รอบรั้วการศึกษา

หน่วยงานการศึกษาร่วมลงนาม MOU การพัฒนาสานฝันการศึกษาจังหวัดภาคใต้และชายแดนใต้

เมื่อ: 13:36 น. 23 เม.ย. 62   1018 ครั้ง

รมช.ศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสานฝันการศึกษาจังหวัดภาคใต้และชายแดนใต้ ระหว่าง สอศ. กศน. และสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้และแนวทางการสร้างความร่วมมือ

ณ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาสานฝันการศึกษาจังหวัดภาคใต้และชายแดนใต้ ระหว่าง สอศ. กศน. และสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดร. ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายมนัสฌาน์ ชูเชิด เลขานุการสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้ โดยมีคณะผู้บริหารสภานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้ยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาโดยให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สามเหลี่ยมเศรษฐกิจมันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการศึกษาในมิติต่างๆให้กับเยาวชน พัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็ง และความมันคงของชุมชนและสังคม โดยขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติงานองค์กรหลักสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่ง เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพในแต่ละระดับการศึกษาในด้านการส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาขีดความสามารถทักษะด้านการกีฬา เนื่องจากเยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ชื่นชอบการเล่นกีฬาหลากหลายประเภท

กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดให้มีโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนนักเรียนนักศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อายุไม่เกิน 18 ปี เข้าแข่งขัน MOE CUP U18 ขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมีเยาวชนนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 200 ทีมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ และในปี พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้มีการแข่งขันฟุตบอลเยาวขนนักเรียนนักศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อายุไม่เกิน 19 ปี เข้าแข่งขัน MOE CUP U19 และในปีเดียวกันได้มอบหมายให้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมสานฝันการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จัดการแข่งขันฟุตบอล MOE CHAMPION CUP โดยการนำแชมป์ฟุตบอลจากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ของนักเรียนนักศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาร่วมแข่งข้นเพื่อชิงถ้วยเกียรติยศ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลาที่ผ่านมา

สำหรับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้, พัฒนาเยาวชนด้านกีฬาโดยสมาคมสานฝันการศึกษาชายแดนใต้, พัฒนาการศึกษาและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการพัฒนาตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ

จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมฟุตบอลทีมเสือใต้ยูไนเต็ด เพื่อมุ่งหวังที่จะส่งเสริม สนันสนุนนักกีฬา รวมทั้งครูพลศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีอุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป

ข่าวโดย ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว ประชา -อรรถวุฒิ/ภาพ 22 เม.ย. 62 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

 
เมื่อ: 13:36 น. 23 เม.ย. 62   1018 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
นายหัวชวน เปิดงานม.อ.วิชาการท่ามกลางนักเรียนและผู้สนใจร่วมงานอย่างเนืองแน่น
เมื่อ: 11:52รอบรั้วการศึกษา
​กฟผ.จะนะ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
เมื่อ: 10:04ประชาสัมพันธ์
​ตม.เสริมกำลังประจำการเพิ่ม 59 อัตราหวังแก้ปัญหาความล่าช้าของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
เมื่อ: 09:41เศรษฐกิจบ้านเรา
​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
เมื่อ: 14:40เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10369 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3296 ครั้ง
 3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1517 ครั้ง
 4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1255 ครั้ง
 5. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1214 ครั้ง
 6. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1195 ครั้ง
 7. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  1192 ครั้ง
 8. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1188 ครั้ง
 9. อดีตสส.​ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ผลักดันสร้างถนนเลียบชายทะเลสิงหนคร-ระโนด
  1164 ครั้ง
 10. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน สลากออมทรัพย์ ลุ้นอย่างไรให้ตอบโจทย์
  1028 ครั้ง
 1. นายหัวชวน เปิดงานม.อ.วิชาการท่ามกลางนักเรียนและผู้สนใจร่วมงานอย่างเนืองแน่น
  0 ครั้ง
 2. ​กฟผ.จะนะ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กๆ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 3. ​ตม.เสริมกำลังประจำการเพิ่ม 59 อัตราหวังแก้ปัญหาความล่าช้าของด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
  0 ครั้ง
 4. ​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
  0 ครั้ง
 5. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
  0 ครั้ง
 6. โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
  0 ครั้ง
 7. สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
  0 ครั้ง
 8. ​มรภ.สงขลา เปิดเวทีประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 9. ​ประสบการณ์คุณครูฝึกสอนมือใหม่ "ครูนิว" ทำไมถึงเลือกไปฝึกสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 10. ​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
  0 ครั้ง