ข่าวสารบ้านเรา

สงขลา ลงพื้นที่หาดใหญ่และคลองหอยโข่ง ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสำคัญ

เมื่อ: 15:49 น. 16 พ.ค. 62   160 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 คณะทำงาน ชุดที่ 1 พร้อมลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อให้การบริหารราชการ และการปฎิบัติราชการของจังหวัดเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ เกิดสัมฤทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

วานนี้ (15 พ.ค. 62) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 คณะทำงาน ชุดที่ 1 พร้อมลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ในช่วงเช้า และอำเภอคลองหอยโข่งในช่วงบ่าย โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นายนิยม สองแก้ว แรงงานจังหวัดสงขลา , นายสมศักดิ์จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ , ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอคลองหอยโข่ง , นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 เพื่อพัฒนาจังหวัดจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพื้นที่จังหวัดสงขลา งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ) และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้การบริหารราชการและการปฎิบัติราชการของจังหวัดเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ เกิดสัมฤทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว และแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด จังหวัดสงขลา จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ในช่วงบ่ายคณะทำงาน ชุดที่ 1 ได้มีการลงพื้นที่ประชุมร่วมกับนายอำเภอและส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อติดตามการดำเนินโครงการสำคัญของจังหวัดสงขลาที่ได้รับงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 และโครงการที่ได้รับงบประมาณและโครงการของส่วนราชการที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่งที่ยังไม่แล้วเสร็จ อาทิ โครงการภายใต้แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ โครงการการยกระดับหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาตามแผนชุมชนจังหวัดสงขลา : กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านควนกบ , โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับหมู่บ้านตามแผนชุมชน : กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติคคอนกรีต สายทางสนามกีฬาบ้านเหนือ , โครงการพัฒนาระบบน้ำอุปโภคบริโภค อำเภอคลองหอยโข่ง : กิจกรรมขยายเขตการให้บริการน้ำประปา (วางท่อประปา) , โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : กิจกรรมขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง เข้าร่วมโครงการปี 2559 และโรงเรียนบ้านปลักคล้า ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง เข้าร่วมโครงการปี 2561 เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ข่าวโดย สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 15:49 น. 16 พ.ค. 62   160 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ in Memory"​
เมื่อ: 15:56รอบรั้วการศึกษา
เกิดเหตุคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมีเรื่องและใช้มีดแทงเด็กปั้มได้รับบาดเจ็บ มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ตลอด
เมื่อ: 15:51ข่าวสารบ้านเรา
ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
เมื่อ: 15:37รอบรั้วการศึกษา
มรภ.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. “ราชภัฏ” ทั่วประเทศ สุดยิ่งใหญ่
เมื่อ: 15:34รอบรั้วการศึกษา

 1. นาหม่อม รักไร้พรมแดน ทอมหล่อสุดเท่แต่งงานกับเจ้าสาวสุดสวยท่ามกลางความชื่นมื่นทั้ง 2ฝ่าย
  32051 ครั้ง
 2. ขนส่งสงขลาแห่งที่2 (หาดใหญ่)​แจ้งเลื่อนการย้ายกลับมาเปิดที่เดิมออกไปก่อน
  10488 ครั้ง
 3. ​ไม่ทนแล้ว ถาวร-นายกชาย แจ้งความโรงงานแอบปล่อยน้ำเสียลงคลอง ด้านผู้ว่าฯ เรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องประชุมด่วน
  7831 ครั้ง
 4. เปิดใหม่โรงแรมดับเบิ้ลยูทรี ( W3 hotel ) สวยหรู7 ชั้น เผยห้อง 5 รูปแบบแห่งการพักผ่อน
  7740 ครั้ง
 5. เด็ก1ขวบติดในรถเก๋ง แม่ไม่ยอมให้ทุบกระจกและจะเอาเรื่องคนที่ช่วยทำให้รถมีรอยขูดขีด
  7011 ครั้ง
 6. ทรัพย์สิน 175 ล.‘ไพร พัฒโน’ก่อนถูก ป.ป.ช.สอบเชิงลึก-โดนฟันหาทุนซื้อทองคำปิดองค์พระ
  5305 ครั้ง
 7. ​ลูกบ้านอิงกมลบ้านพรุ รวมตัวร้องเร่งแก้ปัญหาฝุ่นจาก 2โรงงานใหญ่ทำสุขภาพย่ำแย่
  5267 ครั้ง
 8. หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
  4508 ครั้ง
 9. จับได้แล้วผู้ต้องหายิงถล่มอดีตสารวัตรกำนันกลางตลาดควนเนียง ผบช.ภ.9 นำทำแผนที่เกิดเหตุ
  4498 ครั้ง
 10. เปิดตลาดถนนคนเดิน อู่หลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดวัฒนธรรมจีนหนึ่งเดียวในสงขลาที่ด่านนอก
  3976 ครั้ง
 1. ขอเชิญชวนผู้สนใจ ประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ "50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ in Memory"​
  0 ครั้ง
 2. เกิดเหตุคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างมีเรื่องและใช้มีดแทงเด็กปั้มได้รับบาดเจ็บ มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ตลอด
  0 ครั้ง
 3. ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่บริการวิชาการ ให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านคีรีวง
  0 ครั้ง
 4. มรภ.สงขลา จัดสัมมนาเครือข่ายสมาพันธ์นิสิต นศ. “ราชภัฏ” ทั่วประเทศ สุดยิ่งใหญ่
  0 ครั้ง
 5. โอกาสเป็นนักเตะอาชีพมาแล้ว ร่วมเปิดประสบการณ์ระดับเจลีก ในโครงการ ยูเมะพลัส โรดทู เซเรโซ่ ปี 2
  0 ครั้ง
 6. ชาวสงขลาร่วมชมการแสดงงานมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างคึกคัก
  0 ครั้ง
 7. จับได้แล้ว2คนร้าย ตามตีและแทงพนักงานในหาดใหญ่ที่เดินเล่นมือถือ สารภาพคนตีเพิ่งออกจากคุก
  0 ครั้ง
 8. เกิดอุบัติเหตุรถตู้โดยสารสายหาดใหญ่-สตูล ชนต้นไม้กลางถนนสายเอเชียแถวบางกล่ำ
  0 ครั้ง
 9. กปภ.เขต 5 รักษ์ชุมชน จัดกิจกรรมวางซึ้งกอ สร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล@เก้าเส้งสงขลา
  0 ครั้ง
 10. เปิดโอกาสธุรกิจฮาลาล ชวนผู้ประกอบการร่วมออกบูธในงานWorld HAPEX 2019
  0 ครั้ง