผอ.เขตพื้นที่ประถมสตูล หอบหัวใจลงบูโหลน รร.ในพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 5. ​ผู้ว่าฯ เป็นประธานบำเพ็ญกุศลครบ 100 วันแห่งการมรณภาพพระเทพญาณโมลี วัดทรายขาว
  0 ครั้ง
 6. ​ตั้งชุดสืบสวน 4 หน่วยคลี่คลายคดีลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานดับคาบ้านที่ทุ่งหวัง สงขลา
  0 ครั้ง
 7. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดงาน วัน ม.หาดใหญ่ รักษ์โลก HU Green Day
  0 ครั้ง
 8. ฝ่ายปกครองบุกตรวจผับดังหาดใหญ่ พบนักเที่ยวฉี่ม่วง 41ราย เยาวชน 26 และยาเสพติดภายในร้าน
  0 ครั้ง
 9. เกิดเหตุคนร้ายยิงทหารพรานเสียชีวิตภายในบ้านพักขณะที่กำลังนั่งดูทีวีอยู่หน้าบ้าน
  0 ครั้ง
 10. เปิดใช้แพขนานยนต์ลำใหม่ อบจ.10 แก้ปัญหาการจราจรช่วงเร่งด่วน ข้ามฝั่งสงขลา-สิงหนคร
  0 ครั้ง