ข่าวสารบ้านเรา

สงขลา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ: 18:11 น. 10 ก.ค. 62   421 ครั้ง

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย และผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 มุ่งพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง

ช่วงบ่ายวันที่ 9 ก.ค. 62 ที่โรงแรม บี.พี. แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย และผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ร้อยเอก จักเรศ พิทยาคม ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ โดยเฉพาะบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ซึ่งทางกรมการปกครอง ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้รับผิดชอบการบริหารและพัฒนามวลชนในพื้นที่ ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การมุ่งพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้นำตำบล ผู้นำหมู่บ้าน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 และอีกบทบาทหนึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ.2551 กำหนดให้กำนัน เป็นผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และให้ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งต้องทำหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่เป็นราษฎรอาสาสมัครในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน จึงต้องได้รับความรู้ มีความเข้าใจในบทบาทอำนาจภารกิจ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากหน่วยงานราชการแปลงไปสู่การปฏิบัติ อันจะทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นไปที่การทำให้พื้นที่ตำบลหมู่บ้านมีความสงบเรียบร้อย หรือเหตุการณ์ในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เน้นย้ำกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครองในฐานะที่เป็นผู้นำหน่วย และเป็นผู้บังคับบัญชาชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จะต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ มีความเสียสละ อดทน อดกลั้น ในการขับเคลื่อนภารกิจไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งตนเอง ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนตำบล และหมู่บ้านต่อไป

#โครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ #หลักสูตรผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อย และผู้บังคับหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน #ประจำปีงบประมาณ 2562 #จังหวัดสงขลา # สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 18:11 น. 10 ก.ค. 62   421 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา14 ส.ค.63
เมื่อ: 10:31รอบรั้วการศึกษา
​พบผู้กลับจากซาอุฯ ติดเชื้อโควิด-19 อีก 2 ราย ยังคุมเข้มตั้งด่านตรวจและใส่หน้ากากอนามัย
เมื่อ: 16:42รายงานพิเศษ
เกษตรเขต5 เร่งสร้างการรับรู้แนวทางการบริหารจัดการพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
เมื่อ: 15:52เศรษฐกิจบ้านเรา
​เจ้าหน้าที่ตรวจยึดถังแก๊สเป็นจำนวนมากในโรงเรียนปอเนาะ พื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
เมื่อ: 15:48ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  459 ครั้ง
 2. สงขลาโมเดล คณะแพทย์ ม.อ. ร่วมกับสมาคมโรงแรม หนุนเปิดบริการในแบบ New Normal
  455 ครั้ง
 3. ​สส.สงขลาลงพื้นที่ติดตาม แก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหาดม่วงงาม
  309 ครั้ง
 4. "นิพนธ์" ลงพื้นที่ดูการแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง-เน่าเสีย ชุมชนเก้าเส้ง สั่งเร่งแก้ไขก่อนถึงหน้ามรสุม
  293 ครั้ง
 5. ​พบผู้กลับจากซาอุฯ ติดเชื้อโควิด-19 อีก 2 ราย ยังคุมเข้มตั้งด่านตรวจและใส่หน้ากากอนามัย
  279 ครั้ง
 6. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  270 ครั้ง
 7. กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อแก่โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา
  259 ครั้ง
 8. ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)
  259 ครั้ง
 9. ​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0
  255 ครั้ง
 10. เปิดโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่บ้านใหม่ ระโนด
  249 ครั้ง
 1. กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา14 ส.ค.63
  0 ครั้ง
 2. ​พบผู้กลับจากซาอุฯ ติดเชื้อโควิด-19 อีก 2 ราย ยังคุมเข้มตั้งด่านตรวจและใส่หน้ากากอนามัย
  0 ครั้ง
 3. เกษตรเขต5 เร่งสร้างการรับรู้แนวทางการบริหารจัดการพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส เมื่อประกาศเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
  0 ครั้ง
 4. ​เจ้าหน้าที่ตรวจยึดถังแก๊สเป็นจำนวนมากในโรงเรียนปอเนาะ พื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
  0 ครั้ง
 5. เปิดโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่บ้านใหม่ ระโนด
  0 ครั้ง
 6. ​เรือนจำสงขลา มุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติผู้ต้องขังคดียาเสพติด ฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบชุมชนบำบัด
  0 ครั้ง
 7. ​ย้อนดูไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด-19 สงขลา พบคนในพื้นที่ติดเชื้อรายล่าสุดป่วยเมื่อไหร่?
  0 ครั้ง
 8. จังหวัดสงขลา จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  0 ครั้ง
 9. เทศบาลนครหาดใหญ่ นำพสกนิกรร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
  0 ครั้ง
 10. ​มรภ.สงขลา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองชุมชนเกาะแต้ว พัฒนาพันธุกรรมพืชคู่ท้องถิ่น
  0 ครั้ง