ข่าวสารบ้านเรา

สงขลา ลงพื้นที่หาดใหญ่และคลองหอยโข่ง ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสำคัญ

เมื่อ: 15:49 น. 16 พ.ค. 62   271 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 คณะทำงาน ชุดที่ 1 พร้อมลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อให้การบริหารราชการ และการปฎิบัติราชการของจังหวัดเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ เกิดสัมฤทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

วานนี้ (15 พ.ค. 62) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 คณะทำงาน ชุดที่ 1 พร้อมลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ในช่วงเช้า และอำเภอคลองหอยโข่งในช่วงบ่าย โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ นายนิยม สองแก้ว แรงงานจังหวัดสงขลา , นายสมศักดิ์จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ , ว่าที่ร้อยตรี สมบัติ สิงห์คาร นายอำเภอคลองหอยโข่ง , นายธีระเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 เพื่อพัฒนาจังหวัดจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ ประกอบด้วย โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพื้นที่จังหวัดสงขลา งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ) และงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อให้การบริหารราชการและการปฎิบัติราชการของจังหวัดเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ เกิดสัมฤทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว และแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด จังหวัดสงขลา จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ในช่วงบ่ายคณะทำงาน ชุดที่ 1 ได้มีการลงพื้นที่ประชุมร่วมกับนายอำเภอและส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอคลองหอยโข่ง เพื่อติดตามการดำเนินโครงการสำคัญของจังหวัดสงขลาที่ได้รับงบประมาณงบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2561 และ 2562 และโครงการที่ได้รับงบประมาณและโครงการของส่วนราชการที่ดำเนินการในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่งที่ยังไม่แล้วเสร็จ อาทิ โครงการภายใต้แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ โครงการการยกระดับหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาตามแผนชุมชนจังหวัดสงขลา : กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านควนกบ , โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับหมู่บ้านตามแผนชุมชน : กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติคคอนกรีต สายทางสนามกีฬาบ้านเหนือ , โครงการพัฒนาระบบน้ำอุปโภคบริโภค อำเภอคลองหอยโข่ง : กิจกรรมขยายเขตการให้บริการน้ำประปา (วางท่อประปา) , โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : กิจกรรมขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง เข้าร่วมโครงการปี 2559 และโรงเรียนบ้านปลักคล้า ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง เข้าร่วมโครงการปี 2561 เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ข่าวโดย สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 15:49 น. 16 พ.ค. 62   271 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
เมื่อ: 14:40เศรษฐกิจบ้านเรา
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
เมื่อ: 13:51G-SPECIAL
โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
เมื่อ: 13:43รอบรั้วการศึกษา
สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
เมื่อ: 13:39คอลัมน์แนะนำ

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10198 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3173 ครั้ง
 3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1405 ครั้ง
 4. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1190 ครั้ง
 5. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1170 ครั้ง
 6. อดีตสส.​ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว ผลักดันสร้างถนนเลียบชายทะเลสิงหนคร-ระโนด
  1157 ครั้ง
 7. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1127 ครั้ง
 8. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1079 ครั้ง
 9. การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน สลากออมทรัพย์ ลุ้นอย่างไรให้ตอบโจทย์
  1018 ครั้ง
 10. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  997 ครั้ง
 1. ​สส.ศาสตรา วอนทุกฝ่ายช่วยกันสร้างจุดขายใหม่เมืองหาดใหญ่ก่อนจะกลายเป็นแค่เมืองผ่าน
  0 ครั้ง
 2. พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
  0 ครั้ง
 3. โรงเรียนพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพฯ 3 ปีซ้อน การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย
  0 ครั้ง
 4. สคร.12 สงขลา เตือน ระวังการทำงานในที่อับอากาศ เสี่ยงอันตรายสูง
  0 ครั้ง
 5. ​มรภ.สงขลา เปิดเวทีประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 2
  0 ครั้ง
 6. ​ประสบการณ์คุณครูฝึกสอนมือใหม่ "ครูนิว" ทำไมถึงเลือกไปฝึกสอนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 7. ​เอไอเอส จับมือ ม.อ.พัฒนา 5G ที่ภาคใต้ โชว์สาธิตบังคนรถไร้คนขับจากกรุงเทพมาวิ่งหาดใหญ่
  0 ครั้ง
 8. ​ปภ.สงขลา ผนึกกำลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบริเวณหมวดทางหลวงกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ พร้อมประชุมสรุปวิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุ
  0 ครั้ง
 9. ใครว่าท่องเที่ยวสงขลาแย่ โปรดดูใหม่เราทำรายได้ท่องเที่ยวเติบโตสุดในครึ่งแรกปี 62
  0 ครั้ง
 10. เอไอเอส ผนึก วิศวะ จุฬาฯ-ม.อ.เดินหน้าทดสอบ 5G VDO Call ข้ามภูมิภาค ครั้งแรก! จากกรุงเทพฯ ถึง หาดใหญ่
  0 ครั้ง