ประชาสัมพันธ์

เชิญผู้สนใจร่วมเวทีเสวนาวิชาการเรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

เมื่อ: 11:46 น. 4 ก.ค. 62   973 ครั้ง

ตามที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี (PERCH-CIC) ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดให้มีโครงการสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ (ครั้งที่ 3) เรื่อง "ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้" ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยสามารถ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2xq0NBv หรือ QR code ดังแสดงในภาพ

กำหนดการสัมมนาวิชาการและแสดงนิทรรศการ เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรม บุรีศรีภู บูติก 310 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาคเช้า ณ ห้องราชาวดีและแกรนด์บอลรูม 1-2 (ตึกแกรนด์บอลรูม ชั้น 2)

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและชมนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด "จากงานวิจัยชั้นเลิศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่"

09.00 – 09.45 น. พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการวิจัยและนวัตกรรม" โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

09.45 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมชมนิทรรศการ

10.30 - 12.00 น. การอภิปรายทั่วไป ในหัวข้อเรื่อง "ร่วมสร้างปักษ์ใต้ ให้รุ่งเรือง มั่นคงอย่างยั่งยืน ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม" โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

กลางวัน

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบ่าย

การเสวนา และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (คู่ขนาน)

13.00 - 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 (ตึกแกรนด์บอลรูม ชั้น 2) "ปาล์ม ยาง มังคุด ปลูกอย่างไร ให้ยั่งยืน”

13.00 - 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 (ตึกแกรนด์บอลรูม ชั้น 2) "ยางตกไม่พรือ จากร้อยสู่ล้านด้วยนวัตกรรม"

13.00 – 15.00 น. ณ ห้องยูงทอง (ตึกแกรนด์บอลรูม ชั้น 1) "จากองค์ความรู้...สู่การใช้ประโยชน์"

13.00 – 16.00 น. ณ ห้องแมกโนเลีย (ตึกศรีภูปาร์ค ชั้น 1)

1. "การพัฒนาครูตามแนวทาง STEM Education เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง สำหรับศตวรรษที่ 21"

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ "STEM Challenge for Lab Experiment"

13.00 – 17.00 น. ณ ห้องทานตะวัน (ตึกบุรี ชั้น 2)

1. งานศึกษาธรรมชาติวิทยาของระบบนิเวศในฐานะการให้นิเวศบริการ ผลกระทบต่อการอนุรักษ์

และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

2. การศึกษาระบบนิเวศสันทรายชายฝั่ง

14.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มหน้าห้องประชุม

17.00 น. ปิดการประชุม

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 
เมื่อ: 11:46 น. 4 ก.ค. 62   973 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​ลิวงค์ พร้อมยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่สมญาสวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ
เมื่อ: 13:38รายงานพิเศษ
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา14 ส.ค.63
เมื่อ: 10:31รอบรั้วการศึกษา
​พบผู้กลับจากซาอุฯ ติดเชื้อโควิด-19 อีก 2 ราย ยังคุมเข้มตั้งด่านตรวจและใส่หน้ากากอนามัย
เมื่อ: 16:42รายงานพิเศษ
เกษตรเขต5 เร่งสร้างการรับรู้แนวทางการบริหารจัดการพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
เมื่อ: 15:52เศรษฐกิจบ้านเรา

 1. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  464 ครั้ง
 2. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  456 ครั้ง
 3. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  310 ครั้ง
 4. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  295 ครั้ง
 5. ​พบผู้กลับจากซาอุฯ ติดเชื้อโควิด-19 อีก 2 ราย ยังคุมเข้มตั้งด่านตรวจและใส่หน้ากากอนามัย
  287 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  270 ครั้ง
 7. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  259 ครั้ง
 8. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  259 ครั้ง
 9. ​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0
  256 ครั้ง
 10. เปิดโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่บ้านใหม่ ระโนด
  254 ครั้ง
 1. ​ลิวงค์ พร้อมยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่สมญาสวิตเซอร์แลนด์แดนจะนะ
  0 ครั้ง
 2. กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา14 ส.ค.63
  0 ครั้ง
 3. ​พบผู้กลับจากซาอุฯ ติดเชื้อโควิด-19 อีก 2 ราย ยังคุมเข้มตั้งด่านตรวจและใส่หน้ากากอนามัย
  0 ครั้ง
 4. เกษตรเขต5 เร่งสร้างการรับรู้แนวทางการบริหารจัดการพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
  0 ครั้ง
 5. ​เจ้าหน้าที่ตรวจยึดถังแก๊สเป็นจำนวนมากในโรงเรียนปอเนาะ พื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 6. เปิดโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่บ้านใหม่ ระโนด
  0 ครั้ง
 7. ​เรือนจำสงขลา มุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้ต้องขังคดียาเสพติด ฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบชุมชนบำบัด
  0 ครั้ง
 8. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  0 ครั้ง
 9. จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  0 ครั้ง
 10. เทศบาลนครหาดใหญ่ นำพสกนิกรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  0 ครั้ง