ข่าวสารบ้านเรา

​จุรินทร์ นำ 2 รมช.ประชุมร่วมภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อ: 09:18 น. 22 ก.ค. 62   404 ครั้ง

จุรินทร์ นำ 2 รมช.ประชุมร่วมภาคเอกชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูรเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานร่วมรับฟังปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับภาคเอกชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากพรรคประชาธิปัตย์หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องผู้แทนหอการค้า และภาคประชาชน ร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลาทั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติเศรษฐกิจสังคม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การขับเคลื่อนเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และจะเป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่เติบโต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสันติสุขคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าวันนี้ คณะมีความตั้งใจมารับฟังปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขและสนับสนุนต่อไป ทั้งมิติความมั่นคงแบะมิติการพัฒนา แต่สิ่งที่เป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายต้องเร่งมือกัน และแก้ปัญหากัน คือปัญหาเศรษฐกิจฐานราก จึงเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องร่วมกันแก้ปัญหา ทั้งพืชผลทางเกษตร การประมงภาคอุตสาหกรรมผลิตสินค้า และบริการ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสินค้าฮาลาล ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่น ต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนหากเราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ในส่วนของมิติการลงทุนเมื่อเร็วๆนี้ ประเทศจีนได้มาตั้งโรงงานแปรรูปทุเรียน ที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาด้วยเงินลงทุนกว่า 700 ล้านนอกจากนั้น BOI ได้อนุมัติโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางและเครื่องหนัง ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม ด้วยงบประมาณ 14,0000 ล้าน ซึ่งคาดว่าจะเกิดการจ้างแรงงานขึ้นกว่า 15,000 คน และยังมีการลงทุนโรงงานทึเรียนแช่แข็ง ซึ่งมีกำลังการผลิตถึง 12,9000 ตันต่อปี จึงถือข่าวดีในมิติการลงทุนด้านเศรษฐกิจในชายแดนภาคใต้

และในครั้งนี้ นอกจากรับฟังปัญหา แนวคิดข้อคิดเห็นแล่ว ก็ขอให้ฝ่ายเลขาธิการ ศอ.บต. ได้จัดทำรายงานข้อสรุปทั้งหมด เพื่อที่จะนำไปใช้ในแผนการทำงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชนและรัฐสภาซึ่งมี สส. เพื่อการขับเคลื่อนการทำงาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจถาคใต้ ให้ก้าวหน้าต่อไป

โดยในการประชุมมีการรับฟังผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมาจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้ในส่วนของ ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวบรรยายสรุปภาพรวมงานพัฒนาเศรษฐกิจ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติของการพัฒนา ศอ.บต. ตอนหนึ่งว่สทิศทางการพัฒนาจังหวัดช่ยแดนภาคใต้ เพิ่อยดระดับคุณภาพชีวิตของ ศอ.บต. ที่ผ่านมา เร่งแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการมี ชีวิตที่ดีกว่า โดยแก้ไขปัญหาความไม่สงบและการพัฒขาทุกมิติ เพื่อยุติความรุนแรง เพื่อตอบโจทก์การมีชีวิตที่ดี สร้างความสงบสุขความเจริญ จากสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์นโยบายจากด้านบน เข้ากับความต้องการของปรัชาชนจากด้านล่าง และบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนแบบไรัรอยต่อ ซึ่งทาง ศอ.บต.เร่งแก้ไขปัญหา 3 ด้านคือการสร้างสับคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแกนสู่ความมั่นคง การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพของพื้นที่ ตามวิถีชุมชน สู่หนทางความมั่งคั่ง การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลัอม ภายใต้การมีส่วนร่วและการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นที่วิถีสู่ความยั่งยืน

 
เมื่อ: 09:18 น. 22 ก.ค. 62   404 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
เมื่อ: 14:32คอลัมน์แนะนำ
เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
เมื่อ: 14:17รายงานพิเศษ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
เมื่อ: 14:12G-SPECIAL
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เมื่อ: 14:05รอบรั้วการศึกษา

 1. ​งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน
  20417 ครั้ง
 2. ​เปิดแล้ว ร้านครัวโชเล่ย์ @หาดใหญ่ เมนูปักษ์ใต้สไตล์ซีฟู๊ดและอาหารบ้านบ้าน โชเลย์ ดอกกระโดน รับประกันว่าอา...หร่อย
  5341 ครั้ง
 3. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  2614 ครั้ง
 4. ​2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ จนจบหลักสูตร
  2064 ครั้ง
 5. ​กิมหยงรีวิว มาแลตะ ยังไหรมั่งที่ มากินตะ จุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
  2047 ครั้ง
 6. ผู้การชาติ ชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.สงขลา ดันรถไฟฟ้าสงขลา-หาดใหญ่-ด่านสะเดา
  1672 ครั้ง
 7. อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย
  1362 ครั้ง
 8. แจ้งราคามาตรฐาน อัตราค่าโดยสารรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถตุ๊กตุ๊ก" ในหาดใหญ่
  1298 ครั้ง
 9. ps ประสิทธิ์แอร์ - ช่างแอร์ในตำนานเมืองหาดใหญ่
  1284 ครั้ง
 10. ภูมิปัญญาระโนด เปลี่ยนหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ ต่อยอดสู่สินค้าหัตถกรรมเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน
  1154 ครั้ง
 1. ​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
  0 ครั้ง
 2. เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
  0 ครั้ง
 3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
  0 ครั้ง
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 5. จัดอีกรายการใหญ่ที่สงขลา ฟุตซอลชิงแชมป์นานาชาติ 2-8 ก.พ.ที่เซ้นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ปตท. เปิดรับฟังความเห็น ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 7. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
  0 ครั้ง
 8. เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0"
  0 ครั้ง
 9. ​กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมรับนายกฯ ลงพื้นที่นราธิวาส
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีชิงผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุร้ายในเรือนจำ
  0 ครั้ง