ข่าวสารบ้านเรา

​จุรินทร์ นำ 2 รมช.ประชุมร่วมภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ: 09:18 น. 22 ก.ค. 62   305 ครั้ง

จุรินทร์ นำ 2 รมช.ประชุมร่วมภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูรเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานร่วมรับฟังปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับภาคเอกชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากพรรคประชาธิปัตย์หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องผู้แทนหอการค้า และภาคประชาชน ร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลาทั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติเศรษฐกิจสังคม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และจะเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสันติสุขคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าวันนี้ คณะมีความตั้งใจมารับฟังปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขและสนับสนุนต่อไป ทั้งมิติความมั่นคงแบะมิติการพัฒนา แต่สิ่งที่เป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องเร่งมือกัน และแก้ปัญหากัน คือปัญหาเศรษฐกิจฐานราก จึงเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องร่วมกันแก้ปัญหา ทั้งพืชผลทางเกษตร การประมงภาคอุตสาหกรรมผลิตสินค้า และบริการ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสินค้าฮาลาล ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่น ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนหากเราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ในส่วนของมิติการลงทุนเมื่อเร็วๆนี้ ประเทศจีนได้มาตั้งโรงงานแปรรูปทุเรียน ที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาด้วยเงินลงทุนกว่า 700 ล้านนอกจากนั้น BOI ได้อนุมัติโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางและเครื่องหนัง ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม ด้วยงบประมาณ 14,0000 ล้าน ซึ่งคาดว่าจะเกิดการจ้างแรงงานขึ้นกว่า 15,000 คน และยังมีการลงทุนโรงงานทึเรียนแช่แข็ง ซึ่งมีกำลังการผลิตถึง 12,9000 ตันต่อปี จึงถือข่าวดีในมิติการลงทุนด้านเศรษฐกิจในชายแดนภาคใต้

และในครั้งนี้ นอกจากรับฟังปัญหา แนวคิดข้อคิดเห็นแล่ว ก็ขอให้ฝ่ายเลขาธิการ ศอ.บต. ได้จัดทำรายงานข้อสรุปทั้งหมด เพื่อที่จะนำไปใช้ในแผนการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชนและรัฐสภาซึ่งมี สส. เพื่อการขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจถาคใต้ ให้ก้าวหน้าต่อไป

โดยในการประชุมมีการรับฟังผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้ในส่วนของ ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวบรรยายสรุปภาพรวมงานพัฒนาเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติของการพัฒนา ศอ.บต. ตอนหนึ่งว่สทิศทางการพัฒนาจังหวัดช่ยแดนภาคใต้ เพิ่อยดระดับคุณภาพชีวิตของ ศอ.บต. ที่ผ่านมา เร่งแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการมี ชีวิตที่ดีกว่า โดยแก้ไขปัญหาความไม่สงบและการพัฒขาทุกมิติ เพื่อยุติความรุนแรง เพื่อตอบโจทก์การมีชีวิตที่ดี สร้างความสงบสุขความเจริญ จากสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์นโยบายจากด้านบน เข้ากับความต้องการของปรัชาชนจากด้านล่าง และบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนแบบไรัรอยต่อ ซึ่งทาง ศอ.บต.เร่งแก้ไขปัญหา 3 ด้านคือการสร้างสับคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแกนสู่ความมั่นคง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพของพื้นที่ ตามวิถีชุมชน สู่หนทางความมั่งคั่ง การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลัอม ภายใต้การมีส่วนร่วและการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นที่วิถีสู่ความยั่งยืน

 
เมื่อ: 09:18 น. 22 ก.ค. 62   305 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​อัยย๊ะ พัทลุง บูมท่องเที่ยวชุมชนขนสินค้าดีที่เที่ยวเด่นยกมาไว้ที่หาดใหญ่ ชวนทุกคนไปเที่ยวกัน ​
เมื่อ: 11:35เศรษฐกิจบ้านเรา
รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 99 รูป อุทิศให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของปูชนียบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง
เมื่อ: 09:30ข่าวสารบ้านเรา
ศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
เมื่อ: 08:28ข่าวสารบ้านเรา
ผู้ว่าฯ ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการขยะขับเคลื่อนสงขลา เป็นเมืองปลอดขยะอย่างยั่งยืน
เมื่อ: 17:29ข่าวสารบ้านเรา

 1. ​ย้ายฟ้าผ่าสลับตำแหน่งผู้ว่าฯสงขลากับสตูล หลังทำงานได้ไม่ถึง 1 ปี
  10728 ครั้ง
 2. ​โกยาว ป้าหวิน คู่ชีวิตดีกรีทีมชาติเปิดสอนบาสเก็ตบอลฟรีแก่เยาวชนหาดใหญ่มายาวนานกว่า 25ปี
  3545 ครั้ง
 3. ​ชื่นชม น้องท็อปกัน เด็กเก่งโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่ คว้าแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลก
  1788 ครั้ง
 4. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๗-๙ ก.ย.๖๒
  1577 ครั้ง
 5. ​๕๐ ปีจาก วศ. มศว.สู่มหาวิทยาลัยทักษิณ เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่
  1483 ครั้ง
 6. ขอเชิญร่วมงาน "รถโรงหนัง" จัดฉายภาพยนต์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กและประชาชนที่สงขลา
  1416 ครั้ง
 7. เชิญร่วมโครงการ 99 ปี ล้านความดีเพื่อรัฐบุรุษพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 24 ส.ค.นี้
  1340 ครั้ง
 8. ก้านยาวโล 20 สนหม้าย
  1324 ครั้ง
 9. ​คณะวิทย์ ม.อ. รับสมัครคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม/ถ่ายเอกสาร
  1248 ครั้ง
 10. ขนส่งสงขลา เปิดประมูลเลขทะเบียนสวยหมวด ขม นำรายได้ช่วยการกุศล
  1218 ครั้ง
 1. ​อัยย๊ะ พัทลุง บูมท่องเที่ยวชุมชนขนสินค้าดีที่เที่ยวเด่นยกมาไว้ที่หาดใหญ่ ชวนทุกคนไปเที่ยวกัน ​
  0 ครั้ง
 2. รองนายกรัฐมนตรี นำประชาชนชาวสงขลานับพันคน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 99 รูป อุทิศให้ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของปูชนียบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง
  0 ครั้ง
 3. ศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
  0 ครั้ง
 4. ผู้ว่าฯ ประชุมกำหนดแนวทางการจัดการขยะขับเคลื่อนสงขลา เป็นเมืองปลอดขยะอย่างยั่งยืน
  0 ครั้ง
 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจสอบสภาพการจ้างของแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 6. สงขลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบ
  0 ครั้ง
 7. ​สธ.สงขลา เน้นย้ำ 3 เก็บ เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกัน 3 โรคอันตราย
  0 ครั้ง
 8. ​รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  0 ครั้ง
 9. ​เริ่มแล้ว งานแฟร์เรื่องบ้านที่ทุกคนต้องมา "โฮมโปรแฟร์" ลดจัดหนักสูงสุด 70%
  0 ครั้ง
 10. ศูนย์MIDC คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. ชวนชมชิมช้อปสินค้าภายใต้ “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส” มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs
  0 ครั้ง