ประชาสัมพันธ์

เกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับจังหวัดตรัง จัดงาน Field Dayเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 62

เมื่อ: 13:37 น. 4 พ.ค. 62   1457 ครั้ง

เกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับจังหวัดตรัง จัดงาน Field Dayเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 62

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2562 ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน 882 ศูนย์(14 จังหวัดภาคใต้ มี 151 ศูนย์) ต้องดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ได้ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บริการทางการเกษตรตามภารกิจ และเผื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่

การจัดงาน Field Day ในครั้งนี้ ดำเนินการในพื้นที่ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งมีพืชหลักคือยางพาราและมี นายมนตรี จั่นจตุรพันธ์ เป็นเกษตรกรต้นแบบการจัดสถานีเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในวันนี้ ประกอบด้วย 5 สถานี ดังนี้ สถานีที่ 1 การดูแลรักษายางพาราที่ถูกต้องและเหมาะสมสถานีที่ 2 การจัดการดินปุ๋ยยางพาราที่ถูกต้องและเหมาะสมสถานีที่ 3 การป้องกันและกำจัดโรคที่สำคัญของยางพารา สถานีที่ 4 การรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาการตลาดยางพาราสถานีที่ 5 อาชีพเสริมรายได้ (การเลี้ยงแพะ และการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย)

สำหรับการเปิดงาน Field Day ในวันนี้นายนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้กล่าวว่า การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรในการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีฤดูกาลใหม่และเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จัก และใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ นำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต เพิ่มมูลค่าการผลิต ตลอดจนการเชื่อมโยงตลาด และในพื้นที่จังหวัดตรัง เกษตรกรส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารา จึงเป็นการเริ่มต้นฤดูเปิดกรีดยางพารา เกษตรกรได้มาศึกษาหาความรู้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ไปปรับใช้ในการทำสวนยางพาราของตนเอง

ในการนี้นายมานพแก้วอัมพร เกษตรจังหวัดตรัง ได้กล่าวว่า งาน Field Day ในวันนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บริการในรูปแบบคลินิกเกษตรเป็นกิจกรรมเสริม ประกอบด้วย คลินิกปุ๋ย คลินิกพืช คลินิกประมง คลินิกปศุสัตว์ คลินิกสหกรณ์ คลินิกปัญชี คลินิกขยายพันธุ์พืช คลินิกอารักขาพืช และคลิกนิกชลประทาน ตลอดจนมีภาคเอกชน และกลุ่มสถาบันเกษตรร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายปัจจัยการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร

 
เมื่อ: 13:37 น. 4 พ.ค. 62   1457 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
เมื่อ: 14:40เศรษฐกิจบ้านเรา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
เมื่อ: 13:51G-SPECIAL
โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
เมื่อ: 13:43รอบรั้วการศึกษา
สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
เมื่อ: 13:39คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10194 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3172 ครั้ง
 3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1403 ครั้ง
 4. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1190 ครั้ง
 5. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1170 ครั้ง
 6. อดีตสส.​ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ผลักดันสร้างถนนเลียบชายทะเลสิงหนคร-ระโนด
  1157 ครั้ง
 7. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1126 ครั้ง
 8. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1078 ครั้ง
 9. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน สลากออมทรัพย์ ลุ้นอย่างไรให้ตอบโจทย์
  1018 ครั้ง
 10. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  995 ครั้ง
 1. ​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
  0 ครั้ง
 2. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
  0 ครั้ง
 3. โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
  0 ครั้ง
 4. สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เปิดเวทีประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 6. ​ประสบการณ์คุณครูฝึกสอนมือใหม่ "ครูนิว" ทำไมถึงเลือกไปฝึกสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 7. ​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​ปภ.สงขลา ผนึกกำลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหมวดทางหลวงกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ พร้อมประชุมสรุปวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 9. ใครว่าท่องเที่ยวสงขลาแย่ โปรดดูใหม่เราทำรายได้ท่องเที่ยวเติบโตสุดในครึ่งแรกปี 62
  0 ครั้ง
 10. เอไอเอส ผนึก วิศวะ จุฬาฯ-ม.อ.เดินหน้าทดสอบ 5G VDO Call ข้ามภูมิภาค ครั้งแรก! จากกรุงเทพฯ ถึง หาดใหญ่
  0 ครั้ง