ข่าวสารบ้านเรา

สงขลา ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการเกษตรของเกษตรและสหกรณ์ สู่วาระสงขลาเมืองแห่งความสุข

เมื่อ: 14:00 น. 22 ก.ค. 62   236 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรของเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ สู่วาระสงขลาเมืองแห่งความสุข วาระที่ 7 "พัฒนาการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร"

ช่วงเช้าวันนี้ (22 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 5/2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อาทิ จรูญศักดิ์ สุขขุม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัด นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายธีรเทพ เทพสุยะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสงขลา ฯลฯ ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมเป็นอนุกรรมการ มีเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาการเกษตรของเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนพัฒนาของแต่ละจังหวัด

ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงและนโยบายของจังหวัดด้านการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินของสินค้าเกษตร กรณีไม้ผลในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียงการดำเนินงานการขับเคลื่อนวาระสงขลาเมืองแห่งความสุข วาระที่ 7 พัฒนาการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร (ด้านพืชด้าน ปศุสัตว์ และด้านประมง) การขยายเวลาทำการจุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

สำหรับกรณีการขนส่งสินค้าเป็นการชั่วคราว การรายงานผลการตรวจติดตามโครงการขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริจังหวัดสงขลา การบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลา การควบคุมกำจัดป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดให้พืชและสัตว์ การดำเนินการมาตรการจำกัดสารจำกัดการใช้สารเคมีวัตถุอันตรายกำจัดพืชและแมลงศัตรูพืชสามศาล คือ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 2535 เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพสูงสุด

#วาระสงขลาเมืองแห่งความสุข #พัฒนาการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข่าวโดย ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม สวท.สงขลา

 
เมื่อ: 14:00 น. 22 ก.ค. 62   236 ครั้ง
ข่าวล่าสุด
​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
เมื่อ: 14:32คอลัมน์แนะนำ
เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
เมื่อ: 14:17รายงานพิเศษ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
เมื่อ: 14:12G-SPECIAL
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
เมื่อ: 14:05รอบรั้วการศึกษา

 1. ​งบมาแล้ว 570 ล.เริ่มสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ช่วงบ้านพรุ-สนามบิน
  20417 ครั้ง
 2. ​เปิดแล้ว ร้านครัวโชเล่ย์ @หาดใหญ่ เมนูปักษ์ใต้สไตล์ซีฟู๊ดและอาหารบ้านบ้าน โชเลย์ ดอกกระโดน รับประกันว่าอา...หร่อย
  5340 ครั้ง
 3. อลังการด่านนอก มหกรรมหุ่นโคมไฟ นานาชาติ แลนเทิร์นส เฟสติวัล 2020
  2614 ครั้ง
 4. ​2 คนเก่งศรีสว่างวงศ์ ได้รับทุนการศึกษาจาก ม.อ.วิทยานุสรณ์ จนจบหลักสูตร
  2064 ครั้ง
 5. ​กิมหยงรีวิว มาแลตะ ยังไหรมั่งที่ มากินตะ จุดเช็คอินใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
  2047 ครั้ง
 6. ผู้การชาติ ชูนโยบายสู้ศึกเลือกตั้งอบจ.สงขลา ดันรถไฟฟ้าสงขลา-หาดใหญ่-ด่านสะเดา
  1671 ครั้ง
 7. อุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ สงขลาเกิดมากที่สุด 116 ครั้งเจ็บ 121 ราย ตาย 7 ราย
  1362 ครั้ง
 8. แจ้งราคามาตรฐาน อัตราค่าโดยสารรถโดยสารไม่ประจำทาง "รถตุ๊กตุ๊ก" ในหาดใหญ่
  1298 ครั้ง
 9. ps ประสิทธิ์แอร์ - ช่างแอร์ในตำนานเมืองหาดใหญ่
  1284 ครั้ง
 10. ภูมิปัญญาระโนด เปลี่ยนหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ ต่อยอดสู่สินค้าหัตถกรรมเครื่องใช้ ของตกแต่งบ้าน
  1154 ครั้ง
 1. ​เกษตรกรยุคใหม่ ร่วมใจ หยุดเผา ช่วยลดวิกฤตหมอกควัน
  0 ครั้ง
 2. เตรียมจัดงาน "วันสงขลา" ครบรอบ 178 ปี 10 มีนาคม 63 สร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดและระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา
  0 ครั้ง
 3. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ
  0 ครั้ง
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา
  0 ครั้ง
 5. จัดอีกรายการใหญ่ที่สงขลา ฟุตซอลชิงแชมป์นานาชาติ 2-8 ก.พ.ที่เซ้นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
  0 ครั้ง
 6. ปตท. เปิดรับฟังความเห็น ขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
  0 ครั้ง
 7. ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
  0 ครั้ง
 8. เปิดการประชุมสัมนา "เครือข่ายโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0"
  0 ครั้ง
 9. ​กรมส่งเสริมการเกษตร เสนอวิสาหกิจชุมชนเด่น พร้อมรับนายกฯ ลงพื้นที่นราธิวาส
  0 ครั้ง
 10. รองผู้ว่าฯสงขลาเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุร้ายกรณีชิงผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือเหตุร้ายในเรือนจำ
  0 ครั้ง